New Zealand Scholarship Te Reo Rangatira

On this page:

Te Reo Rangatira assessment specification

Te Reo Rangatira resources

 

Assessment reports

Examination timetable

Te Reo Rangatira assessment specification

Marau (93009) Te Reo Rangatira
Aromatawai Whakamātautau Ā Waho
Tau 2023

He Kōrero Whakamārama mō Te Hiranga Te Reo Rangatira

E toru haora te roa o tēnei whakamātautau ā-waho, ā, e rua ngā wāhanga e whakamahi ana i ngā pūkenga reo torohū, reo whakaputa o te ākonga.

Ngā Rauemi

Kotahi noa iho te pukapuka mō tēnei whakamātautau ā-waho. Kei roto hoki i te pukapuka ēnei whakamārama e whai ake ana:

ngā tohutohu mō ia wāhanga

ngā mahi mō ia tūmahi

ngā whārangi wātea mō te tuhinga 

he whārangi mahere whakaaro. 

Te Takotoranga

WĀHANGA 1: PĀNUI me te TUHITUHI

Ka whakaatu te ākonga i tōna tohungatanga ki te whakamahi i ōna pūkenga reo torohū (pānui) i ōna pūkenga reo whakaputa hoki (tuhinga roa) kia āta whakaō i ngā kaupapa huhua.   

Tūmahi Tuatahi – Pānui aroā 

Pānuihia te tuhinga roa, kātahi ka whakautua ngā pātai.

He reo ā-iwi te momo, ā he kaupapa e kōrero ana mō tētahi tikanga, mō tētahi kaupapa rānei o te ao Māori.

Tūmahi Tuarua – Tuhituhi

E rima rau kupu te roa o te tuhinga, ā, me reo Māori te katoa.  

He tuhinga whai take, tautohe, whakapakepake, whakawhere rānei.

Kia tika te whakamahi i ngā tūāhuatanga o te reo ōkawa, o te reo ōpaki.

Kia tika te whakatakoto, ā, me aro ki ngā āhuatanga katoa o te wetewete reo. 

WĀHANGA TUARUA 2: WHAKARONGO me te KŌRERO

Ka whakatau anō te ākonga i tōna tohungatanga ki te whakamahi i ōna pukenga reo torohū (whakarongo), i ōna pūkenga reo whakaputa hoki (kōrero) kia āta whakaō i ngā kaupapa huhua.   

Tūmahi Tuatoru – Whakarongo (he whakapāohotanga)

E toru ngā wā ka rongo te ākonga i te whakapāohotanga.

He kōrero tautohetohe te hanga.

Tekau mā rima meneti te roa mō te whakarāpopoto kōrero, ā, me kaha arohaehae, me tīpako hoki i ngā whakatau, i ngā ariā matua o ngā taha e rua.

Me āta whakarongo hoki ki ngā kīwaha me ngā whakataukī, whakatauāki rānei.

Mā te kaiwhakahaere ngā pukapuka katoa e kohi.

Tūmahi Tuawhā – Kōrero

E rima meneti te roa o te whakaputa kōrero, ā, he kōrero tene te hanga.

Ka haere te ākonga ki tētahi rūma motuhake ki reira hopukina ai tana kōrero ki te kōpae e te kaiwhakahaere.

Kia kaua te ākonga e hari pepa, e hari rauemi tautoko rānei ki te rūma rā.

Mā te ākonga anō tana kaupapa e āta kōrero, e āta kōtuitui i ōna mōhiotanga.

Ka puritia tana kōrero tene e te kaiwhakahaere, ā, ka waitohu hoki te ākonga i tana kōpae.

Ka kore e whai māka ngā kōrero kei ngā whārangi mahere.

Submission Instructions

Please refer to the Digital External Assessment Submission Instructions for NZ Scholarship Languages (PDF, 215KB) for more information relating to the upload of candidate digital recordings.

Te Reo Rangatira resources

The links listed below are for resources to help teachers and students understand what is required for success in New Zealand Scholarship.

Performance standard

Exam materials (question books, resource books, reports, schedules, etc)

2020 exam materials (ZIP, 23MB)

2019 exam materials (ZIP, 40MB)

2018 exam materials (ZIP, 56MB)

2017 exam materials (ZIP, 14MB)

2016 exam materials (ZIP, 12MB)

2015 exam materials (ZIP, 9.1MB)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz