Search results

Search results

Your search found 12 Achievement Standards

Matched the following keywords:

Te Reo Rangatira

91777 Te whakarongo ki ng? tohunga reo 3 credits External
Achievement standard 2019 (174KB) (56KB)
Achievement standard 2017 (282KB) (57KB)
Achievement standard 2015 (282KB) (57KB)
View all documents Download file(s) as zip
91778 Te wetewete i ng? tuhinga tuatahi 3 credits Internal
Achievement standard 2019 (173KB) (57KB)
Achievement standard 2017 (282KB) (57KB)
Achievement standard 2015 (282KB) (57KB)
View all documents Download file(s) as zip
91779 Te p?nui i ng? tuhinga tawhito 3 credits External
Achievement standard 2019 (174KB) (57KB)
Achievement standard 2017 (284KB) (58KB)
Achievement standard 2015 (284KB) (58KB)
View all documents Download file(s) as zip
91780 Te tuhi k?rero whakaae r?nei, whakah? r?nei 3 credits External
Achievement standard 2019 (171KB) (52KB)
Achievement standard 2017 (279KB) (53KB)
Achievement standard 2015 (279KB) (53KB)
View all documents Download file(s) as zip
91781 Te tito i te whakaari 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (174KB) (58KB)
Achievement standard 2017 (283KB) (60KB)
Achievement standard 2015 (283KB) (60KB)
View all documents Download file(s) as zip
91782 Te tito i t?tahi pakiwaitara poto 5 credits Internal
Achievement standard 2019 (175KB) (54KB)
Achievement standard 2017 (284KB) (55KB)
Achievement standard 2015 (284KB) (55KB)
View all documents Download file(s) as zip
91783 Te whakarite i te whaituhi roa m? te takenga o te reo M?ori 5 credits Internal
Achievement standard 2019 (173KB) (55KB)
Achievement standard 2017 (283KB) (56KB)
Achievement standard 2015 (283KB) (56KB)
View all documents Download file(s) as zip
91784 Te k?rero i te pakiwaitara 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (210KB) (55KB)
Achievement standard 2017 (349KB) (56KB)
Achievement standard 2015 (349KB) (56KB)
View all documents Download file(s) as zip
91785 Te whakah?ngai i ng? k?rero o nehe ki te ao hou hei k?rero ?hia 3 credits Internal
Achievement standard 2019 (171KB) (56KB)
Achievement standard 2017 (282KB) (57KB)
Achievement standard 2015 (282KB) (57KB)
View all documents Download file(s) as zip
91786 Te wetewete kaupapa 3 credits Internal
Achievement standard 2019 (169KB) (55KB)
Achievement standard 2017 (279KB) (56KB)
Achievement standard 2015 (279KB) (56KB)
View all documents Download file(s) as zip
91787 Te t?hura me te p?rongo i te reo peha 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (174KB) (55KB)
Achievement standard 2017 (282KB) (56KB)
Achievement standard 2015 (282KB) (56KB)
View all documents Download file(s) as zip
91788 Te t?hura i ng? tikanga o te reo 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (173KB) (55KB)
Achievement standard 2017 (281KB) (56KB)
Achievement standard 2015 (281KB) (56KB)
View all documents Download file(s) as zip

Download all these files as zip

Viewing documents

You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.