Know about Code: tertiary students

Te oranga me te haumaru Ākonga - Learner wellbeing and safety

Watch the Know the Code videos.

Mātakitakihia ngā kiriata hou ‘Mōhio ki te Rārangi’.

This page is to get you ready to understand the new Code before it takes effect.

Who is the Code for? / Mā wai te Rārangi Tikanga Atawhai?

The Code for learner wellbeing and safety covers all domestic and international tertiary students at universities, Te Pūkenga, private training establishments, and wānanga. The Code also covers students who are studying online, or offshore.

The Code covers international school students studying in New Zealand. To find out more about this section of the Code, click here.

A new Code comes into effect on 1 January 2022, replacing the previous international Code and interim domestic Code.

Please note: the international Code and the interim domestic Code are still in place and will expire on 31 December 2021. Until then, providers need to ensure they are meeting the outcomes of these two Codes.

Ko te tikanga o tēnei whārangi he whakamārama atu ki a koe ngā āhuatanga katoa o te Rārangi hou.

Mā ngā ākonga katoa kei ngā whare wānanga, ngā kura amorangi mātauranga, Te Pūkenga, ngā whare whakangungu tūmataiti, me ngā wānanga Māori. E hāngai tonu ana te Rārangi ki ngā ākonga e ako ana i te ipurangi, ki tāwahi rānei.

Mā ngā ākonga nō tāwahi e ako ana ki Aotearoa nei. Mō te roanga o ngā kōrero e pā ana ki tēnei wāhanga o te Rārangi, pēhia i konei.

Ka whakamanahia tēnei Rārangi hei te 1 o Kohitātea 2022, kua whakatahangia te Rārangi Tāwahi o mua me te Rārangi Tikanga Atawhai Hāpai o mua.

Kia mahara: E tū tonu ana te Rārangi Tikanga mō ngā ākonga nō tāwahi me te Rārangi Tikanga hāpai tae noa ki te 31 o Hakihea 2021. Me ū tonu ngā kura ki aua Rārangi Tikanga e rua tae rawa atu ki taua wā tonu.

What is the Code? / He aha hoki te Rārangi Tikanga Atawhai?

The Code for learner wellbeing and safety sets out the roles and responsibilities of tertiary education organisations (TEOs) in promoting and supporting your wellbeing, development and educational achievement.

Under the Code, your TEO should be helping you to be:

  • safe, physically, and mentally
  • respected and accepted for who you are
  • supported in your learning and wellbeing
  • connected with your social and cultural networks and
  • able to have your say in decisions about services.

The Code has twelve outcomes.

Outcomes 1 and 2 focus on education providers taking a whole of organisation approach to learner wellbeing and safety, and that learner voice is embedded into the organisation.

Outcomes 3 and 4 focus on wellbeing and safety practices for all tertiary providers and relate to physical and digital learning environments.

Outcomes 5 – 7 focus on student accommodation to ensure that it is safe and creating inclusive communities. 

Outcomes 8 – 12 have the same requirements to the previous international Code for tertiary learners, and ensures international learners have access to the right information and support before and during their study.

He aratohu te Rārangi Tikanga Atawhai hei whakamārama i te kawenga o ngā kura amorangi mātauranga ki te tautāwhi i a koe, i ō whāinga katoa hoki e pā ana ki te mātauranga.

E ai ki te Rārangi Tikanga Atawhai me āwhina tō whare amorangi mātauranga kia:

  • noho haumaru koe ā-tinana, ā-hinengaro
  • whakaute, kia whakamana i tō tuākiritanga
  • tautoko i ō akoranga, i ō toiora
  • piri tonu koe ki ō taura here ā-iwi, ā-tikanga
  • āhei koe ki te whakaputa korero e ai ki ngā ratonga.

Tekau mā rua ngā putanga o te Rārangi Tikanga Atawhai. 

Ko ngā putanga 1 me 2 e aro ana ki ngā kura amorangi mātauranga me ā rātou mahi e hāngai ana ki te toiora me te oranga o ngā ākonga, ā, ko te reo o ngā ākonga kua whakapūmautia hoki ki ngā āhuatanga katoa o taua kura.

Ko ngā putanga 3 me 4 e aro ana ki ngā whakahaerenga ā ngā kura amorangi mātauranga e ai ki te toiora me te oranga o ngā ākonga, ā, e hāngai ana ki te taiao o te ako ā-kikokiko, ā-matihiko anō hoki.

Ko ngā putanga 5 ki te 7 e aro ana ki ngā whare nohonoho o ngā ākonga kia haumaru, ā, kia whai wāhi ai te katoa o ngā hapori anō hoki.

Ko ngā putanga 8 ki te 12 e rite ana ngā herenga ki tā te Rārangi Tikanga mō ngā ākonga nō tāwahi, ā, he aratohu hei whakamana i ngā ākonga nō tāwahi kia whai wāhi ai rātou ki ngā kōrero tika o te wā, ā, ko te tautoko hoki i a rātou i mua tonu i te tīmatanga o ngā akoranga, ā te wā e ako ana rātou anō hoki.

Student accommodation / Ngā whare nohonoho o te ākonga

The three outcomes of the Code relating to student accommodation are there to ensure that your student accommodation provides a positive and supportive environment for you to live in.

Under the interim Code, student accommodation means premises that are exempt under section 5B of the Residential Tenancies Act 1986. This includes halls of residence/apartments/villages and student hostels. It does not include homestays or private flatting/boarding situations.

Ko ngā putanga e toru e aro ana ki ngā whare nohonoho o te ākonga, he whakatūturu i te painga o te whare amorangi mātauranga hei wāhi noho, ā, he whakataunga hoki i te mauri tau o te ākonga.

E ai ki te Rārangi Tikanga Atawhai, ko ngā whare noho o te ākonga, he whare kāore i raro i te wāhanga 5B o te ture Residential Tenancies Act 1986 pēnei i ngā hōro ākonga/ngā wharepuni/ngā kāinga tae atu ki ngā whare nohonoho ākonga.  Kāore e āhei ana te noho ki tō te ākonga whare ake, ki te rīhi whare motuhake rānei.

What should I do if I am unhappy with my tertiary education organisation? / Ka ahatia mēnā kāore i te pai te whare amorangi mātauranga ki a au?

Talk to your tertiary education organisation first if you feel your needs are not being met or to make a complaint. You can contact us if you are unhappy with the outcome of your complaint. Click here for more information on how to do this.

iStudent Complaints is the appointed operator of the International Student Contract Dispute Resolution Scheme (DRS), which was set up to resolve financial and contractual disputes. Click here to find out more.

A similar scheme is due to be set up for domestic tertiary students; more information to follow.

Me he raruraru, he komekome rānei ōu, kōrero ki tō whare amorangi mātauranga i te tuatahi.  Ki te kore tonu ō hiahia, ō nawe e whakaea, whakapā mai anō ki a mātou. Mō te roanga o ngā kōrero, tirohia te paehono nei.

Kua tohua a iStudent Complaints hei kaiwhakahaere i ngā kirimana mō ngā ākonga nō tāwahi hei whakaea i ngā nawe, arā, ko ngā nawe ā-pūtea, ā-kirimana anō hoki. Mō te roanga o ngā kōrero, tirohia te paehono nei.

Ā kō ake nei ka whakarewahia he kaupapa ōrite, engari mā ngā ākonga tara ā-whare; kāore e roa ka puta mai te roanga o ngā kōrero.

Contact us / Whakapā mai ki a NZQA

For further information, please email us at code.enquiries@nzqa.govt.nz.

Mō ētahi atu whakamārama, īmēra mai ki a mātou, code.enquiries@nzqa.govt.nz.

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz