Glossary S - Z

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SAQA

South African Qualifications Authority (Go to the SAQA website).

SAQA

Te Mana Tohu Mātauranga o Awherika ki te Tonga (Haere ki te paetukutuku o SAQA).

School Results Summary

Introduced in 2008, a School Resullts Summary is issued to every school leaver as a complete record of his/her performance while at secondary school. It records all “achieved” and “not achieved” results for internally and externally assessed standards.

He Whakatepenga Hua ā-Kura

Nō te tau 2008 whakaritea ai ko tētahi whakatepenga hua ā-kura ki ia ākonga ka puta i te kura hei tohu i ngā mahi kua tūtukingia e ia. Ka tohua ko ngā whiwhinga katoa mō ngā aromatawai ā-roto me ngā aromatawai ā-waho - ahakoa "whiwhi", ahakoa "kore whiwhi" rānei.

Scholarship performance standard

The standards against which scholarship candidates are measured.

Te Paetae Hiranga

He paetae i whakaritea i runga i ngā putanga o tētahi whakamātautau hiranga.

SCOTBAC

Scottish Baccalaureate.

SCOTBAC

Baccalaureate o Kotirana.

self-assessment

Refers to the TEO self-assessment aspect of the evaluative quality assurance framework: self-assessment by a Tertiary Education Organisation (TEO) is an examination of the organisation to identify strengths and weaknesses intended to result in actual, worthwhile improvements.

Also refers to a process in which a learner assesses his/her own achievements and progress.

aromatawai whaiaro

Ko tētahi tukanga ka aromatawai te ākonga i āna whakatūtukitanga me tōna ahunga whakamua. He momo kawenga hei tātari i ngā mahi ā ngā kura amorangi mātauranga hei whakaniko, hei aromatawai mō ngā rā e tū mai nei.

SCUNQ

Standard Classification of Units and National Qualifications. Includes fields, sub-fields and domains (See also classification).

SCUNQ

Te Whakarōpūtanga o ngā Paerewa me ngā Tohu Mātauranga ā-Motu. Ka taka mai ngā marau, marau akoranga me ngā kokonga akoranga (Tirohia hoki whakarōpūtanga).

SPANZ

Secondary Principals' Association of New Zealand (Go to the SPANZ website). 

SPANZ

Te Rōpū o ngā Tumuaki Kura Tuarua o Aotearoa (Haere ki te paetukutuku o SPANZ). 

SPBEA

South Pacific Board for Educational Assessment.

SPBEA

Te Poari mō te Aromatawai i te Mātauranga o te Moananui ā-Kiwa.

Special Assessment Conditions (SAC)

Candidates with a permanent or long-term medical or physical condition and/or a specific learning disability that directly impacts on their ability to be assessed fairly in assessments for National Qualifications may apply for entitlement to Special Assessment Conditions.This could entitle the candidate to extra time, a reader and/or writer or the use of a computer to complete their assessment.

Aromatawai Hira

Mēnā he mate ā-ako ōu, he hauā rānei, he uaua mōu ki te whakatūtuki i ngā aromatawai a Te Mana Tohu Mātauranga, tēnā pea me tono mō te Aromatawai Hira hei awhi i a koe. Tēnā pea ka āhei koe ki te whakaroa ake i tō wāhanga whakamātautau, ka whakawhirinaki rānei me tētahi kaiāwhina hei pānui, hei tuhi kōrero māu, ā, ka tāea rānei te noho rorohiko.

Special Assessment Conditions Exclusions

Some standards are excluded from the provision of a specific SAC because of the nature of the outcome being assessed.

Hiranga Paearu Aromatawai Kore

Kāore e hāngai ana ētahi hiranga paearu aromatawai kore ki ngā paearu aromatawai i runga anō i tōna momo.

SQA

Scottish Qualifications Authority (Go to the SQA website). 

SQA

Te Mana Tohu Mātauranga o Kotirana (Haere ki te paetukutuku o SQA). 

SSC

State Services Commission (Go to the SSC website). 

SSC

Te Komihana o ngā Tari Kāwanatanga (Haere ki te paetukutuku o SSC). 

STA

School Trustees Association (Go to the New Zealand STA website). 

STA

Te Whakarōpūtanga Kaitiaki Kura o Aotearoa (Haere ki te paetukutuku o te STA). 

standards

Standards provide defined learning outcomes, together with performance or assessment criteria examples of their interpretation and application, and associated quality assurance processes. There are two types of standards – unit standards and achievement standards, which are collectively known as assessment standards.

paerewa

Ka āta whakatakoto i ētahi putanga ako mā te kōtuitui i ngā pūkenga mahi me ngā tohutohu  aromatawai hei whakaū i te kounga me ōna tukanga e tika ana.E rua ngā momo paetae, arā, he paerewa, ā, he paerewa paetae.

standards-based assessment

Process of judging learner achievement against defined standards, and NZQA is able to approve other bodies under section 438 of the Education and Training Act 2020.

(Te) aromatawai ā-paerewa

He hātepe aromatawai i te whakatūtukitanga o te ākonga i runga i ngā paerewa kua āta tautuhia.  E taea hoki e NZQA te whakaae atu ki ētahi atu rōpū i raro i te wāhanga 438 o te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020.

standard-setting bodies

Standard-setting bodies are responsible for the quality of standards submitted to NZQA for listing on the Directory of Assessment Standards (DAS). They work with industry partners, professional groups and others to develop useful and relevant standards that are nationally recognised. There are three types of standard-setting body: workforce development councils (for specific industries and professions), the Ministry of Education (for NCEA achievement standards) and NZQA (for all other standards) (see sections 437-438 of the Education and Training Act 2020).

Ngā rōpū Whakatau-paerewa

Ko te mahi a ngā rōpū whakatau-paerewa he whakatau i te kounga o ngā paerewa ka tukuna ki NZQA hei tāpiritanga ki te Rārangi Paetae Aromatawai. E mahi ana rātou i te taha o ngā ahumahi, ngā rōpū ngaio me ētahi atu ki te whakarite i ngā paerewa whaitake huri noa i te motu. E toru ngā momo rōpū whakatau-paerewa: ngā Ohu Mahi (mō ngā ahumahi me ngā umanga), te Tāhuhu o te Mātauranga (mō ngā paerewa paetae o NCEA) me NZQA (mō te toenga o ngā paerewa) (tirohia sections 437-438 of the Education and Training Act 2020).

STAR

Secondary Tertiary Alignment Resource, a Ministry of Education initiative (See the MoE website for more information). 

STAR

Ko tētahi kaupapa nā Te Tāhuhu o Te Mātauranga (Tirohia te paetukutuku o MoE mō te roanga atu o ngā kōrero).

sub-field 

An area of learning within a field of the DAS.

marau akoranga

Ko tētahi wāhi ako o tētahi marau o te Rārangi Paetae Aromatawai kua tautuhitia i roto i te Pūnaha Whakarōpū i ngā Tohu Mātauranga ā-Motu.

sufficiency

Refers to evidence of assessment. Sufficient evidence will establish with confidence that all criteria have been met and that performance to the required standard could be repeated with consistency.

rawaka

E hāngai ana ki te taunaki mōhio o te aromatawai. Mā te rawaka o te taunaki mōhio e tau pai ai kua tŪtuki katoa ngā paearu, ā, ka taea te mahi te mahi anō ki te paerewa e hiahiatia ana.

supervisor

A person employed by NZQA to assist in the supervision of examinations, under the direction of the Examination Centre Manager.

kaitirotiro

Ko tētahi tangata ka whakatūngia e te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa hei āwhina ki te whakahaere whakamātautau, i raro i ngā tohutohu a te Kaiwhakahaere o te Pokapū Whakamātautau.

TAFE

Technical and Further Education (= Australian Polytechnic).

TAFE

Mātauranga Hangarau, Mātauranga Teitei ake (Ngā Kuratini o Ahitereiria).

TEC

Tertiary Education Commission (Go to the TEC website).

TEC

Te Amorangi Mātauranga Matua (Haere ki te paetukutuku o TEC).

TEFA

Technology Education Federation of Australia.

TEFA

Whetereihana Mātauranga ā-Hangarau o Ahitereiria.

TEFANZ

Teaching Education Forum of Aotearoa New Zealand (Go to the TEFANZ website).

TEFANZ

Te Rauika Tītohu Kaiako o Aotearoa (Haere ki te paetukutuku o TEFANZ).

The Technical Overview Group Assessment (TOGA)

The Technical Overview Group Assessment (TOGA) provides independent expert advice to NZQA and the Ministry of Education on the assessment processes for the NCEA and New Zealand Scholarship.

Te Ohu Mūrere

He rōpū ka whakatakoto rautaki whakaaro hei tohu i a NZQA me Te Tāhuhu o te Mātauranga mō ngā tukanga aromatawai NCEA me ngā Karahipi o Aotearoa.

Te Hono o Te Kahurangi

A unique combination of principles and concepts from Te Ao Māori sit at the heart of MM EQA. Te Hono o Te Kahurangi - the kaupapa Māori principles and wharenui concept together, represent the significant point of difference in how mātauranga Māori qualifications, programmes and providers are quality assured by NZQA.

Te Hono o Te Kahurangi

He whiringa mātāpono ki tā te ao Māori titiro e whakapūmau ana i te MMEQA.  Ko Te Hono o te Kahurangi, arā, ko ngā mātāpono Māori me te ariā wharenui, e matua whakaatu ana me pēhea e whakaū kounga ana ngā hōtaka me ngā kaiwhakarato ki tā ngā tohu mātauranga Māori me ngā hātepe o te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa.

tertiary education

The New Zealand tertiary sector covers private training establishments, Te Pūkenga and its subsidiaries, wānanga, universities and transitional industry training organisations.

Tertiary education providers and transitional industry training organisations offer programmes that range from transition (school to work) programmes, to vocational education and training, and through to postgraduate study and research. The types of programmes offered by each type of organisation do not have any fixed divisions. The focus is on their ability to offer education programmes to the required quality standards, rather than based on their type.

Te Amorangi Mātauranga

E kīia nei ko te rāngai amorangi mātauranga, ko ngā whare whakangungu tūmataiti, ko te Whare Takiura Pūkenga Hangarau o Aotearoa me ōna turuki, ko ngā whare wānanga me ngā rōpū whakangungu ahumahi whakawhiti.

He whakatakoto i ngā hōtaka huhua te mahi a ngā rōpū amorangi mātauranga me ngā rōpū whakangungu ahumahi whakawhiti. Ko ngā hōtaka whakawhitinga (mai i te kura ki te ao mahi) whakapakari mātauranga rapuara, me te whakangungu, tae noa rā ki ngā hōtaka rangahau kei te taumata paerunga. Kāore hoki he wāhanga pūmau kei ngā hōtaka katoa o ia momo rōpū. Ko tā rātou aronga kē, he whai kaha ki te whakatakoto hōtaka e ai ki te kounga o ngā paerewa, kaua ko te momo paerewa.

tertiary education organisation

Any of the following:

 • an institution
 • a private training establishment
 • a transitional industry training organisation.

Te rōpū amorangi mātauranga

Ko ēnei e whai ake ana:

 • he whare takiura
 • he rōpū whakangungu tūmataiti
 • he rōpū whakangungu ahumahi whakawhiti

tertiary education organisation (TEO) categories

Quality assurance categories for tertiary education organisations (other than universities) linked to external evaluation and review results. The categories are as follows:

 • Category 1: TEOs with two Highly Confident judgements from external evaluation and review, or Highly Confident in educational performance and Confident in capability in self-assessment.

 • Category 2: TEOs with two Confident judgements, or Highly Confident in self-assessment and Confident in educational performance.

 • Category 3: TEOs with at least one Not Yet Confident judgement.

 • Category 4:  TEOs with at least one Not Confident judgement.

 

Te Rōpū Uniana mō ngā Ākonga nō Aotearoa

Ka honoa ngā wāhanga whakaū kounga mō ngā rōpū amorangi mātauranga (atu i ngā whare wānanga) ki ngā huanga aromātai ā-waho me te arotake.  Ko ngā wāhanga e whai ake nei:

 • Te Wāhanga 1:  Ko ngā rōpū amorangi mātauranga e whiwhi ana i ngā whakawā āheia whakahirahira e rua mō te aromātai ā-waho me te arotake, e whiwhi ana rānei i te whakawā āheia whakahirahira mō te whakamahinga mātauranga me te whakawā āheia mō te āhei ki te aromatawai whaiaro.

 • Te Wāhanga 2:  Ko ngā rōpū amorangi mātauranga e whiwhi ana i ngā whakawā āheia e rua, e whiwhi ana rānei i ngā whakawā āheia whakahirahira e rua mō te aromatawai whaiaro me te whakawā āheia mō te whakamahinga mātauranga.

 • Te Wāhanga 3:  Ko ngā rōpū amorangi mātauranga e whiwhi ana i te whakawā kāore anō kia āheia i te itinga iho.

 • Te Wāhanga 4:  Ko ngā rōpū amorangi mātauranga e whiwhi ana i te whakawā kāore i te āheia.

tertiary education provider

Any of the following; - an institution - a registered private training establishment (PTE) - a government training establishment (GTE) - and other body that provides, or proposes to provide tertiary education.

Kura Amorangi Mātauranga

Ko tētahi momo pēnei i te; - whare mātauranga - whare whakangungu tūmatawhāiti - whare whakangungu kāwanatanga - me ētahi atu kura kawe ana i ēnei haepapa.

TKI

Te Kete Ipurangi (Go to the TKI website).

TKI

Te Kete Ipurangi (Haere ki te paetukutuku TKI).

TKR

Te Kohanga Reo.

TKR

Te Kohanga Reo.

TNA

Training Needs Analysis.

TNA

Tātaritanga o te Whakangungu ka Hiahiatia.

TOP

Training Opportunities Programme.

TOP

Te Hōtaka Huarahi Whakangungu.

Top Scholar Awards

The Top Scholars Awards recognise the highest achieving New Zealand Scholarship Students.

Tohu Ākonga Tuatahi

Ko ngā Tohu Ākonga Tuatahi ngā tohu hou mō te kairangi mō ngā ākonga kura tuarua. Ka whakakapi ēnei tohu i ngā tohu Ākonga Tuatahi i te Tahua Tāpiri.

TQM

Total Quality Management.

TQM

Te Whakahaere i te Kounga Katoa.

Trade Certificate

In the past, NZQA administered many trade and advanced trade certificate qualifications. These have been progressively phased out and replaced by National Certificates and Diplomas. Certified statements in relation to these older qualifications are available from NZQA.

Pōkaitahi Ringarehe

(Tirohia te whārangi Pōkaitahi Ringarehe i tēnei paetukutuku).

training scheme

Means study or training that leads to an award that does not of itself lead to an award of a qualification listed on the NZQF (approvals are given under section 445 of the Education and Training Act 2020).

kura whakaharatau

He momo huarahi ako e whiwhi tohu mātauranga ai te ākonga ahakoa he tohu kāore e kitea ana i runga i te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa (ka whakaaetia i raro i te wāhanga 445 o te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020).

Transitional industry training organisation (transitional ITO)

A body recognised under the Education (Vocational Education and Training Reform) Amendment Act (2020) as having responsibility for setting standards and arranging the delivery of industry training for the sector it represents. Transitional ITOs are not education providers but can assess against unit standards within specified domains on the Directory of Assessment Standards.

For a full list of registered transitional ITOs, see the Tertiary Education Commission website.

Te Rōpū Whakangungu Ahumahi Whakawhiti

He rōpū kua whakaaetia i raro i te Ture Mātauranga 2020 (arā te Mātauranga Rapuara me te Whakahoutanga Whakangungu), ā, ka noho haepapa mō te whakatakoto paerewa me te whakahaere whakangungu ahumahi ki tōna anō rāngai. Ehara tēnei rōpū i te rōpū mātauranga engari e āhei ana ki te aromatawai paerewa i ngā wāhanga whāiti o te Rārangi Paerewa Aromatawai.

Tirohia te paetuku nei o te Amorangi Mātauranga Matua mō te rārangi o ngā rōpū whakangungu ahumahi whakawhiti katoa kua rehitatia.

transition arrangements

Transition arrangements must be specified whenever the introduction of a new qualification will impact on existing qualifications. Transition arrangements refer to the short-to-medium-term arrangements that are put in place to ensure that no one is disadvantaged by changes made to qualifications; that pathways from the former qualification(s) to the new one(s) exist for all current candidates; or that candidates are granted sufficient time to complete the qualification(s) they embarked upon.

whakawhitinga

Kia āta whakahuatia ngā whakaritenga whakawhiti ina pā te whakaurunga o tētahi tohu mātauranga hou ki ngā tohu mātauranga kua takoto kē. E hāngai ana ngā whakaritenga whakawhiti ki ngā whakaritenga wā poto - wā waenganui ka whakatakotoria kia kore ai ētahi e taumaha i ngā whakarerekētanga ki ngā tohu mātauranga; ka wātea hoki he arawhiti mai i ngā tohu mātauranga tahito ki ngā tohu mātauranga hou mō ngā kaitono o i nāianei; ka whakaaetia rānei he wā tika ki ngā kaitono e oti pai ai ngā tohu mātauranga.

unit standard 

A nationally registered, coherent set of learning outcomes and associated evidence requirements, together with technical and management information that supports delivery and assessment. All unit standards are registered on the Directory of Assessment Standards assigned a level and a credit value, and may contribute to the award of a qualification.

paerewa

Koia nei te huinga o ngā hua o te ako kua rēhitatia e pā ana ki ngā paearu mahi, tae atu hoki ki ngā mōhiotanga hangarau, whakahaere hoki e tautoko ana i te tukunga me te aromatawai. Kua rēhita ngā paerewa katoa i te Taura Here Tohu Mātauranga, ka tohaina he kaupae me ētahi whiwhinga, ā, ka whai wāhi ki tētahi tohu motuhake.

university

University means, subject to subsection (3), a body referred to in section 268 of the Education and Training Act 2020 or a body established as a university under section 268.

Whare Wānanga

Ko tō te Whare Wānanga tikanga, e ai ki te wāhanga iti (3), he rōpū ki tā te wāhanga 268 o te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020, he rōpū rānei ka whakatūria hei whare wānanga e ai ki te wāhanga 268.

university entrance

The common educational standard established, after consultation with the universities and the New Zealand Vice-Chancellors' Committee, and maintained by NZQA as a minimum prerequisite for entrance to a New Zealand university.

whakauru whare wānanga

Ko te paerewa i whakatūria i muri i te kōrero tahi me ngā whare wānanga me te Komiti Whare Wānanga o ngā Kaiwhakahaere Matua, ā, e puritia ana e te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa hei akoranga tōmua mō te uru atu ki te whare wānanga.

Universities New Zealand

Universities New Zealand is the statutory body with primary responsibility for quality assurance of the university sector.

Te Pōkai Tara

Ko te Kōmiti Tumuaki tētahi rōpū ā-ture, ā, kei Te Pōkai Tara te mana whakahaere i ngā take whakaū kounga o te wāhanga whare wānanga.

valid assessment

Assessment that achieves fitness for purpose by using evidence directly related to the type and level of performance required in a specified standard, and by being fair and consistent (See also fair assessment).

aromatawai pono

Ko te aromatawai e pono ana, e tōkeke ana, mā reira e kitea ai kua tūtuki te mahi i runga anō i ngā taunakitanga e hāngai pū ana ki te momo mahi me te kaupae mahi e whāia ana i tētahi paerewa kua āta whakaritea (Tirohia hoki aromatawai tōkeke).

verification

Confirming the assessment decisions made by another assessor for up to eight samples of internally assessed  standards. 

(te) whakatūturu

Ko te māka whakarite o ētahi tauira e waru, iti iho rānei o ngā mahi ākonga kua aromatawai ā-rototia, e tētahi atu tangata, atu i te kaimāka tuatahi.

wānanga

An organisation recognised as a wānanga by the Crown under the Education and Training Act 2020, section 268, is characterised by teaching and research that maintains, advances, and disseminates knowledge and develops intellectual independence, and assists the application of knowledge regarding ahuatanga Māori (Māori tradition) according to tikanga Māori (Māori custom).

wānanga

Ko tētahi whakahaere kua whakaaetia e te Karauna hei wānanga i raro i te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020, i te wāhanga 268.

Arā, ko te wānanga tētahi rōpū whakahaere i te whakaakoranga me te rangahau e whakaū ana; e tiritiri ana i te mātauranga; e whakaū ana i te pūkenga ā-mātauranga motuhake, ka mutu, e akiaki ana i te whakamahi mātauranga ki ngā tikanga me ngā āhuatanga katoa o te Māori.

Workforce Development Councils

Six Workforce Development Councils (WDCs) provide skills leadership in New Zealand. Each WDC represents a set of related industries, with a WDC working within their industries to develop and maintain a strategic view of vocational skills and training. The key functions of WDCs are set out in section 366 of the Education and Training Act 2020. Their work includes developing industry qualifications and setting standards, endorsing programmes and moderating assessments (refer to the Ohu Mahi website).

Ngā Ohu Mahi

E ono ngā Ohu Mahi e ārahi ana i te whakawhanaketanga o ngā pūkenga huri noa i Aotearoa. E hāngai ana ia Ohu Mahi ki tētahi ahumahi, ā, e mahi ngātahi ana ngā Ohu Mahi me taua ahumahi e hāngai ana ki te whakarite me te whakahaere i te tirohanga rautaki o ngā pūkenga ahumahi me ngā mahi whakangungu. Ko ngā mahi matua a ngā Ohu Mahi kei roto i te section 366 of the Education and Training Act 2020. Ko tā rātou mahi he whakapakari i ngā tohu mātauranga e ai ki te ahumahi e hāngai ana, arā, ko te whakatau paerewa, ko te whakamana hōtaka ako, ā, ko te whakaōrite aromatawai anō hoki (tirohia te paetukutuku o Ohu Mahi).

 

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz