Reo Māori: Rārangi Kupu

 

View in te reo order

A    B    C    D    E    F    G    I    J    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W

Kupu Pākehā

Te Whakamāori

 accreditation

whakamanatanga

achievement objectives

whāinga paetae

activity

ngohe

aim

whāinga

appeal procedure

manatūnga mō ngā inoi

appended

rarau

appropriate assessment

te tika o te aromatawai

approve

whakamana

assessment

aromatawai

assessment activity

ngohe aromatawai

assessment method

huarahi aromatawai

authentic assessment

hāponotanga o te aromatawai

authentication

hāponotanga

authenticity

hāpono

 bachelor degree

tohu paetahi

behaviour

whanonga

bias

rītaha

boundaries

tawhā/taupā

bursary examination

whakamātautau tahua tāpiri/Takuhe

 certificate

tohu/tiwhikete

check

arowhai

checklist

rārangi arowhai

classroom

akomanga

comments

pitopito kōrero

competence

āheinga

computer software

pūmanawa rorohiko

consistency

ōrite

consistent assessment

te ōrite o te aromatawai

consistent judgement

whakawā ōrite

constrain

aukati

context

horopaki

credit

whiwhinga

credit accumulation

whakatōpū whiwhinga

credit transfer

whakawhiti whiwhinga

cut and paste

te tapahi me te tāpiri

 debate

taukumekume kōrero

decision

whakataunga

definition

tāutunga

degree

tohu mātau

delivery

tuku ratonga

design

hoahoa

direct assessment

te anga atu o te aromatawai

discuss

matapaki

draft copy

tuhinga hukihuki

 element

tīpako

elements

ngā tīpako

employer

kaiwhakawhiwhi mahi

enclosed

rarau

equipment

taputapu

evaluate

aromātai

evaluation

aromātai

evidence

taunakitanga

expert

pūkenga

external moderation

whakaōrite ā-waho

 fail

hinga

fair assessment

aromatawai tika

fair assessment

te mataraharaha o te aromatawai

fairness

mataraharaha

fault

hapa

feedback form

papapuka whakahoki kōrero

field trips

haereere ki te taiao

filing cabinet

pūpoho kōnae

flow chart

mahere ripo

focus

arotahi

formal

ōkawa

formal activity

ngohe ōkawa

free from bias

rītaha

 gender

ira tangata

graphs

kauwhata

guideline

aratohu

 idea

huatau

identify

tāutu/tautohu

improve

whakatika

informal

ōpaki

integrate

kōmitimiti

integrated assessment

kōmitimiti o te aromatawai ki ngā mahi, ki ngā akoako rānei

interpret

whakamāoritia

investigate

whakatewhatewha

 jargon

kupu umanga

judgement

whakawā

 learning outcome

hua a te ako

level

kaupae

liaise

taka i waenga

 main aim

tino whāinga

manageable assessment

te āheinga o te aromatawai

Māori department

ngā tari o te reo Māori

Māori training establishments

wāhi whakangungu motuhake

master copies

tārua matua

master degree

tohu paerua

mistakes

tapepetanga

moderation

whakaōritenga

Moderation Plan

Mahere Whakaōritenga

moderation system

punaha whakaōrite

modification

hurihanga

module

kōwae

monitor

arotūruki

monitor

kaiarotūruki

 national certificate

tohu ā-motu

national diploma

pōkairua ā-motu

national qualification

tohu mātauranga ā-motu

National Qualifications Framework

Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa

national standards setting bodies

whakaruruhau

national standards setting body: Māori

Whakaruruhau Matua

network

kōtuitui

nominate

kōharia

non-compliance

kore tautuku

NZQA Liaison Teacher/Tutor

Kaiako Takawaenga

 open assessment

te tūwhera o te aromatawai

open book

pukapuka tūwhera

outcome

hua

 pass

hipa

peer assessment

aromatawai ā-hoa

performance criteria

ngā paearu mahi

performance criteria

paearu mahi

performance indicator

tohutohu whakaatu mahi

personal

whaiaro

personal assessment

aromatawai whaiaro

planning

whakamahere

portfolio

kōpaki

presenting skills

ngā pūkenga whakaaturanga

principles

mātāpono

procedure

manatūnga

process

hātepe

professional

ngaiōtanga

proforma copies

tārua papapuka

programme

hōtaka

progress

haere whakamua

protected terms

ingoa manatā

provider

kaituku ratonga

 qualification

tohu mātauranga

qualitative measure

ine i te kounga

quality

kounga

quality assurance

tino kounga o te manatū

quality audit

kounga o te tātari

quality audit

tino kounga o te tātari

quality management

tino kounga o te whakahaere

quality management system

tino kounga o te pūnaha whakahaere

 range statement

whānuitanga

reassessment

aromatawai anō

recognition of prior learning

whakaaetanga i ngā akoranga o mua

record of learning

purongo akoranga

record writing

tuhituhi mauhanga

registered assessor

kaiaromatawai

registration of establishments

rēhitatanga o te kura whakangungu

registration of unit standards and qualifications

rēhitatanga o ngā paerewa me ngā tohu matauranga

report

pūrongo

report

tuhituhi pūrongo

reporting

tuhituhi pūrongo

responsibility

haepapa

restrict

whakawhāiti

review

arotake

revise

whakapai ake

revision

whakapaipai ake

ringbinder

ruruku

 sample

hukihuki

schedule

papa waitohu

score

tapeke

scrambled(words)

tītakataka

senior pupils

hunga mātāpuputu

separate

motuhake

share

whakahoahoa

sources

matatiki

special notes

ngā kōrero āpiti

standard

paerewa

standards-based assessment

aromatawai ā-paerewa

stimulated

whakaihiihi

storage of copies

rokiroki i te tārua

succeed

arutau

success

angitū

sufficient

rawaka

sufficient assessment

te rawaka o te aromatawai

summary

whakarāpopotanga

survey form

puka tiro whānui

syllabus

marautaka

system

pūnaha

system of internal assessment

pūnaha aromatawai ā-roto

systematic assessment

te pūnahanaha o te aromatawai

 table

ripanga

task

tūmahi

teaching plan

mahere ako

training

whakangungu

training establishment

kura whakangungu

 underpin

paparite

unit standards

paerewa (kua rēhitatia)

unit standards

paerewa

user group

rōpū whaipainga

 valid assessment

aromatawai pono

value

uara

vision statement

kaupapa

vision statement

uaratanga me ngā whāinga roa

 worksheets

papamahi

For further information, contact Māori Qualifications Service

Show all Field Māori
Assessment Support Materials

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz