How NCEA works - Te reo Māori transcript

Kia ora, tēnā koe... I hangaia tēnei kiriata kia mārama  ai koe ki te NCEA...te tohu mātauranga matua mō ngā ākonga kei ngā kura tuarua puta noa i Aotearoa.

Kia ora, hello … This film is designed to help you understand NCEA … the main qualification for secondary school kids in New Zealand.

Ko te tikanga o te NCEA ko te Taumata Mātauranga-ā-motu. E toru ngā taumata, arā, ko te Taumata 1, ko te Taumata 2 me te Taumata 3. 

NCEA stands for the National Certificate of Educational Achievement. And it comes in three levels – cleverly named ... 1, 2 & 3. 

Ko ngā tino wāhanga o te Taumata Mātauranga-ā-motu ko ngā paerewa me ngā whiwhinga). Ki te tutuki i tētahi ka whakaeke ki tērā atu. 

The key ingredients in NCEA are things called standards and credits. One leads to the other. 

Ki tā te Taumata Mātauranga-ā-motu Kua Taea, ka tū tonu ngā whakamātautau ā-motu i te mutunga o te tau (ka huaina he aromatawai-ā-waho)... hēoi anō ka taea hoki te whakamātau, te aromatawai rāneii a koe o roto ote tau - arā, he aromatawai-ā-roto tēnei nā te mea ka mahi “ki roto” i te kura. 

With NCEA, there are still important national exams at the end of the year (we sometimes call it external assessment)… but you can also be tested, or assessed, throughout the year – that’s called internal assessment because it happens “in” school. 

Te āhua nei he nui ake ngā mahi, engari e kore e taea e ētahi pūkenga te whakamātautau mā te whakamātautau ā-tuhituhi noa iho. He aha te take mō te tuhituhi noa iho i tētahi whakamātau pūtaiao… ina  ka taea e koe te mahi i te whakamātau i roto i te akomanga pūtaiao kia kitea ai ngā tino hua … He aha i tuhituhi ai i tō mihimihi ina ka taea e koe te tū ki te mihi  i te reo Māori? 

It may sound like a lot more work ... but let’s face it, there are some things you can't test in a sit-down exam – Why just write about a science experiment… when you could do the experiment in the lab and see the real results… Why write about delivering your mihi in te reo Māori when you could do it for real?

Ki tā teTaumata Mātauranga-ā-motu, kua wāwāhia ngā marau kia hāngai ki ngā mea me mōhio koe, arā, ko ngā paerewa ēnei. 

With NCEA, subjects are divided up into all the things you need to know – they’re called standards. 

He whiwhinga tō ia paerewa – ā, ka apitihia ēnei whiwhinga ki te tohu mātauranga whakamutunga. 

Each standard is worth credits – and credits count towards the final qualification. 

Nō reira, mō te marau reo Pākehā katoa, hei aha koa te whakamātautau kotahi mō te toru haora, mēnā ka aromatawaingia koe Ki ngā wāhanga paearu pēnei i te tuhituhi reta pakihi, i te arohaehae tuhinga roa i te hanga kiriata me te whaikōrero. Ka whakamātautauhia ētahi o ēnei i te mutunga tau, ā, ko ētahi atu ka aromatawaingia i roto i te tau.

It means that instead of doing a three-hour exam on the whole subject of English … you could be assessed in separate standards about writing a business letter, analysing a text, making a film, and giving speech… some of these will be tested in an exam at the end of the year ... and some will be assessed during the year. 

Kia riro i a koe te Taumata Mātauranga-ā- motu me whai i te waru tekau whiwhinga kei ia o ngā taumata. Kei te taumata 2 me te 3 e taea ai te whai whiwhinga i ngā taumata katoa.

To get NCEA, you need to get enough credits … 80 at each level…. At levels 2 and 3, 20 of the 80 credits can be from any level. 

Me tūtuki hoki i te 10 whiwhinga mō te reo matatini arā ngā momo pūkenga pēnei i te pānui, te tuhituhi, me te kōrero. Kia 10 whiwhinga anō hoki mō ngā tohu tau arā ngā momo pūkenga pēnei i ngā mahi tātai, te ine me te taunga, heoi anō, he nui ngā kaupapa e āhei ai ngā ākonga te tūtuki i ēnei whiwhinga.

You also need to achieve a minimum number of literacy credits (writing, speaking and listening skills) and numeracy credits (number, measurement and statistical skills) but these can be gained in a large number of different subjects.

Engari, kaua e māharahara, ka tāea e koe te whai whiwhinga i roto i te tau, i ngā tau maha rānei, ka mutu, ki te riro i a koe nga whiwhinga, ka mau tonu i a koe mō ake tonu atu. Ka tāea hoki e koe te kaute i  āu whiwhinga i a koe e mahi ana.

You can build up credits during the year – or even over more than one year – and once you've got credits, they last forever. And you can keep track of how many credits you’re stacking up as you go along.

I te putanga mai o āu māka, ka kitea hoki ngā whiwhinga katoa kua riro i a koe. Me kī, ka kitea hoki e koe ngā whakamahuki ake i te kōrero noa nei – kua hipa i te Taumata 1 o te Taumata Mātauranga-ā-motu

When you get your results, you’ll know how many credits you’ve got – but your results tell you a lot more than just – “NCEA level 1, passed”.

Ki te whakapā atu ki te ipurangi, ka kitea e koe āu whiwhinga – ka kitea hoki tētahi pū kei ia o ngā paerewa – N A M E.

When you login to view your results for each standard –a letter will appear next to each one - N, A, M, E. 

Ko te tikanga o ia pu ko te Not Achieved-kore whiwhi, Achieved-Paetae, Merit-Kaiaka, Excellence-Kairangi. Kaore e kore kei te mohio kē koe ki te tikanga o te Kore whiwhi. Ko tā te Paetae, Kaiaka me te Kairangi he tohu i te taumata o ngā mahi kua oti i a koe mo taua paerewa.

They stand for Not Achieved, Achieved, Merit, and Excellence. You can probably guess what Not Achieved means ... Achieved, Merit and Excellence tell you how well you did in reaching the standard. 

Kia maumahara hoki i ēnei rā He kairangi kē te tikanga o te ‘E’! Tērā pea me whakamōhio atu ki ō mātua i te mea, i te wā i a rātou – he kore whiwhi kē te tikanga o te ‘E’!

The thing to remember is that these days - E – is for Excellence! It might pay to let your parents know that – when they were at school, if you got an E it was bad news… 

E Ehara hoki i te mea ka whai whiwhinga atu i ngā taumata Kaiaka, Kairangi – heoi anō e tika an ate whakataukī  ‘whaia te iti kahurangi, ki te tūohu koe me he maunga teitei!’

You won't get more credits for getting Merits and Excellences but there are good reasons for or Excellences but there are good reasons for aiming high. 

Menā e rima tekau (neke atu rānei) āu whiwhinga kei ngā taumata o te kaiaka, o te kairangi rānei, ka āpiti atu he Kaiaka, Kairangi rānei ki tāu tohu Matauranga He tumomo kaupapa whakamana i tō kaha ki te tutuki pai i ngā mahi, ā, ka kitea e te marea.

If you get enough credits with Merits or Excellences - 50 to be exact - you'll get Merit or Excellence included in your NCEA qualification - it's called an endorsement … and everyone will know how well you've done. 

Kia kaha koe ki te whai i ngā whiwhinga maha i te mea he tohu tēnā o te tangata puku mahi, te tangata whai kaha ki te whakatutuki  whāinga.  Nā reira kia kaha tonu ki te whai i ngā whakatau kaiaka, kairangi ahakoa kua hipa i te 80 whiwhinga 

That will tell people you mean business… It's a good reason to keep aiming for merits and excellences, even after you've reached 80 credits. 

He hua anō tō te Kaiaka me te Kairangi i roto i ngā akoranga huhua, i ngā marau maha hoki.

Merits and Excellences can also be useful if you're doing well in particular courses or subjects.

He mea nui te kaupapa whakamana akoranga – he tohu anō i tō taunga, i tō mātanga rānei ki tētahi marau, kaupapa, akoranga hoki.

Course Endorsement is tells people you are especially good at a particular subject or course. 

Ki te riro i a koe te tekau ma wha  whiwhinga kei te taumata Kairangi i roto i tētahi akoranga, pēnei i te pāngarau, te pūoro rānei, ka kaupapa whakamana taua akoranga ki te Kairangi.

If you get 14 credits with Excellence in a particular course … say maths, or music … you will have that course endorsed with Excellence. 

Ki te pānui te tangata i ngā hua o āu mahi, ka kite rātou kua eke panuku koe i roto i ngā marau  pāngarau, pūoro rānei. Tēnā pea, ko ngā marau e rua – tau kē

Anyone who reads your results will see you’ve done particularly well at maths, or music… or even both. 

Hei te wā ka wehe koe i te kura Ki te whai mahi, ki te whai mātauranga kē atu – he mea nui te whakaatu i ēnei māka!

That will come in handy when you’re showing results to people after you’ve left school – for work or going somewhere else to study. 

Ko Ngā Huarahi Mahi he mea whakaatu anō  i ōu pūkenga, i āu akoranga.  Ka taunakihia Ngā Huarahi Mahi i ngā kowhiringa ako, ngā tūranga mahi rānei e hiahia ana e koe ki te whai atu.

Vocational Pathways are another way you can show what you’ve learnt. They also suggest the types of study options and job opportunities that you may be interested in looking into.   

Ka tukuna atu te tohu o Ngā Huarahi Mahi i te wā kua tutuki pai ai tētahi o ngā ara a te kāhui ahumahi matua e ono.

You get a Vocational Pathways Award when you’ve completed one of the six industry pathways.

E hoa, e taea ai hoki te whai i te maha o ēnei tohu – Ka mau te wehi nee!

You can get more than on Vocational Pathway Award- neat eh!

E āhei ana a Nga Huarahi Mahi te whakaatu i āu whiwhinga me oū pūkenga ki ngā hiahia o ngā kaihautū ohu mahi.

You can use Vocational Pathways to show how your achievement relates to the learning or skills employers are looking for.

Ko tāu haere ki te kura tuarua, he rite ki tētahi haerenga ki tāwāhi, ki whenua kē atu. I te timatanga he tauhou koe ki te whenua, ki ngā tikanga hoki kātahi ka waia haere koe, ka timata ki te whakatōmene ki ngā wāhi hou, ki ngā whakaaro hou hoki.

Your time at secondary school is bit like a journey … it might start off feeling like you're in a foreign land but you soon start becoming more familiar with the territory. And you'll want to explore new places and ideas… 

Ā, pērā anō ki ngā haerenga katoa, E tika ana kia whakarite mahere kia haere ki ngā wāhi e hiahia ana e koe.  Koia hoki ko te mahi kura. Me matua mōhio koe ki ngā marau e ākona ana, e ngākau nui ana hoki ki a koe kia eke pānuku ai ki ngā taumata tika.Ae, he rawe te whai i ngā whiwhinga maha engari me mōhio hoki ki ngā whiwhinga e hāngai pū ana ki ōu nā hiahia i te mutunga o te kura.

Just like any journey … it helps to have an idea where you want to go - and a map - so you can plan how to get there. You want to know the subjects you're studying are taking you in the right direction. Getting as many credits as you can is great – but it's important to think about what subjects you’re getting credits in. 

Mēna kei te arotahi koe ki tētahi mahi ki tētahi akoranga whare wananga rānei, me riro i a koe ngā whiwhinga i roto i ngā paearu ka whaihua ai ki tāu rangatira, whare wananga rānei. Kia ū koe ki te ara tika.

If you’re aiming for a job or university course, you need to get credits in the standards that will be useful to employers or that the university will expect to see in your results. Make sure you’re on the right path. 

Kia maumahara, ahakoa kua riro i a koe tāu kuhunga ki Te Whare Wananga, kaore pea e taea e koe te whakauru ki ngā akoranga e hiahia ana koe. I ēnei rā e tumanakohia ana ngā Whare Wananga he Kairangi te nuinga o āu māka. Koia hoki tētahi take kia whaia tonu i ngā taumata teitei  i a koe i te kura.

And remember - just because you’ve got University Entrance doesn’t mean you can just turn up for any university course you like. These days Universities want to see lots of Es in your results. Another good reason for aiming high. 

Nā reira, kia maumahara ki ēnei kaupapa hirahira

So – a couple of important things to remember. 

Ata whakaarohia ki ngā paerewa e ako ana koe i te kura inaianei, Kia whai i ngā mahi e hiahia ana koe i te wehenga atu i te kura.

Make sure the standards you are studying are going to give you the results you need to do what you want to do when you leave school. 

Kia mōhio mai, kua whakamanahia te Taumata Mātauranga-a- motu huri noa i te ao nā reira e taea e koe te whai matauranga i nga whare wananga puta noa i tea o. Me arotahi hoki kia eke panuku āu māka- kia maha rawa ngā māka Kaiaka, Kairangi rānei.

And make sure you’re getting your best possible results – as many Excellences or Merits as possible. 

Mēna he pātai āu, kōrero ki ngā tohunga: Pātai atu ki āu kaiako, haere ki te paetukutuku o Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa- dub-dub-dub – irakati-nzqa-irakati-govt-irakati-nz waea atu rānei ki Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa Kore – Waru rau- ono- iwa-whitu - rua-iwa-ono.

If you’ve got questions, talk to the experts: Ask your teachers, go to the NZQA website – www.nzqa.govt.nz - or phone NZQA on 0800 697 296

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz