Glossary E - I

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

education professional

A person who interacts with NZQA and belongs to the education profession in some capacity; examples include teachers, tutors, markers, principal nominees, assessors, exam centre managers, moderators, training advisors and workplace assessors.

mātanga mātauranga

Ko tētahi tangata, ka pāhekoheko ki NZQA, ā, i roto ia i tētahi tūranga mahi i te rāngai mātauranga, tae atu ki ngā pouako, ngā kaiwhakaako, ngā kaimāka, ngā kaitono a ngā tumuaki, ngā kaiaromatawai, ngā kaiwhakahaere whare whakamātautau, ngā kaiwhakaōrite, ngā kaitohutohu whakangungu me ngā kaiaromatawai wāhi mahi.

EFTS

Equivalent full-time student. Refer to Ministry of Education website.

EFTS

He ōrite ki te ākonga ukiuki. Haere ki te paetukutuku o te Tāhuhu o te Mātauranga.

ERO

Education Review Office (See the ERO website). 

ERO

Te Tari Arotake Mātauranga (Tirohia te paetukutuku o ERO). 

ESOL

English for speakers of other languages.

ESOL

Te Reo Ingarihi hei Reo Tuarua

Evaluation

Evaluation is the systematic determination of the quality, value and importance of something. In the context of EER, the 'something' could be a project, programme or policy; an initiative, organisation or artefact; it could relate to personnel or organisational performance; or something similar.

Evaluation is the process and product of reaching robust, defensible evaluative conclusions of quality, value and importance. At the end of an evaluation process, an evaluation needs to be able to say whether something is any good, or not, and why.

Aromātaitanga

He pūnaha e tautuhi ana i te kounga, te uara, me te hiranga o tētahi ‘mea’.  Ki tā te Arotake me te Aromātai a-Waho, tērā pea he kaupapa, he hōtaka rānei tēnei ‘mea’, arā he kaupapa whakaaro, he rōpū, he taonga rānei.  E hāngai ana pea ki ngā kaimahi, ki te rōpū whakahaere, me arā atu anō.

 He hātepe tō te aromātaitanga hei whai whakatau mutunga e tika ana, e hāngai pū ana ki te kounga, te uara, me te hiranga.  I te tutukitanga o te hātepe aromātai, me whai hua te aromātaitanga ki te ‘mea’ e aromātaitia ana, arā, ko ōna pikinga, ko ōna hekenga, ā, nā te aha i whakaarotia ai.

evaluative quality assurance

The evaluative quality assurance framework (EQAF) is an integrated framework focusing on the outcomes of tertiary education, the key processes contributing to those outcomes, and the maintenance and improvement of these outcomes through TEO self-assessment. The EQAF consists of:

 • initial entry processes for qualification listing, programme approval and accreditation, training scheme approval, registration of PTEs, assessment standards registration and consent to assess

 • processes for maintaining consistency of graduate outcomes and moderation of tertiary assessment

 • self-assessment by TEOs

 • external evaluation and review

 • responses to non-compliance with the Education and Training Act 2020.

Anga aromātai me te whakaū kounga

He anga māwhitiwhiti tēnei e arotahi ana ki ngā whakataunga o te mātauranga matua.  Ki ngā tukanga matua o ngā whāinga me te aroturuki, te whakapakari rānei i ngā whāinga mā te aromatawai huritao-whaiaro o ngā Rōpū Amoranga Mātauranga (TEO).

Ko ngā āhuatanga o te anga aromātai me te whakaū kounga e whai ana:

 • ngā hātepe whakaurunga e whai wāhi ana ki ngā whakarārangitanga tohu mātauranga, ngā akoranga me ngā kura whakaharatau kua whakamanatia, te whakarehitatanga o ngā whare whakangungu tūmataiti, ngā paetae aromatawai me te mana aromatawai

 • ngā hātepe hei whakaōrite haere i ngā hua paetahi me te whakaōrite i ngā mahi aromatawai a ngā rōpū amorangi mātauranga

 • te aromatawai whaiaro a ngā rōpū amorangi mātauranga

 • te whakaū kounga me te aromātai ā-waho
 • ngā urupare ki ngā tohu kāore i tūtuki tika ki tā te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020.

evidence 

Refers to assessment. Evidence must be

 • valid - assessment will be fit for purpose, so that assessment focuses on the requirements specified in unit standards

 • direct - assessment activities will be as similar as possible to the conditions of actual performance

 • authentic - the assessor will be confident that the work being assessed was done by the person being assessed - outside assistance must not distort the assessment

 • sufficient - the evidence will establish with confidence that all criteria have been met and that performance to the required standard could be repeated with consistency.

taunaki mōhio

E hāngai ana ki te aromatawai. Kia rite te taunaki mōhio ki ēnei e whai ake nei

 • pono - ka hāngai te aromatawai ki te tikanga matua, kia aro atu ki ngā whakaritenga ka āta whakahuatia i te paerewa

 • te anga tika atu o te aromatawai - ka hāngai ngā ngohe aromatawai ki ngā āhuatanga tūturu o te mahi

 • hāpono - ka ngākau titikaha te kaiaromatawai ko ngā mahi e aromatawaitia ana he mahi nā te kaitono - kia kaua e whai wāhi mai te mahi, te āwhinatanga rānei o ētahi atu tāngata

 • rawaka - mā te taunaki mōhio e tau ai kua tutuki ngā paearu katoa, ā, ka mahia anō te mahi i runga anō i te paerewa.

examination centre

A site where external examinations take place. Providers that confirm sufficient numbers of candidate entries in a written external examination will be designated as examination centres. Where no suitable external examination centre is available for candidates to sit New Zealand Qualifications Authority examinations, the examinations may be sat at a specially established centre.

pokapū whakamātautau

Ko te wāhi ka whakahaeretia ngā whakamātautau ā-waho. Ko ngā kaituku mātauranga ka whakatau kua nui ā rātau whakauru kaitono mō tētahi whakamātautau ā-waho, ka tautapaina hei pokapū whakamātautau. I ngā wahi ka kore he wāhi tika mō ngā kaitono hei noho i ngā whakamātautau a Te Mana Tohu Mātauranga, ka nohoia ngā whakamātautau i tētahi pokapū ka whakatūria mō taua kaupapa anō.

examination paper

A separate examination paper is produced for each externally assessed standard (excluding portfolios).

whakamātautau ā- waho

He whakaritenga pepa hei mātau i ngā paetae aromatawai mā te aromatawai ā-waho (atu i ngā kōpaki mahi).

examination session

The three-hour time period during which a candidate will sit all the examination  papers for a specific subject and level.

wāhanga whakamātautau

He toru hāora te roa hei whakatūtuki i te/ngā marautanga me te/ngā taumata e tika ana.

 examiner

Recognised subject experts, usually current teachers or university lecturers. An examiner in each subject, assisted by a Materials Developer, writes each examination paper.

kaiwhakamātautau

Ko ngā mātanga kaupapa ako e mōhiotia ana, ko te tikanga he pouako, he kaikauhau whare wānanga rānei. Mā te kaiwhakamātautau matua mō ia kaupapa ako, i ētahi wā ka āwhinatia e tētahi kaiwhakamātautau matua āwhina, te puka whakamātautau e tuhituhi.

exclusion

Two or more standards which have been identified as having the same outcomes. Where two or more standards have been identified as being mutually exclusive both can be recorded on the learner's ROA but only one can count towards an NCEA, an endorsement, and University Entrance.

tauritenga tāpiri kore

He ōrite ngā paetae me ngā putanga. Ka tāpirihia ēnei whiwhinga ki tō pūrongo ako ahakoa e tāutungia ana tēnei ōritenga kotahi noa iho te huinga whiwhinga ka tāpiri ki tō kaute mō te NCEA me te whakaurunga ki te whare wānanga.

Exclusion List

The list of all standards which have an exclusion.

Rārangi Tauritenga Tāpiri Kore

He rārangi paetae hei Tauritenga tāpiri kore.

external assessment 

All those assessments where the assessment judgement is made by persons outside of the learning institution/school. Refers to the end of year examinations (or portfolios) for senior secondary school students.

aromatawai ā-waho

Ko ngā aromatawai katoa ka whakawākia e ētahi tāngata mai i waho o te whakahaere mātauranga/te kura.

External Evaluation and Review (EER)

Refers to the external review function of the evaluative quality assurance framework.

EER by NZQA is an independent evaluation of:

 • a tertiary education provider that leads to a statement of confidence by NZQA in the provider's educational performance and organisational capability in self-assessment;

 • a transitional ITO that leads to a statement of confidence by NZQA about the transitional ITO's organisational performance and organisational capability in self-assessment.

Te aromātai me te arotake tarāwaho (EER)

He tukanga aromatawai tarāwaho o te anga arotake me te whakaū kounga.

He arotakenga tūtahi nā te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa (NZQA) i te:

 • rōpū amorangi mātauranga e whai kounga ana ki āna mahi mātauranga, me āna hōtaka whakapakari kaimahi e ai ki te aromatawai whaiaro.

 • rōpū whakangungu ahumahi whakawhiti e whai kounga ana ki āna mahi mātauranga, me āna hōtaka whakapakari kaimahi e ai ki te aromatawai whaiaro.

external moderation

An external process confirming an organisation's assessment activities are fair, valid and consistent. Involves the submission of samples of student work for a pre selected standard being verified by an independent external moderator.

(te) whakaōrite ā-waho

Ko tētahi hātepe ā-waho e whakapūmau ana he tika, he pono, he rite ngā ngohe aromatawai o tētahi whakahaere. Ka whai wāhi ki tēnei te tuku atu i ētahi tauira o ngā mahi ākonga mō tētahi paerewa kua kōwhirihia kētia i mua, kia whakatūturutia e tētahi kaiwhakaōrite motuhake ā-wa

fair assessment 

Assessment that avoids influences unrelated to the matters being assessed; emphasis is placed on avoiding effects arising from differences related, for example, to race, gender and assessment method.

(te) mataraharaha o te aromatawai

Ka kore e whai wāhi ngā āhuatanga kāore e hāngai ana ki te aromatawai; ka whakaputaina te kauparetanga o ngā pānga ka puta mai i ngā rerekētanga ā-iwi, ā-tangata, ā-tikanga aromatawai rānei.

field 

A broad area of learning on the Directory of Assessment Standards (DAS).

marau

He wāhi akoranga whānui o te Rārangi Paetae Aromatawai.

 GCSE

General Certificate of Secondary Education (UK).

GCSE

Pōkaitahi Whānui o te Mātauranga Kura Tuarua (UK).

GNVQ

General National Vocational Qualification (UK).

GNVQ

Te Tohu Mātauranga ā-Mahi Whānui (UK).

Government Training Establishment or GTE 

A government training establishment is any establishment that provides education or training and is a Crown entity or government department approved by the Minister, the New Zealand Defence Force or the New Zealand Police (Refer to 10 of the Education and Training Act 2020).

Whare Whakangungu Kāwanatanga

He whakahaere nā te Karauna anō, ā, kō atu i ngā whakahaere mātauranga ka tuku i te mātauranga, te whakangungu, te ratonga aromatawai rānei. Kei raro i te Minita, te Ope Tauā o Aotearoa, Ngā Pirihimana hoki o Aotearoa (Tirohia te wāhanga 10 o te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020).

Grade Score Marking (GSM)

GSM is the marking process used in the marking of NCEA booklets.  The candidate receives a numerical score for each question.  The scores are then aggregated and converted to an overall grade for the standard.

Whakatau Whiwhinga

He tukanga hei tōpū i ngā whiwhinga kei ngā puka NCEA. Ka tātaingia ia whakautu ki tētahi rahinga piro, ā, hei reira te whakatau mō te taumata i whakawhiwhia.

holistic marking

Holistic marking is where all evidence in an examination paper is considered in making the overall judgement.

Aromatawai ā-Māori

Ko te aromatawai ā-Māori he aro ki ngā taunaki katoa i a koe e whakatau ana i te taumata e tika ana.

 IAEA

International Association for Educational Assessment (Go to the IAEA website). 

IAEA

Te Rōpū mō te Aromatawai Mātauranga ā-Ao (Haere ki te paetukutuku IAEA). 

IB

International Baccalaureate (More details on the International Baccalaureate Organization website).

IB

International Baccalaureate (He korero anō mō te paetukutuku o te Rōpū International Baccalaureate). 

institution

An institution generally refers to Te Pūkenga and its subsidiaries, university or wānanga (definition in section 10 the Education and Training Act 2020).

He whare takiura

E kīia nei ko Te Pūkenga o Aotearoa, ko ōna turuki hoki, ko ngā wānanga me ngā whare wānanga (nā te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020, Wāhanga 10).

interim results

Results provided to learners in January that are subject to review/reconsideration.

tukunga iho tuatahi

Ko ngā tukunga iho ka tonoa ki ngā ākonga i te Hui-tanguru o ia tau ka āhei te arotake/whakaaro anō.

internal assessment

All those assessments where the assessment judgement is made within a learning institution.

aromatawai ā-roto

Ko aua aromatawai ka whakawākia katoatia i roto i te whakahaere mātauranga.

internal moderation

An internal process confirming an organisation's assessment activities are fair, valid and consistent across all assessors and throughout all its sites. 

(te) whakaōrite ā-roto

 

Ko tētahi hātepe ā-roto e whakapūmau ana he tika, he pono, he rite ngā ngohe aromatawai o tētahi whakahaere puta noa i āna kaiaromatawai me ōna wāhi ako.

International Qualifications Assessment (IQA)

International Qualifications Assessment (IQA) is a full assessment of qualifications gained outside New Zealand. International Qualifications Assessment (IQA) is a full assessment of qualifications gained outside New Zealand. 

This tells the applicant which New Zealand qualifications are similar to those they have gained. This is done by comparing their qualification with those on the New Zealand Qualifications Framework (NZQF). The IQA will also tell the applicant the level of learning outcome their qualification represents on the NZQF.

If NZQA cannot match their qualification to a New Zealand qualification, their qualification will be compared to a level on the NZQF.

Aromatawai Tohu nō Rāwāhi

He aromatawai matua te Aromatawai Tohu nō Rāwāhi o ngā tohu mātauranga o waho o Aotearoa. 

Hei whakamōhio i te kaitono he aha ngā tohu ki Aotearoa e ōrite ana ki aua tohu ki rāwāhi.  Ka whakaritea ngā tohu nō rāwāhi ki ngā tohu kei raro i te mana o te Te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa.  Ka whakaritea hoki te kaupae hua o te ako mō te tohu nō rāwāhi ki tā Te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa.

Ki te kore a Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa e āhei ana ki te whakarite i te tohu nō rāwāhi ki tētahi tohu nō Aotearoa, ka whakaritea taua tohu ki tētahi kaupapa ki tā Te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa.

international student

At any time, a person who is not a domestic student, see section 10 of the Education and Training Act 2020.

He ākonga nō rāwāhi

Mēnā he ākonga nō whenua kē, tirohia te wāhanga 2 (1)Nā  Ture Mātauranga 1989.

ISO

International Organisation for Standardisation (Go to the ISO website). 

ISO

Te Whakahaere ā-Ao mō te Whakaōritetanga (Haere ki te paetukutuku o ISO). 

ITENZ

Independent Tertiary Education New Zealand is a membership group representing private training establishments (Refer to the ITENZ website).

ITENZ

He rōpū mematanga hei māngai mō ngā whare whakangungu tūmataiti (Tirohia te paetukutuku o ITENZ).

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz