Te noho hāngai o ngā marau me nga paerewa o Te Marautanga o Aotearoa ki te rārangi marau whakaae o te Whakauru Whare Wānanga

Ko tā Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa he kohi whakaaro he kohi kōrero hoki mō te whakarite tono ā-tuhi kia tāpiri atu ngā marau me ngā paerewa o Te Marautanga o Aotearoa ki tā te rārangi marau kua whakaaetia mō te Whakauru Whare Wānanga.
Ko tā te rārangi marau nei o te Whakauru Whare Wānanga, he tauawhi i ngā ākonga kia mau ai i ngā pūkenga me ngā mōhiotanga o tētahi marau, ā, kia noho angitū hoki i a rātou e ako ana, e whai ana i te tohu paetahi.

He aha ngā hua o te tono nei?

Mā te tono nei:

 • ka whakamanatia te huarahi ako a te ākonga rūmaki reo Māori, kaupapa Māori rānei ki te taumata 3 o te NCEA, ki ngā marau hoki o te Whakauru Whare Wānanga.  I tēnei wā, kāore anō ngā marau me ngā paerewa o Te Marautanga o Aotearoa kia tāpiri atu ki te rārangi marau whakaae nei
 • ka whakamanatia hoki ngā akoranga o Te Marautanga o Aotearoa ki te rārangi marau whakaae o te Whakauru Whare Wānanga, waihoki, ki te paearu matua o te 14 whiwhinga ki ia o ngā marau e toru.

He aha hoki ngā aronga matua o te tono nei?

Hei tēnei tono:

ka tāpirihia nei ngā marau hou e whai ake ana ki te rārangi marau whakaae o te Whakauru Whare Wānanga

 • Hauora
 • Ngā toi
 • Ngā mahi a te rēhia
 • Ngā toi ataata
 • Ngā toi puoro
 • Tikanga ā-Iwi

ka hangaia ngā marau hou e toru i te noho kāhui o ngā paerewa

 • ka noho kāhui nei ngā paerewa katoa o te Pūtaiao me ngā paerewa o ngā anga marautanga e rua* mō te mātauranga o te noho toitū a te tangata ki tōna taiao
 • ka noho kāhui nei ngā paerewa katoa o te Hangarau me te Pāngarau

*Ngā paerewa katoa i ahu mai i ngā anga marautanga e rua – Te Marautanga o Aotearoa / New
Zealand Curriculum

ka tāpirihia ētahi paerewa paetae hou kei te taumata 3 ki te rārangi marau whakaae

 • ka tāpirihia ētahi paerewa paetae kei te taumata 3 o Te Marautanga o Aotearoa ki ngā marau hou, ki ngā marau 17 rānei kei te rārangi marau whakaae o te Whakauru Whare Wānanga.

He kōrero whakamārama mō te tono nei

E tika ana kia whai mana nei ngā whiwhinga o ngā ākonga rūmaki reo Māori, kaupapa Māori rānei ki te pae whiwhinga o te Whakauru Whare Wānanga. Heoi anō, koinei te hunga ākonga anake e taea ai te whai whiwhinga i ngā marau e ono o Te Marautanga o Aotearoa, i te mea ko ā rātou akoranga, hōtaka rānei e hāngai pū ana ki ngā mātāpono me ngā tikanga o Te Marautanga o Aotearoa.

Ngā marau hou me nā paerewa hou

Ngā kahui marau hou me ngā paerewa hou

Ngā tāpirihanga paerewa hou ki te rārangi marau kua whakaaetia

Ngā tauira o ngā āheinga marau e taea ai e te ākonga i tēnei tono

Ngā paerewa paetae hou o Te Marautanga o Aotearoa

He rārangi pātai (puta maha)

Te ako mā te rūmaki reo Māori, kaupapa Māori rānei i raro i Te Marautanga o Aotearoa

E tika ana ko ngā ākonga katoa o te wharekura e ako ana i raro i te kaupapa Māori.
Ko ētahi ākonga kei ngā kura auraki kē e ako tonu ana i raro i te kaupapa Māori. Mō ēnei ākonga, me whakamōhio mai te kura i a NZQA ko ēhea ngā marau e whakahaere ana, ā, ko wai hoki ngā ākonga. Me pēnei mā te tuku reta whakamārama kē ki a NZQA i te mea, kāore anō kia rite mai ngā pūnaha rorohiko aromatawai ākonga kei ngā kura puta noa. Mā konei, ka whiwhia ngā ākonga Māori katoa ki te tohu o te Whakauru Whare Wānanga hei te tau 2018.

Te paearu o te ako mā te rūmaki reo Māori, kaupapa Māori rānei

 • e ako ana ngā ākonga mā te reo Māori (ie; kei te taumata 1 me te 2 rānei o te pūnaha ā-motu mō te mita o te reo Māori); ā,
 • e ako ana ngā ākonga i te mātauranga Māori; ā,
 • e ako ana ngā ākonga i ngā hōtaka reo Māori, hōtaka reo rua rānei; ā,
 • e ako ana ngā ākonga i ngā marau o Te Marautanga o Aotearoa mā te reo Māori, te reo rua rānei.

I ahu mai te paearu nei i tā Te Tāhuhu a Te Mātauranga whakamārama mō te ako mā te rūmaki reo Māori, kaupapa Māori rānei

Te whakahoki kōrero mai e pā ana ki te tono nei

Mutu ana te pānui i te tono nei tukuna mai ō whakaaro āu taunaki rānei ki te rangahau pātai kei te hononga ipurangi nei; ki te īmēra rānei: TMOAConsultation@nzqa.govt.nz; ki te Pou Whakahaere Tuarua o Te Wāhanga Aromatawai, ki Te Mana Tohu Mātauranga O Aotearoa, 125 The Terrace, PO Box 160, Wellington 6015. Kia mārama mai, ko te 26 o Haratua 2017 te rā aukati mō te tuku whakaaro, mō te tuku kōrero mai.

Nei rā te kape ā-hiko hei tiaki, hei pānui māu (PDF, 708KB).
Me he pātai, he āwangawanga, he hiahia āno rā ki te hui, (kānohi ki te kānohi) tēnā whakapā tonu mai ki te īmēra nei: TMOAConsultation@nzqa.govt.nz.

 

 

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz