Hangarau - Ngā tauaromahi Kaupae 2 AS91774

Te whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake (2.5)

Tirohia: Ngā tauaromahi mō Hangarau

Pānuihia te PAEREWA PAETAE

 

TKI Ngā Rauemi Aromatawai mō Hangarau

Tuku mai ngā tauaromahi me ngā kōrero āpiti katoa (PDF, 947KB)

Ko te tauaromahi he tauira mahi ā te ākonga e whakamārama ana i te matū o te paerewa paetae. He mea āwhina i te kaiako ki te kōwhiri whakataunga aromatawai ki te taumata e tika ana.

Kairangi

Whakamārama
Mahi ā-te-ākonga

Ākonga 1 (PDF, 455KB)

Kia eke te ākonga ki te Kairangi me whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake;

  • me hāngai pū te hua hangarau hanganga ki te tauāki, arā:

- ka arotake i ngā āhuatanga me whakarerekē, me whakatikatika, me whakahōu rānei.

- me kite i te kounga o te hua hangarau hanganga ka puta.

  • me whakaatu he wairua auaha i roto i te whakaputanga o te hua hangarau hanganga.

Ko te kupenga he mea whatu, he mea raranga ki te harakeke. I te hiahia te ākonga ki te kite mehemea ka puritia te kupenga i ngā koura (4). Nā, ko te whakahoahoa o tēnei Tāruke he mea whai i te āhua o te hīnaki, engari, ko ngā rawa katoa i whakamahia, nō tōna ake taiao.  I whakamahi i te rākau paina hei tūāpapa mō te Tāruke.

I whakamātauria tēnei Tāruke ki te moana, ā, kāore i totohu i te wai. Ka whakamātau i ngā rākau manuka i te mea he taumaha ake, i te rākau paina (1), (2), (3) kia pai noa tana totohu ki raro i te karetai o te wai. Ahakoa kāore he tauira o te tauāki, nā ngā kōrero o te kaiaromatawai i tautoko mai i ngā tukanga i whāia e te ākonga.

Kei te kitea te wairua auaha i roto i ngā rauemi i whakamahia hei whakaputa i te Tāruke. Ko ngā whakaaro katoa, ko te whakawhiti i ngā rawa hangarau motuhake, arā, ko te mētara, ko ngā hangarau taketake, (harakeke me te rākau) kei roto i ēnei mahi katoa te wairua auaha.

Kia pūmau ai te Kairangi anei ētahi whakaarotanga: Ko te whakawhānui i ngā kōrero āmiki mō ngā rauemi i whakamahi kia kite i ngā whakaaro hōhonu i te wā e whakamātau rawa ana.

Ngā pānga o te huarere ki ngā rawa i whakamahia, arā, i taumaha rawa nā te ua, i ngohengohe rawa nā te whiti o te rā?

Ko te whakamātau i te hua hangarau hanganga – ko te whakawhānui i ngā kōrero arotake me te parahau i ngā whakaaro i whakatau ai mō ia tukanga i whāia.

Kaiaka

Whakamārama
Mahi ā-te-ākonga

Ākonga 2 (PDF, 384KB)

Kia eke te ākonga ki te Kaiaka me whakaputa i tētahi hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

• Kia whaitake te hua hangarau hanganga, arā ka kitea ētahi wāhanga o te kounga o te hua hangarau hanganga ka puta.

He Hao, he Tāruke, he mea raranga ki te harakeke. Kua whaitake tēnei Tāruke ki te hopu kōura, kaimoana, i te aha atu rānei. (1) Nā, kei te kitea ētahi wāhanga o te Tāruke hei puta mā te kōura. (2) Kua āta whakaarohia ngā rawa hei whatu i te Tāruke. Kua whakamahia ngā rākau ngohengohe nā te mea he ngāwari noa ki te whakapiko. Kua whakamahia ngā rākau mārō mō ngā wāhanga torokaha hoki. Kikī ana ngā taura e here nei i ngā harakeke ki te rākau, ā, kua whai wāhi noho mō te mounu ki raro, ki te papa o te Tāruke. (3) Ahakoa kāore he tauira o te tauāki, nā ngā kōrero o te kaiaromatawai i tautoko mai i ngā tukanga i whāia e te ākonga.

Kia eke ki te Kairangi anei ētahi whakaarotanga: Ko te whakaatu i ngā panonitanga me te wairua auaha e kounga ai te Tāruke.

• Kia whānui ake ngā kōrero arotake mō ngā mahinga i whakarerekēhia, i whakahōuhia ki te tauāki.
• Ko te whakawhānui i ngā kōrero rāwekeweke i ngā rawa me ngā rauemi kia hono mai ngā hangarau taketake ki ngā hangarau motuhake o ēnei rā. Mā te raweke i ngā momo rawa ka kitea te wairua auaha a te ākonga ki te whakaputa he hua hangarau hanganga.

Paetae

Whakamārama
Mahi ā-te-ākonga

Ākonga 3 (PDF, 329KB)

Kia eke te ākonga ki te Paetae me whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

• Mā te whakaea i tētahi take hangarau motuhake i runga i tā te tauāki i tohu ai.

Ko tā te ākonga he hanga he Tāruke nā te mea ko te moana te taiao e karapoti ana i te kura, he mea raranga ki te harakeke, i runga i te hiahia mehemea ka puritia ngā kai nō te moana. (1) Nā, ko te whakahoahoa o tēnei hua hangarau hanganga he mea whai i te āhua o te kupenga. Kei te kite i te whanaketanga o tētahi Tāruke e ea ai te hua hangarau hanganga me te tauāki. (2)

I oti pai i te ākonga i tana Tāruke, ahakoa kāore ngā pikitia i kohia i whakaatu i ngā whanaketanga o te hanganga. Nā, ahakoa i pai tana Tāruke, kāore i te pērā rawa te pai, te kikī rānei o ngā here ki te rākau, ā, he tāwēwē ngā mahi raranga. Ahakoa ēnei āhuatanga, i eke tonu i te paetae ngā mahi i te mea ka taea tonu te hao ake i ngā kai kei te moana, ā, i whakaea te tauāki. Ahakoa kāore he tauira o te tauāki, nā ngā kōrero o te kaiaromatawai i tautoko mai i ngā tukanga i whāia e te ākonga.

Kia eke ki te Kaiaka anei ētahi whakaarotanga:
• Me hāngai te tauāki ki ngā tukanga ka whai ki te hanga i te hua hangarau hanganga.
• Ko tētahi atu he tuhi i ngā pitopito kōrero whānui tonu mō te hua hangarau. Pēnei i ngā ariā o tōna āhua, te pēhea o tana mahi, me te take e mahia mai ai.
• Ko te whai whakaaro ki te wāhi ka noho ai te mounu, te kikī o ngā here o te harakeke ki te rākau. Ko te whaitake o ngā hangarau motuhake ki ngā hangarau taketake me ētahi atu āhuatanga.

 

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz