Search results

Search results

Your search found 19 Unit Standards and 6 Achievement Standards

Matched the following keywords:

Hauora
Hauora - W?hanga Ako
Kaupapa Hauora
Wh?nau Ora

15299 Explain the principles and concepts of hauora based on a M?ori world view 4 credits Internal
Unit standard (143KB) (65KB)
View NQF Download file(s) as zip
15310 Demonstrate knowledge of the human life course in a hauora context 4 credits Internal
Unit standard (108KB) (64KB)
View NQF Download file(s) as zip
15312 Explain implications of legislation on hauora M?ori 6 credits Internal
Unit standard (147KB) (69KB)
View NQF Download file(s) as zip
18352 Explain four key dimensions of hauora 3 credits Internal
Unit standard (160KB) (104KB)
View NQF Download file(s) as zip
18353 Explain the values of wh?nau and peers in relation to sex and sexuality 3 credits Internal
Unit standard (177KB) (102KB)
View NQF Download file(s) as zip
18354 Explain the impact of teenage pregnancy on wh?nau 3 credits Internal
Unit standard (166KB) (106KB)
View NQF Download file(s) as zip
18356 Develop a substance abuse cessation programme in a hauora context 3 credits Internal
Unit standard (158KB) (104KB)
View NQF Download file(s) as zip
18357 Develop, implement, and evaluate a substance abuse awareness programme for rangatahi 3 credits Internal
Unit standard (153KB) (102KB)
View NQF Download file(s) as zip
18360 Prepare a nutritionally balanced diet using kai t?tika M?ori 4 credits Internal
Unit standard (172KB) (103KB)
View NQF Download file(s) as zip
18361 Explain M?ori childcare practices pre and post-P?keh? contact 5 credits Internal
Unit standard (174KB) (106KB)
View NQF Download file(s) as zip
18363 Explain and apply tikanga associated with hauora in the home 4 credits Internal
Unit standard (87KB) (72KB)
View NQF Download file(s) as zip
18560 Explain M?ori methods of effective communication used by kaimahi in a hauora context 4 credits Internal
Unit standard (180KB) (107KB)
View NQF Download file(s) as zip
29584 Demonstrate knowledge of rongo? M?ori in relation to the prevention and treatment of illness 3 credits Internal
Unit standard (157KB) (103KB)
View NQF Download file(s) as zip
29586 Explain the impact of grief from a M?ori perspective 4 credits Internal
Unit standard (140KB) (102KB)
View NQF Download file(s) as zip
30617 Demonstrate knowledge of whanaungatanga and wh?nau ora 6 credits Internal
Unit standard (282KB) (69KB)
View NQF Download file(s) as zip
30618 Identify and explain traditional and contemporary methods of effective communication used by wh?nau 8 credits Internal
Unit standard (293KB) (75KB)
View NQF Download file(s) as zip
30620 Demonstrate manaakitanga in relation to wh?nau ora 4 credits Internal
Unit standard (283KB) (64KB)
View NQF Download file(s) as zip
30622 Develop a wh?nau ora plan that include ng? pukengatanga a te wh?nau 6 credits Internal
Unit standard (289KB) (68KB)
View NQF Download file(s) as zip
30625 Explain and apply health and safety when working with wh?nau 4 credits Internal
Unit standard (292KB) (68KB)
View NQF Download file(s) as zip
91811 Te ?ta t?tari i te hiranga o te kai taketake ki te oranga o ng? iwi taketake 3 credits Internal
Achievement standard 2019 (169KB) (53KB)
Achievement standard 2017 (276KB) (54KB)
View all documents Download file(s) as zip
91812 Te arotake rautaki e tutuki pai ai ng? hiahia ahurea o te iwi i roto i ng? mahi koiri 5 credits Internal
Achievement standard 2019 (174KB) (63KB)
Achievement standard 2017 (281KB) (64KB)
View all documents Download file(s) as zip
91813 Te whakarite i t?tahi kaupapa tiaki taiao i runga an? i t? te M?ori titiro 3 credits Internal
Achievement standard 2019 (176KB) (64KB)
Achievement standard 2017 (284KB) (64KB)
View all documents Download file(s) as zip
91814 Te t?hura i ng? rongo? taiao hei whakaora i te tangata 3 credits Internal
Achievement standard 2019 (169KB) (58KB)
Achievement standard 2017 (279KB) (59KB)
View all documents Download file(s) as zip
91815 Te ?ta t?tari i ng? ?huatanga o te taukumekume hei para huarahi e pai ake ai ng? hononga t?ngata 5 credits Internal
Achievement standard 2019 (201KB) (64KB)
Achievement standard 2017 (325KB) (65KB)
View all documents Download file(s) as zip
91816 Te ?ta t?tari i te p?nga mai o te tuakiri ki te oranga tangata 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (172KB) (61KB)
Achievement standard 2017 (283KB) (62KB)
View all documents Download file(s) as zip

Download all these files as zip

Viewing documents

You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.