Search results

Search results

92092 Te Reo M?ori Te k?rerorero i ng? p?rongo, i ng? ari? me ng? whakaaro 5 credits Internal
This standard is internally assessed. See NCEA.education website
92093 Te Reo M?ori Te whakapuaki whakaaro e p? ana ki t?tahi horopaki e ora nei te reo 5 credits Internal
This standard is internally assessed. See NCEA.education website
92094 Te Reo M?ori Te whakaatu i te m?ramatanga ki te reo M?ori me ?na m?t?pono i t?tahi horopaki e taunga ana 5 credits External
Exemplar answer script 2023 (1776KB)
View all documents Download file(s) as zip
92095 Te Reo M?ori Te tuhi e p? ana ki t?tahi horopaki e taunga ana 5 credits External
Exemplar answer script 2023 (6472KB)
View all documents Download file(s) as zip
92040 Te Reo M?ori K?ki '?irani Interact in spoken Te Reo M?ori K?ki '?irani to share and respond to information, ideas, and opinions 5 credits Internal
This standard is internally assessed. See NCEA.education website
92041 Te Reo M?ori K?ki '?irani Communicate in Te Reo M?ori K?ki '?irani in relation to a cultural context 5 credits Internal
This standard is internally assessed. See NCEA.education website
92042 Te Reo M?ori K?ki '?irani Demonstrate understanding of written Te Reo M?ori K?ki '?irani related to everyday contexts 5 credits External
Examination paper 2023 (507KB)
Resource booklet 2023 (863KB)
Exemplar answer script 2023 - Excellence (809KB)
Exemplar answer script 2023 - Merit (454KB)
Exemplar answer script 2023 - Achievement (496KB)
View all documents Download file(s) as zip
92043 Te Reo M?ori K?ki '?irani Demonstrate understanding of spoken Te Reo M?ori K?ki '?irani related to everyday contexts 5 credits External
Examination audio or video transcript 2023 (148KB)
Examination audio 2023 (11655KB) (11655KB)
Examination paper 2023 (529KB)
Exemplar answer script 2023 - Excellence (786KB)
Exemplar answer script 2023 - Merit (747KB)
Exemplar answer script 2023 - Achievement (547KB)
View all documents Download file(s) as zip

Download all these files as zip

Viewing documents

You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.