Reo Māori: Rārangi Kupu

Assessment tools and approaches

Tohu Te Reo

The following resources and guidelines are available for those involved in assessment against unit standards.

Year 11 and Year 12 Te Reo Māori Programme

Templates under development

Assessment Design

Templates under development

Moderation

External moderation for Secondary Schools/Kura

Kupu āpiti

Māori to English words

A    H    I    K    M    N    O    P    R    T    U    W

Kupu Māori

Te Whakapākehā

āheinga

competence

akomanga

classroom

angitū

success

aromātai

evaluate

aromātai

evaluation

aromatawai

assessment

aromatawai ā-hoa

peer assessment

aromatawai ā-paerewa

standards-based assessment

aromatawai anō

reassessment

aromatawai pono

valid assessment

aromatawai tika

fair assessment

aromatawai whaiaro

personal assessment

arotahi

focus

arotake

review

aratohu

guideline

arotūruki

monitor

arowhai

check

aukati

constrain

haepapa

responsibility

haere whakamua

progress

haereere ki te taiao

field trips

hapa

fault

hāpono

authenticity

hāponotanga

authentication

hāponotanga o te aromatawai

authentic assessment

hātepe

process

hinga

fail

hipa

pass

hoahoa

design

horopaki

context

hōtaka

programme

hua

outcome

hua a te ako

learning outcome

huarahi aromatawai

assessment method

huatau

idea

hunga mātāpuputu

senior pupils

hurihanga

modification

ine i te kounga

qualitative measure

ingoa manatā

protected terms

ira tangata

gender

Kāhui Kaiwhakaōrite: Reo Māori

Reo Māori Moderation Panel

Kaiako Takawaenga

NZQA Liaison Teacher/Tutor

kaiaromatawai

registered assessor

kaiarotūruki

monitor

kaituku ratonga

provider

kaiwhakawhiwhi mahi

employer

kaupae

level

kaupapa

vision statement

kauwhata

graphs

kōharia

nominate

kōmitimiti

integrate

kōmitimiti o te aromatawai ki ngā mahi, ki ngā akoako rānei

integrated assessment

kōpaki

portfolio

Kōrero paki

Fiction

Kōrero pono

Non-fiction

kōtuitui

network

kounga

quality

kounga o te tātari

quality audit

kōwae

module

kupu umanga

jargon

kura whakangungu

training establishment

mahere ako

teaching plan

mahere aromatawai

assessment plan/outline

mahere ripo

flow chart

Mahere Whakaōritenga

Moderation Plan

manatūnga mō ngā inoi

appeal procedure

Marau Māori

Field Māori

marautaka

syllabus

matapaki

discuss

mātāpono

principles

mataraharaha

fairness

matatiki

sources

mātauranga o te motu

national qualification

motuhake

separate

 ngā kōrero āpiti

special notes

ngā paearu mahi

performance criteria

ngā pūkenga whakaaturanga

presenting skills

ngā tari o te reo Māori

Māori department/faculty

ngā tīpako

elements

ngaiotanga

professional

ngohe

activity

ngohe aromatawai

assessment activity

ngohe ōkawa

formal activity

 ōkawa

formal

ōpaki

informal

ōrite

consistency

 paearu mahi

performance criteria

paerewa (kua rēhitatia)

unit standard

pae tukutuku o NZQA

NZQA website

papa waitohu aromatawai

assessment schedule

papamahi

worksheet

pitopito kōrero

comments

Pōkairua ā-Motu

National Diploma

puka tiro whānui

survey form

pukapuka tūwhera

open book

pūkenga

expert

pūmanawa rorohiko

computer software

pūnaha

system

pūnaha aromatawai ā-roto

system of internal assessment

pūnaha whakaōrite

moderation system

pūpoho kōnae

filing cabinet

pūrongo

report

 rārangi arowhai

checklist

rarau

enclosed

rarau

appended

rawaka

sufficient

rēhitatanga o ngā paerewa me ngā tohu matauranga

registration of unit standards and qualifications

rēhitatanga o te kura whakangungu

registration of establishments

ruruku

ringbinder

ripanga

table

rītaha

biased

rokiroki i te tārua

storage of copies

rongomau akoako/purongo akoranga

record of learning

rōpū whaipainga

user group

 taka i waenga

liaise

tapeke

score

tapepetanga

mistakes

taputapu

equipment

tārua matua

master copies

tārua papapuka

proforma copies

taukumekume kōrero

debate

taunakitanga

evidence

Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa

National Qualifications Framework

tautohu

identify

tāutunga

definition

taupā

boundaries

te āheinga o te aromatawai

manageable assessment

te anga atu o te aromatawai

direct assessment

te mataraharaha o te aromatawai

fair assessment

te ōrite o te aromatawai

consistent assessment

te pūnahanaha o te aromatawai

systematic assessment

te rawaka o te aromatawai

sufficient assessment

te tapahi me te tāpiri

cut and paste

te tika o te aromatawai

appropriate assessment

te tūwhera o te aromatawai

open assessment

tino kounga o te manatū

quality assurance

tino kounga o te pūnaha whakahaere

quality management system

tino kounga o te tātari

quality audit

tino kounga o te whakahaere

quality management

tino whāinga

main aim

tīpako

element

tītakataka

scrambled/jumbled

tohu/tiwhikete

certificate

tohu mātauranga

qualification

Tohu/tiwhikete ā-Motu

National Certificate

tohu paerua

masters degree

tohu paetahi

bachelors degree

tohutohu whakaatu mahi

performance indicator

tuhinga hukihuki

draft copy

tuhituhi mauhanga

record writing

tuhituhi pūrongo

reporting

tuku ratonga

delivery

tūmahi

task

 uara

value

uaratanga me ngā whāinga roa

vision statement

 wāhi whakangungu motuhake

private training establishment

whaiaro

personal

whāinga

aim

whāinga paetae

achievement objectives

whakaaetanga i ngā akoranga o mua

recognition of prior learning

whakahoahoa

share

whakahoki kōrero i te papapuka

feedback form

whakaihiihi

stimulated

whakamahere

planning

whakamana

approve

whakamanatanga

accreditation

whakamāori

interpret

whakamātautau tahua tāpiri/Takuhe

bursary examination

whakangungu

training

whakaōrite ā-waho

external moderation

whakaōritenga

moderation

whakapai ake

revise

whakapaipai ake

revision

whakarāpopotanga

summary

whakaruruhau

Advisory group

Whakaruruhau Matua

national standards setting body: Māori

whakataunga

decision

whakatewhatewha

investigate

whakatika

improve

whakatōpū whiwhinga

credit accumulation

whakawā

judgement

whakawā ōrite

consistent judgement

whakawhāiti

restrict

whakawhiti whiwhinga

credit transfer

whānuitanga

range statement

whiwhinga

credit

English to Māori words

A    B    C    D    E    F    G    I    J    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W

Kupu Pākehā

Te Whakamāori

 accreditation

whakamanatanga

achievement objectives

whāinga paetae

activity

ngohe

aim

whāinga

appeal procedure

manatūnga mō ngā inoi

appended

rarau

appropriate assessment

te tika o te aromatawai

approve

whakamana

assessment

aromatawai

assessment activity

ngohe aromatawai

assessment method

huarahi aromatawai

authentic assessment

hāponotanga o te aromatawai

authentication

hāponotanga

authenticity

hāpono

 bachelor degree

tohu paetahi

behaviour

whanonga

bias

rītaha

boundaries

tawhā/taupā

bursary examination

whakamātautau tahua tāpiri/Takuhe

certificate

tohu/tiwhikete

check

arowhai

checklist

rārangi arowhai

classroom

akomanga

comments

pitopito kōrero

competence

āheinga

computer software

pūmanawa rorohiko

consistency

ōrite

consistent assessment

te ōrite o te aromatawai

consistent judgement

whakawā ōrite

constrain

aukati

context

horopaki

credit

whiwhinga

credit accumulation

whakatōpū whiwhinga

credit transfer

whakawhiti whiwhinga

cut and paste

te tapahi me te tāpiri

 debate

taukumekume kōrero

decision

whakataunga

definition

tāutunga

degree

tohu mātau

delivery

tuku ratonga

design

hoahoa

direct assessment

te anga atu o te aromatawai

discuss

matapaki

draft copy

tuhinga hukihuki

 element

tīpako

elements

ngā tīpako

employer

kaiwhakawhiwhi mahi

enclosed

rarau

equipment

taputapu

evaluate

aromātai

evaluation

aromātai

evidence

taunakitanga

expert

pūkenga

external moderation

whakaōrite ā-waho

 fail

hinga

fair assessment

aromatawai tika

fair assessment

te mataraharaha o te aromatawai

fairness

mataraharaha

fault

hapa

feedback form

papapuka whakahoki kōrero

field trips

haereere ki te taiao

filing cabinet

pūpoho kōnae

flow chart

mahere ripo

focus

arotahi

formal

ōkawa

formal activity

ngohe ōkawa

free from bias

rītaha

 gender

ira tangata

graphs

kauwhata

guideline

aratohu

 idea

huatau

identify

tāutu/tautohu

improve

whakatika

informal

ōpaki

integrate

kōmitimiti

integrated assessment

kōmitimiti o te aromatawai ki ngā mahi, ki ngā akoako rānei

interpret

whakamāoritia

investigate

whakatewhatewha

 jargon

kupu umanga

judgement

whakawā

 learning outcome

hua a te ako

level

kaupae

liaise

taka i waenga

 main aim

tino whāinga

manageable assessment

te āheinga o te aromatawai

Māori department

ngā tari o te reo Māori

Māori training establishments

wāhi whakangungu motuhake

master copies

tārua matua

master degree

tohu paerua

mistakes

tapepetanga

moderation

whakaōritenga

Moderation Plan

Mahere Whakaōritenga

moderation system

punaha whakaōrite

modification

hurihanga

module

kōwae

monitor

arotūruki

monitor

kaiarotūruki

 national certificate

tohu ā-motu

national diploma

pōkairua ā-motu

national qualification

tohu mātauranga ā-motu

National Qualifications Framework

Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa

national standards setting bodies

whakaruruhau

national standards setting body: Māori

Whakaruruhau Matua

network

kōtuitui

nominate

kōharia

non-compliance

kore tautuku

NZQA Liaison Teacher/Tutor

Kaiako Takawaenga

 open assessment

te tūwhera o te aromatawai

open book

pukapuka tūwhera

outcome

hua

 pass

hipa

peer assessment

aromatawai ā-hoa

performance criteria

ngā paearu mahi

performance criteria

paearu mahi

performance indicator

tohutohu whakaatu mahi

personal

whaiaro

personal assessment

aromatawai whaiaro

planning

whakamahere

portfolio

kōpaki

presenting skills

ngā pūkenga whakaaturanga

principles

mātāpono

procedure

manatūnga

process

hātepe

professional

ngaiōtanga

proforma copies

tārua papapuka

programme

hōtaka

progress

haere whakamua

protected terms

ingoa manatā

provider

kaituku ratonga

 qualification

tohu mātauranga

qualitative measure

ine i te kounga

quality

kounga

quality assurance

tino kounga o te manatū

quality audit

kounga o te tātari

quality audit

tino kounga o te tātari

quality management

tino kounga o te whakahaere

quality management system

tino kounga o te pūnaha whakahaere

 range statement

whānuitanga

reassessment

aromatawai anō

recognition of prior learning

whakaaetanga i ngā akoranga o mua

record of learning

purongo akoranga

record writing

tuhituhi mauhanga

registered assessor

kaiaromatawai

registration of establishments

rēhitatanga o te kura whakangungu

registration of unit standards and qualifications

rēhitatanga o ngā paerewa me ngā tohu matauranga

report

pūrongo

report

tuhituhi pūrongo

reporting

tuhituhi pūrongo

responsibility

haepapa

restrict

whakawhāiti

review

arotake

revise

whakapai ake

revision

whakapaipai ake

ringbinder

ruruku

 sample

hukihuki

schedule

papa waitohu

score

tapeke

scrambled(words)

tītakataka

senior pupils

hunga mātāpuputu

separate

motuhake

share

whakahoahoa

sources

matatiki

special notes

ngā kōrero āpiti

standard

paerewa

standards-based assessment

aromatawai ā-paerewa

stimulated

whakaihiihi

storage of copies

rokiroki i te tārua

succeed

arutau

success

angitū

sufficient

rawaka

sufficient assessment

te rawaka o te aromatawai

summary

whakarāpopotanga

survey form

puka tiro whānui

syllabus

marautaka

system

pūnaha

system of internal assessment

pūnaha aromatawai ā-roto

systematic assessment

te pūnahanaha o te aromatawai

 table

ripanga

task

tūmahi

teaching plan

mahere ako

training

whakangungu

training establishment

kura whakangungu

 underpin

paparite

unit standards

paerewa (kua rēhitatia)

unit standards

paerewa

user group

rōpū whaipainga

 valid assessment

aromatawai pono

value

uara

vision statement

kaupapa

vision statement

uaratanga me ngā whāinga roa

 worksheets

papamahi

Contact

Show all Field Māori Assessment Support Materials

For further information, contact Māori Qualifications Services.

 

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz