Proposed new Te Marautanga o Aotearoa subjects

Subject Achievement Standards
Hauora 91811, 91812, 91813, 91814, 91815, 91816 (Hauora)
and
91461, 91462, 91463, 91464, 91465 (Health Education)
91466, 91467, 91468, 91469, 91470, 91471 (Home Economics)
91498, 91499, 91500, 91501, 91502, 91503, 91504, 91505, 91789 (Physical Education)
Ngā Toi 91850, 91851, 91852, 91853, 91854 (Ngā Mahi a te Rēhia)
91855, 91856, 91857, 91858, 91859 (Ngā Toi Ataata)
91860, 91861, 91862, 91863, 91864 (Ngā Toi Puoro)
Ngā mahi a te rēhia 91850, 91851, 91852, 91853, 91854 (Ngā mahi a te rēhia)
and
91588, 91589, 91590, 91591, 91592, 91593, 91594, 91595 (Dance)
91512, 91513, 91514, 91515, 91516, 91517, 91518, 91519, 91520 (Drama)
91417, 91418, 91419 (Music Studies)
Ngā Toi Ataata 91855, 91856, 91857, 91858, 91859 (Ngā Toi Ataata)
and
91482, 91483, 91484, 91485, 91488 (History of Art)
91440, 91445, 91450, 91455 (Vis Arts Design)
91441, 91446, 91451, 91456 (Painting)
91442, 91447, 91452, 91457 (Photography)
91443, 91448, 91453, 91458 (Printmaking)
91444, 91449, 91454, 91459 (Sculpture)
and 91460 (Vis Arts)
91490, 91494, 91495 (Media Studies)
Ngā Toi Puoro 91860, 91861, 91862, 91863, 91864 (Ngā Toi Puoro)
and
91512, 91513 (Drama)
91417, 91418, 91419, 91421, 91424 (Music Studies)
Tikanga ā-Iwi 91826, 91827, 91828, 91829, 91830, 91831, 91832, 91833, 91834, 91835 (Tikanga ā-Iwi)
 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz