Translations of Level 3 Te Marautanga o Aotearoa achievement standards

The following are brief English explanations of outcomes recognised by achievement standards derived from Te Marautanga o Aotearoa.

Hauora (Health)

 • Hauora 91811 Te āta tātari i te hiranga o te kai taketake ki te oranga o ngā iwi taketake requires ākonga (students) to provide evidence of having analysed the importance of traditional foods to the wellbeing of indigenous peoples.
 • Hauora 91812 Te arotake rautaki e tutuki pai ai ngā hiahia ahurea o te iwi i roto i ngā mahi koiri requires ākonga to provide evidence of having evaluated strategies that fulfil the cultural aspirations of the people within the realm of physical activity.
 • Hauora 91813 Te whakarite i tētahi kaupapa tiaki taiao i runga anō i tā te Māori titiro requires ākonga to provide evidence of having implemented a project to care for the environment from a Māori perspective.
 • Hauora 91814 Te tūhura i ngā rongoā taiao hei whakaora i te tangata requires ākonga to provide evidence of having investigated health-giving aspects of the environment that promote people’s wellbeing.
 • Hauora 91815 Te āta tātari i ngā āhuatanga o te taukumekume hei para huarahi e pai ake ai ngā hononga tāngata requires ākonga to provide evidence of their analysis of conflict resolution to enhance relationships among people.
 • Hauora 91816 Te āta tātari i te pānga mai o te tuakiri ki te oranga tangata requires ākonga to provide evidence of their analysis of the effects of identity on people’s wellbeing.

Hangarau (Technology)

 • Hangarau 91836 Te tātari i te whai whakaarotanga ki ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau requires ākonga to analyse consideration for Māori principles within Hangarau practice.
 • Hangarau 91837 Te tātari i ngā whakataunga matatika e hāngai ana ki ngā mahi hangarau requires ākonga to analyse ethical considerations relating to Hangarau practice.
 • Hangarau 91838 Te tātari i te whakamahi i ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau requires ākonga to analyse the integration of Māori principles into Hangarau practice.

Pūtaiao (Science)

 • Pūtaiao 91818 Te arotake ki tā te Māori titiro i ngā huatau matua o te ariā kukuwhatanga hei puna ira tangata requires ākonga to provide evidence of their evaluation, from a Māori standpoint, of the main concepts of the theory of evolution as an explanation for the development of human life.
 • Pūtaiao 91819 Te arotake ki tā te Māori titiro i te raweke ira requires ākonga to provide evidence of their evaluation, from a Māori standpoint, of genetic engineering.
 • Pūtaiao 91820 Te tātari i ngā taukumekume mō te whakamahi i ngā rawa o Papatūānuku requires ākonga to provide evidence of their analysis of debates around the exploitation of natural resources.
 • Pūtaiao 91821 Te tātari i ngā matatika e pā ana ki te mahi a te tangata i te ātea requires ākonga to provide evidence of their analysis of the ethics of human activity in space.

Tikanga ā-Iwi (Social Science)

 • Tikanga ā-Iwi 91826 Te tātari i te ahurea rōpū tangata requires ākonga to provide evidence of their analysis of the culture of a group or groups of people.
 • Tikanga ā-Iwi 91827 Te tātari i tētahi rautaki whakapūmau ahurea a tētahi iwi taketake requires ākonga to provide evidence of their analysis of an indigenous sustainability strategy.
 • Tikanga ā-Iwi 91828 Te tātari i ngā take e pā ana ki ngā whenua Māori requires ākonga to provide evidence of their analysis of issues that have an impact on Māori land.
 • Tikanga ā-Iwi 91829 Te tātari i ngā pāpātanga o tētahi take ohaoha ki te iwi Māori requires ākonga to provide evidence of their analysis of the impacts of an economic issue on Māori.
 • Tikanga ā-Iwi 91830 Te tātari i ngā pāpātanga o tētahi tūāhua o mua ki te iwi taketake requires ākonga to provide evidence of their analysis of the impacts of a historical process or event on indigenous people.
 • Tikanga ā-Iwi 91831 Te tātari i ngā pāpātanga o tētahi take taiao ki te iwi taketake requires ākonga to provide evidence of their analysis of the impacts of an environmental issue on indigenous people.
 • Tikanga ā-Iwi 91832 Te tātari i te whakaawenga a te ahurea Māori i te tuakiri o Aotearoa requires ākonga to provide evidence of their analysis of the influence of Māori culture on New Zealand identity.
 • Tikanga ā-Iwi 91833 Te tātari i te panonitanga o ngā tikanga Māori requires ākonga to provide evidence of their analysis of the changes that have taken place in tikanga Māori.
 • Tikanga ā-Iwi 91834 Te tātari i ngā pāpātanga o te tāmitanga ki te iwi taketake requires ākonga to provide evidence of their analysis of the effects of colonisation on indigenous people.
 • Tikanga ā-Iwi 91835 Te tātari i tētahi kawenga pāpori i whakatairangatia ai ngā motika iwi taketake requires ākonga to provide evidence of their analysis of a social action that has promoted indigenous rights.

Ngā Toi (Arts)

Ngā Mahi a te Rēhia (Performing Arts)

 • Ngā Mahi a Te Rēhia 91850 Te arohaehae i ngā tikanga toi taketake o ngā mahi a te rēhia requires ākonga to critically analyse traditional arts methods, practices, and protocols or symbols within the performing arts.
 • Ngā Mahi a Te Rēhia 91851 Te arotake i ngā tauira taketake nō te kete aronui i roto i ngā mahi a te rēhia requires ākonga to evaluate the use of traditional patterns within the performing arts.
 • Ngā Mahi a Te Rēhia 91852 Te kōtuitui i ngā āhuatanga toi taketake hei waihanga mahi toi a te rēhia motuhake requires ākonga to integrate traditional aspects of the performing arts in order to create an original work.
 • Ngā Mahi a Te Rēhia 91853 Te tātari i te pānga me te awenga o te taiao ki ngā mahi a te rehia requires ākonga to analyse the influence of the natural environment on the performing arts.
 • Ngā Mahi a Te Rēhia 91854 Te arotake i ngā kaupapa here mō ngā mahi a te rēhia requires ākonga to evaluate policies that impact on the performing arts.

Toi Ataata (Visual Arts)

 • Toi Ataata 91855 Te arohaehae i ngā tikanga toi taketake o ngā mahi toi ataata requires ākonga to critically analyse traditional arts methods, practices, and protocols or symbols within the visual arts.
 • Toi Ataata 91856 Te arotake i ngā tauira taketake nō te kete aronui i roto i ngā toi ataata requires ākonga to evaluate the use of traditional patterns within the visual arts.
 • Toi Ataata 91857 Te kōtuitui i ngā āhuatanga toi taketake hei waihanga mahi toi ataata motuhake requires ākonga to integrate traditional aspects of the visual arts in order to create an original work.
 • Toi Ataata 91858 Te tātari i te pānga me te awenga o te taiao ki ngā toi ataata requires ākonga to analyse the influence of the natural environment on the visual arts.
 • Toi Ataata 91859 Te arotake i ngā kaupapa here mō ngā toi ataata requires ākonga to evaluate policies that impact on the visual arts.

Toi Puoro (Music)

 • Toi Puoro 91860 Te arohaehae i ngā tikanga toi taketake o ngā mahi toi puoro requires ākonga to critically analyse traditional methods, practices, and protocols or symbols within the musical arts.
 • Toi Puoro 91861 Te arotake i ngā tauira taketake nō te kete aronui i roto i ngā toi puoro requires ākonga to evaluate the use of traditional patterns within the musical arts.
 • Toi Puoro 91862 Te kōtuitui i ngā āhuatanga toi taketake hei waihanga mahi toi puoro motuhake requires ākonga to integrate traditional aspects of the musical arts in order to create an original work.
 • Toi Puroro 91863 Te tātari i te pānga me te awenga o te taiao ki ngā toi puoro requires ākonga to analyse the influence of the natural environment on the musical arts.
 • Toi Puroro 91864 Te arotake i ngā kaupapa here mō ngā toi puoro requires ākonga to evaluate policies that impact on the musical arts.
 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz