Hangarau - kōrero whakamahuki level 1

AS91774

Tirohia: Kāinga HangarauNgā Kōrero whakamahuki katoa Hangarau

91774: Te whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

He maha rawa ngā kaupapa hangarau hei whakaako ki te whakatutuki i te paerewa nei. Ko te raranga, ko te whakairo, ko te mahi tāruke, ko ngā rākau ā-Tūmatauenga, ko te mahi matihiko me ētahi atu kaupapa. E ai ki te ingoa o te paerewa nei me whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. Heoi, me whakaatu te ākonga i te tukanga i whāia ki te whakaoti i te hua hangarau hanganga, arā, ko:

  • te tauāki
  • te whakahoahoa
  • te mahere
  • ngā rauemi i whakamahia
  • ngā wāhanga i arotakehia, ā, hei whakahōu, hei whakarerekē rānei
  • te tuhi kōrero parahau mō ngā panonitanga ki te hua hangarau
  • te whakamātau i ngā momo pūkenga me ngā hua (whakairo, raranga, tāruke, kotiate me ētahi atu).

Kia kitea te kounga o te hua hangarau hanganga ka puta.

Hangarau Motuhake: Koinei tētahi take hangarau e whai pānga ana ki te hapori, i tohungia rānei e te ākonga i runga i tana kite i te hira o te take ki te hapori.

Hei tauira 1. Ko te hua hangarau ko te Tāruke. He iwi moana a Ngāti Porou nā tēnā i whai pānga ai te Tāruke ki taua takiwā.

Hei tauira 2. Ko te hua hangarau ko te Harakeke. E raungaiti nei a Ngā Taiātea Wharekura ko tētahi repo, ā, nā tēnā e whai pānga ai te harakeke ki taua kura.

Hua hangarau hanganga: E whakaarohia ana ngā hua pēnei i;

  • te hanga taputapu
  • te hanga whare
  • te whakamahinga o ngā hanga ōkiko, pērā i te karaehe, te maitai, te rākau, te aha atu.

Hei whakamāramatanga:

Tukanga; Ko tikanga ki te whakatakoto mahere, he whakaraupapa whakaaro.

Hanganga; Ko te whakaringaringa, ko te whakatīnanatanga o aua whakaaro.

 
 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz