Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

Te Hiranga  
Te Reo Rangatira 2016

Ngā Paerewa Paetae 93009

Wāhanga A: He kōrero whakataki

I eke tenei whakamātautau ki te taumata e tika ana, e tāea ana e ngā ākonga ki te nanao atu hei whakaputa i o rātou mōhio e hāngai ana ki te kaupapa, a, ōtira e hāngai ana ki Te Paerewa o Te Hiranga e tika ana.

He ataahua te whakaahurei i te kaupapa kotahi hei kaupapa matua mo tēnei whakamātautau, kia kitea ai te tohungatanga o ngā ākonga ki te whakawhāiti i o rātou whakaaro me te arohaehae i te kaupapa, te whakaputa tauira hei taukunetanga i te māramatanga o tōna whakaaro. He huhua tonu ngā whakaaro a ngā ākonga ahakoa te tārawharautanga o te whakamātaumatau ki tētahi kaupapa kotahi.

He huhua tonu ngā ākonga i tuku i o rātou whakaaro kia rere, i o rātou kōrero kia māringi noa mai i runga tonu i te whakaaro kia eke te matu o ngā kōrero ki roto i te wā i whakaritea ai. He mea nui tēnei natemea kāore ngā tauira i whai wāhi ki te kimikimi kōrero mo te whakapau wā noa iho te take, ēngari me autaia tonu te puta te whakamārama tika i te ngako o āna kōrero.

Ko tetahi wāhanga hei whakatika, kia uru mai he māhere whakaaro mā ngā tauira ki roto i te wāhanga o te tuhinga roa. Hei whakatōpu i o rātou whakaaro motuhake.


Wāhanga E: Purongo mo ngā Paerewa Paetae

Ko ngā ākonga i whakawhiwhia ki te te puhikaioreore oe Te Hiranga
tāea ai te:

  • Mahea ana te kite pai o te whakaatu o tēnei ākonga ki tōna tohungatanga ki te whakaputa ki te tika i ōna pūkenga reo ki te arohaehae ki te whakaputa i ētahi whakaaro motuhake, whakawhānui whakaaro ki te tautoko i ōna whakaaro ki ētahi kupu taunaki e hāngai ana ki te kaupapa me te whakatakoto tika o ōna whakaaro.

Ko ngā ākonga i whakawhiwhia ki te Te Hiranga
tāea ai te:

  • Ēnei ākonga i whakaatu i ō rātou mōhio, e mārama pū ana ki te whakaputa i ngā pūkenga reo, ki te whakaputa i ētahi whakaaro whānui, i ngā kōrero whakaniko hei tautoko i o rātou whakaaro.
  • Hei ētahi he autāia ki te reo whakaputa, ēngari memeha ana ki te tuhituhi. Ko ētahi he autāia ki te tuhituhi ēngari e memeha ana ki te whakaputa reo.

Ngā ākonga i kaha te:

  • Ēnei ākonga i tika i te nuinga o te wā, te whakamahi i ngā pūkenga o te reo i ngā reo torohū me ngā pūkenga reo whakaputa o tēnei whakamātautau. Te whakaputa whakaaro hoki, he autaia hoki ki te whakamahi reo taunaki
  • Ēnei akonga he kaha ki te whakautu pātai ēngari kāore tonu e hāngai ana ki te kaupapa, noho memeha tonu te whakaaro kare i oti.
  • He nui tonu ngā hapa, kāore i whakautu tika i te pātai, ko ngā taunakitanga me ngā kupu whakaniko kāore i hāngai kāre hoki i mārama. Karekau i te kitea te whakaaro arohaehae o ngā kaupapa.

Subject page

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz