Know about the interim domestic Code of Pastoral Care

Te whai māramatanga ki te Rārangi Tikanga Atawhai

Download the Know about the Code of Pastoral Care flyer (PDF, 326KB)

Who is the interim domestic Code for? / Mā wai te Rārangi Tikanga Atawhai?

The interim Code covers all domestic tertiary students at universities, Te Pūkenga, private training establishments, and wānanga.

Mā ngā ākonga katoa kei ngā whare wānanga, ngā whare amorangi mātauranga, ngā wānanga Māori me Te Pūkenga.

What is the interim domestic Code? / He aha hoki te Rārangi Tikanga Atawhai?

The interim domestic Code (interim Code) sets out the roles and responsibilities of tertiary education organisations (TEOs) in promoting and supporting your wellbeing, development and educational achievement.

Under the Code, your TEO should be helping you to be:

  • safe, physically, and mentally
  • respected and accepted for who you are
  • supported in your learning and wellbeing
  • connected with your social and cultural networks and
  • able to have your say in decisions about services.

The interim Code has ten outcomes. Six outcomes focus on pastoral care for students and four outcomes focus on student accommodation that is provided by TEOs. Click here to find out more about each outcome.

He aratohu te Rārangi Tikanga Atawhai hei whakamārama i te kawenga o ngā whare amorangi mātauranga ki te tautāwhi i a koe, i ō whāinga katoa hoki e ai ki te mātauranga.

E ai ki te Rārangi Tikanga Atawhai me āwhina tō whare amorangi mātauranga kia:

  • noho haumaru koe ā-tinana, ā-hinengaro
  • whakaute, kia whakamana i tō tuākiritanga
  • tautoko i ō akoranga, i ō toiora
  • piri tonu koe ki ō taura here ā-iwi, ā-tikanga
  • āhei koe ki te whakaputa korero e ai ki ngā ratonga.

Tekau ngā putanga o te Rārangi Tikanga Atawhai. E ono ngā putanga mō te atawhai ākonga, ā, e whā ngā putanga mō te whakanoho ākonga ki te tōna whare amorangi mātauranga. Pēhia te tūhono nei mō ngā whakamārama o ia putanga.

Student accommodation / Ngā whare nohonoho o te ākonga

The four outcomes of the interim Code relating to student accommodation are there to ensure that your student accommodation provides a positive and supportive environment for you to live in.

Under the interim Code, student accommodation is defined as accommodation provided by your TEO and does not include homestays or private flatting/boarding situations.

Ko ngā putanga e whā e aro ana ki te whakanoho ākonga, he whakatūturu i te painga o te whare amorangi mātauranga hei wāhi noho, ā, he whakataunga hoki i te mauri tau o te ākonga.

E ai ki te Rārangi Tikanga Atawhai, ko te whare amorangi mātauranga kē te wāhi noho o ngā ākonga, kaua ki ngā kāinga tumataiti, ki ngā whare rīhi rānei.

What should I do if I am unhappy with my tertiary education organisation? / Ka ahatia mēnā kāore i te pai te whare amorangi mātauranga ki a au?

Talk to your tertiary education organisation first if you feel your needs are not being met or to make a complaint. You can contact us if you are unhappy with the outcome of your complaint. Click here for more information on how to do this.

Me he raruraru, he komekome rānei ōu, kōrero ki tō whare amorangi mātauranga i te tuatahi.  Ki te kore tonu ō hiahia, ō nawe e whakaea, whakapā mai anō ki a mātou.

Mō te roanga o ngā kōrero, tirohia te paehono nei.

Contact us / Whakapā mai ki a NZQA

For further information, please email us at code.enquiries@nzqa.govt.nz.

Mō ētahi atu whakamārama, īmēra mai ki a mātou, code.enquiries@nzqa.govt.nz.

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz