Questions & Answers on the proposal

Does learning and achievement from Te Marautanga o Aotearoa count towards the other University Entrance requirements?

Yes. Learning and assessment from Te Marautanga o Aotearoa can already contribute towards NCEA Level 3 and the literacy and numeracy requirements. It does not currently contribute to the requirement for 14 credits in each of three subjects on the approved subjects list.

The current University Entrance requirements are:

 • NCEA Level 3
 • Three subjects at Level 3, made up of 14 credits in each of three approved subjects (i.e. from the approved subjects list)
 • Literacy - 10 credits at Level 2 or above (from specified achievement standards):
  • 5 credits in reading, and
  • 5 credits in writing
 • Numeracy - 10 credits at Level 1 or above, made up of:
  • achievement standards - specified achievement standards available through a range of subjects; or
  • unit standards - package of three numeracy unit standards (26623, 26626, 26627 - all three required)

Some of the new Te Marautanga o Aotearoa standards are proposed to be added to several new subjects.  Does this mean that a standard can count towards more than one approved subject?

No, as is the case with the current approved subjects list, some of the new standards are proposed to be included in more than one subject.  A standard can only be counted once in the calculation of the ‘14 credits in each of three subjects’ requirement.

I am a student undertaking standards from the New Zealand Curriculum, in English.  Why can’t I be awarded one of the new subjects if I achieve 14 credits in the standards from the new subject?

The new subjects and the associated standards are derived from and are aligned with the Māori-medium curriculum, Te Marautanga o Aotearoa. Courses delivered in a Kaupapa Māori context are aligned to the principles and intent of Te Marautanga o Aotearoa.

Will the proposed subjects appear as University Entrance approved subjects on my Record of Achievement?

The Record of Achievement only records whether University Entrance has been awarded or not. It does not identify which subjects met the requirement for 14 credits in each of three approved subjects.

Does getting University Entrance mean I can automatically go on to degree-level study at a university?

The University Entrance award is the minimum criteria for entrance to a New Zealand university for Year 13 school leavers aged under 20.  Many other degree-granting tertiary education organisations also require University Entrance.  Some universities and tertiary education organisations have higher entry requirement and/or specific programme requirements.  Students should check individual tertiary education organisations’ requirements carefully.

You can download and read more FAQs here (PDF, 215KB).

He rārangi pātai (puta maha)

Ko ngā akoranga katoa i raro i Te Marautanga o Aotearoa, e eke tonu ai ki te paearu mō te Whakauru Whare Wānanga?

Āe.  Ko ngā akoranga katoa a Te Marautanga o Aotearoa ka whai take ki te taumata 3 o NCEA, ki te paearu hoki o te reo matatini me ngā tohu tau.  Kāore anō kia eke ki te paearu matua i tēnei wā, arā te 14 whiwhinga o ngā marau e 3 kei te rārangi marau whakaae.  Nei rā ngā herenga o te Whakauru Whare Wānanga i tēnei wā:

 • NCEA 3
 • Ngā marau e toru (nō te rārangi marau matua) me ā rātou whiwhinga 14
 • Te Reo Matatini – kia 10 whiwhinga kei te tuamata 2 nui ake, (nō ngā paerewa paetae motuhake):
  • Kia 5 ngā whiwhinga mō te pānui, ā
  • Kia 5 ngā whiwhinga mō te tuhituhi
 • Ngā Tohu Tau – kia 10 whiwhinga kei te taumata 1 nui ake, nō ngā paerewa paetae kei ngā marau maha; nō ngā paerewa takitoru hoki (26623, 26626, 26627 – me mātua whiwhi i ēnei paerewa katoa)

Ko ētahi o ngā paerewa hōu o Te Marautanga o Aotearoa ka tāpirihia hoki ki ngā marau hōu.  Nā reira, ka taea te whakawhiti i tētahi paerewa noa ki ngā marau maha?

Kao, kei te pērā i te paearu matua me te rārangi marau whakaae i tēnei wā.  Heoi anō, mā te tono nei ka taea e ētahi paerewa hou te whakawhiti ki ngā marau hou.  Kotahi noa te wā ka kautehia te paerewa me āna whiwhinga ki te paearu o te ‘rārangi whiwhinga 14 mō ngā marau e toru’

He ākonga ahau e whai nei i ngā paerewa o te anga marautanga New Zealand Curriculum. E taea tonutia e au te whai whiwhinga 14 kei tētahi o ngā marau hou?

I ahu mai ngā marau hou me āna paerewa i Te Marautanga o Aotearoa ake, ā, e tika ana ko ngā akoranga me ngā hōtaka ako katoa e whakahaerehia ana mā te reo Māori, mā te kaupapa Māori rānei. E hāngai tonu ana ki ngā mātāpono me te tino kaupapa o Te Marautanga o Aotearoa.

Ka noho mai ngā marau hou mō te Whakauru Whare Wānanga ki taku rārangi whiwhinga?

Ko te Whakauru Whare Wānanga te tohu matua mō ngā ākonga tau 13 e wehe ana i te kura, i raro tonu i te 20 tau te pakeke. Koia hoki te tohu matua mō ngā Wānanga katoa e tuku tohu mātauranga ana. I te mutunga iho, kei ngā Wānanga me ngā Whare Wānanga anō te tikanga o te paearu whakauru. Me āta rangahau te ākonga i ēnei paearu whakauru ka tika.

Mā te whiwhi i te tohu Whakauru Whare Wānanga ka tōtika hoki taku haere, taku ako ki te Whare Wānanga?

Ko te Whakauru Whare Wānanga te tohu matua mō ngā ākonga tau 13 e wehe ana i te kura, i raro tonu i te 20 tau te pakeke. Koia hoki te tohu matua mō ngā Wānanga katoa e tuku tohu mātauranga ana. I te mutunga iho, kei ngā Wānanga me ngā Whare Wānanga anō te tikanga o te paearu whakauru. Me āta rangahau te ākonga i ēnei paearu whakauru ka tika.

 

 

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz