How NCEA works - Cook Island Māori transcript

Kia ora, hello … This film is designed to help you understand NCEA … the main qualification for secondary school kids in New Zealand, Cook Islands and Niue.

Kia Orana … Ko teia teata, kua akakoroia te reira ei tauturu ia koe kia marama koe e, eaa teia pakau e NCEA. Ko te NCEA te Peapii Apii teia, tei akatakaia no te au tamariki apii tei retitaia ki roto i te apii tua rua o Nutireni, te Kuki Airani e Niue e

NCEA stands for the National Certificate of Educational Achievement. And it comes in three levels – cleverly named ... 1, 2 & 3.

 

, E toru au turanga takainga no teia; Turanga Takainga Ta’i, Turanga Takainga Rua e te Turanga Takainga Toru.

The key ingredients in NCEA are things called standards and credits. One leads to the other.

Ko te ngako o te NCEA koia oki ko te au Turanga Apii e te au Kai tei akatakaia no te au Turanga Apii tuketuke.

With NCEA, there are still important national exams at the end of the year (we sometimes call it external assessment)… but you can also be tested, or assessed, throughout the year – that’s called internal assessment because it happens “in” school.

E rua turanga paunu akara matatioanga tei akatakaia no te NCEA, koia oki;

Te au tarere tei akatakaia no te openga mataiti e pera katoa te au paunu akara matatioanga tei akatakaia kia raveia i roto i te tuatau o te apii.

It may sound like a lot more work ... but let’s face it, there are some things you can't test in a sit-down exam – Why just write about a science experiment… when you could do the experiment in the lab and see the real results… Why write about delivering your mihi in te reo Māori when you could do it for real?

 

Ko tetai papaki, ka akaranga paa ratou e, kua riro teia ei akamaata atu i taau ka rave. Inara, e mea puapinga kia akamaara tatou e, e au apiianga tetai kare rai e tau kia paunu akara matatioia i roto i te tuatau o te tarere.  Mei teia te tu, eaa koe ka tata ei i taau pee me kare i taau korero i te tuatau o te tarere openga mataiti me ka rauka iakoe i te akatutu i te reira i roto i te tuatau e raveia ei taua apiianga?

With NCEA, subjects are divided up into all the things you need to know – they’re called standards.

E au turanga apiianga (standards) rai tetai tei akatakaia no te au apiianga tuketuke (subjects) o te peapa apii NCEA.

Each standard is worth credits – and credits count towards the final qualification.

 

Kua akatakaia te numero kai (credits) no te au turanga apiianga tatakita’i.  Ka akaputuia te au kai tei rauka i tetai tamaiti apii e ka riro tana numero kai i rauka i te akari mai e, mea kua tiratiratu rai aia i tona tautaanga kia rauka mai tona peapa apii NCEA.

It means that instead of doing a one three-hour exam on the whole subject of English … you could be assessed in separate standards about writing a business letter, analysing a text, making a film, and giving speech… some of these will be tested in an exam at the end of the year ... and some will be assessed during the year.

 

Ko teia i reira te aiteanga, ka noo korua e taau puapii e ka uriuri e, eaa te au  apiianga e te au turanga apiianga te ka tau kia koe.  I taua taime rai ka akatakaia taau au turanga apiianga te ka paunu akara matatioia i roto i te tuatau o te apii e te au turanga apiianga te ka paunu akara matatioia i te tuatau o te tarere openga mataiti.

To get NCEA,  you need to get… enough credits … 80 at each level… At levels 2 and 3, 20 of the 80 credits can be from any level.

 

Me te umuumu nei koe kia rauka koe i taau peapa NCEA, ka anoanoia kia tae taau putunga kai  ki te varungauru i roto i te Turanga Takainga ta’i, rua e te toru.

You also need to achieve a minimum number of literacy credits (writing, speaking and listening skills) and numeracy (number, measurement and statistical skills) but these can be gained in a large number of different subjects.

Ka anoano katoaia kia rauka mai iakoe e taingauru kai no te apiianga numero (te numero, te vaitoanga e te akaputuanga numero) e, e taingauru kai note apiianga reo engariti/papaa (te tata, te tuatua e te akarongo). Kare ra oki mei te mea e ka rauka ua mai teia au kai mei roto i teia nga apiianga, ka rauka katoa mai teia au kai mei roto mai i tetai au apiianga ke atu.    

You can build up credits during the year – or even over more than one year – and once you've got credits, they last forever. And you can keep track of how many credits you’re stacking up as you go along.

 

Ka rauka ia koe i te akaputuputu i te au Kai tei rauka iakoe i roto i te mataiti okotai e pera katoa i te au mataiti te ka aruia mai.  Ko teia au Kai, ka vai tinamou te reira ki runga i toou peapa apii NCEA.  E au ravenga katoa rai tetai kia rauka iakoe i te akara i te turanga o taau numero Kai.

When you get your results, you’ll know how many credits you’ve got – but your results tell you a lot more than just – “NCEA level 1, passed”.

 

Ka akari mai toou peapa apii NCEA i te apiianga e te turanga apiianga tei retitaia koe kia rave. Pera katoa te mataiti i retitaia ei koe, te numero Kai tei rauka iakoe i roto i te au apiianga e te au turanga apiianga e te ra i rauka ei iakoe taau au Kai.

When you login to view your results for each standard –a letter will appear next to each one - N, A, M, E.

 

Me akara koe i toou peapa apii NCEA, ka akari mai te reira i te akairo tei rauka iakoe i te pae i te au turanga apiianga tei retitaia koe kia rave mei te

N, A, M e te E. (Pronounced No, A, Mo, E)

They stand for Not Achieved, Achieved, Merit, and Excellence. You can probably guess what Not Achieved means ... Achieved, Merit and Excellence tell you how well you did in reaching the standard.

 

Ko teia te aiteanga o teia au akairo:

N-kare  te reira turanga apiianga i rauka iakoe.

A-kua rauka te reira turanga apiianga iakoe.

M-kua rauka te reira turanga apiianga iakoe i te Turanga Teitei Meitaki

E-kua rauka te reira turanga apiianga iakoe i te Turanga Teitei Maata atu.

One thing to remember is that these days - E – is for Excellence! It might pay to let your parents know that – when they were at school, if you got an E it was bad news…

I te tuatau o toou metua i aere apii ana, kare te aiteanga o te akairo ”E” i te mea meitaki.  I teia tuatau ra, e mea ngakau parauanga ia me rauka iakoe teia akairo.   

You won't get more credits for getting Merits and Excellences but there are good reasons for or Excellences but there are good reasons for aiming high.

Kare mei te mea e ka maata atu taau au Kai me rauka ia koe te Turanga Teitei Meitaki e te Turanga Teitei Maata atu.  Tera ra, e mea puapinga kia aruaru koe kia rauka iakoe i teia.

If you get enough credits with Merits or Excellences - 50 to be exact - you'll get Merit or Excellence included in your NCEA qualification - it's called an endorsement … and everyone will know how well you've done.

Me rauka ia e koe e rima ngauru Kai i te Turanga Teitei Meitaki me kare i te Turanga Teitei Maata atu, ka akariia mai teia i runga i toou peapa apiianga NCEA.   Kia riro teia ei ngakauparauanga naau e toou nga metua.

That will tell people you mean business… It's a good reason to keep aiming for merits and excellences, even after you've reached 80 credits.

Ko te akairo teia o toou maroiroi e toou tu aruaru i taau apii.  E mea puapinga kia aruaru uatu rai koe noatu e kua rauka takere koe i taau varu ngauru Kai.

Merits and Excellences can also be useful if you're doing well in particular courses or subjects.

E tuanga puapinga katoa to te au Turanga Teitei Meitaki (Merits) e to te au Turanga Teitei Maata (Excellence), i tena tikai oki e, me te rauka meitaki ra ia koe te au tuanga o tetai au akanoonoo’anga apii (courses), me kore ra, o tetai au apii (subjects) tãtakitai.

 

Course Endorsement tells people you are especially good at a particular subject or course.

Te Akatinamou’anga o Te Au Akanoonoo’anga Apii (Course Endorsement): na teia e akaari ki te katoatoa i toou turanga kite no tetai apii okotai (subject), me kore ra, no tetai akanoonoo’anga apii (course).

 

If you get 14 credits with Excellence in a particular course … say maths, or music … you will have that course endorsed with Excellence

Mei rauka mai ia koe e 14 kai(credits) o te Turanga Teitei Maata o tetai akanoonoo’anga apii tei akanoo’ia (a particular course) … mei tera ra, te apii numero (maths), me kore ra, te apii akatangi/imene (music) … ka akatinamou’ia atu te reira akanoonoo’anga apii noou ki te Turanga Teitei Maata.

 

Anyone who reads your results will see you’ve done particularly well at maths, or music… or even both.

Ko tetai ua atu te ka tatau i toou kite i rauka mai, ka kite ratou e, e turanga kite meitaki toou i te apii numero (maths), me kore ra, i te apii akatangi/imene (music) … me kore ra, i nga mea e rua ravarai.  

 

That will come in handy when you’re showing results to people after you’ve left school – for work or going somewhere else to study.

Ka riro teia ei tauturu ia koe. Me akaari koe i toou au kite tei rauka mai, me akaruke  koe i te apii … no te rave angaanga, me kare ra, no te aere ki tetai ngai ke no te kimi kite akaou atu.

 

Vocational Pathways are another way you can show what you’ve learnt. They also suggest the types of study options and job opportunities that you may be interested in looking into. 

 Ko te Vocational Pathaways tetai takaianga ei akari I taau kite karape i toou apiianga,. Ka akakite e te akamarama mai teia takaianga i te peapa taau ka rave I te apii tuatoru e te rare taau e inangaro I te rave.  

You get a Vocational Pathways Award when you’ve completed one of the six industry pathways.

Ka rauka koe I teia apinga e, ko te Vocational Pathways Award me rave koe I tetai o te ono ngai angaanga. Mei teia te tu – ka aere koe ki tetai ngai angaanga I te kimi kite me oti koe ka rauka koe I teia korona. (award)

You can get more than on Vocational Pathway Award- neat eh!

 

E maata roa taau ka rauka – kare ua ko te korona. (award)

You can use Vocational Pathways to show how your achievement relates to the learning or skills employers are looking for.

Ka taangaanga koe I teia takaianga  I te akaari i taau au meitaki I rauka iakoe I te taime o te apii e te angaanga. Ko teia te au apinga (tu angaanga e te kite karape) ta te au pu angaanga ka akara matatio.

Your time at secondary school is bit like a journey … it might start off feeling like you’re in a foreign land but you soon start becoming more familiar with the territory. And you'll want to explore new places and ideas…

Ka akaaite tatou i toou tuatau i te apii mei tetai tere oou ki tetai enua matau kore ia e koe.  I nga ra mua, manga tu kaui rai koe, me matau aere mai koe ia reira kua akamata koe i reira i te turoto aere.

Just like any journey … it helps to have an idea where you want to go - and a map - so you can plan how to get there. You want to know the subjects you're studying are taking you in the right direction. Getting as many credits as you can is great – but it's important to think about what subjects you’re getting credits in.

Iakoe i te apii, e mea puapinga kia kite meitaki koe e eaa taau turanga angaanga me kare turanga apii i roto i te apii tua toru ka inangaro i te rave me akaruke koe i te apii tua rua.  Me papu teia iakoe, iki i te au apiianga e te au turanga apiianga tau kia rauka mai iakoe taau e umuumu nei.

If you’re aiming for a job or university course, you need to get credits in the standards that will be useful to employers or that the university will expect to see in your results. Make sure you’re on the right path.

E mea puapinga kia rauka iakoe te au Kai no te au turanga apiianga e anoanoia nei no te apiianga tua toru me kare, no te turanga angaanga e umuumu nei koe.  E akapāpu meitaki koe e, kua tau te mataara taau e aere ra.

And remember - just because you’ve got University Entrance doesn’t mean you can just turn up for any university course you like. These days Universities want to see lots of Es in your results. Another good reason for aiming high.

 

I teia tuatau, kare te au Apii Tua Toru e iki iakoe no ta ratou apii no tera uara e kua rauka iakoe taau Peapa Tomo ki te Apii Tua Toru.  I teia tuatau, te iki nei te au Apii Tua Toru i te au tamariki e maata ta ratou au Kai i te Turanga Teitei Maata.  Ko tetai tumu puapinga teia kia tauta koe kia maata taau au Kai I te Turanga Teitei Maata.

So – a couple of important things to remember.

Ko teia tetai au mea puapinga kia tamou koe:

Make sure the standards you are studying are going to give you the results you need to do what you want to do when you leave school.

 

E akapāpu meitaki koe e ka riro te au turanga apiianga taau e rave ra i te apii i te tauturu iakoe kia maranga koe ki runga i te takainga taau e umuumu ra me akaruke koe i te apii tua rua.

And make sure you’re getting your best possible results – as many Excellences or Merits as possible.

E tauta pakari koe kia maata taau au Kai i te Turanga Teitei Meitaki me kare i te Turanga Teitei Maata.

If you’ve got questions, talk to the experts: Ask your teachers, go to the NZQA website – www.nzqa.govt.nz - or phone NZQA on 0800 697 296.

 

Me e au uianga taau no runga i te peapa apiianga NCEA, e tuatua atu koe ki toou au puapii me kare, taniuniuia tetai tangata i ko i te NZQA i runga i te numero: 0800 697 296 me kare, akatoroia atu te roro uira atuitui a te NZQA: www.nzqa.govt.nz/

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz