Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

Te Hiranga  
Te Reo Rangatira 2018

Ngā Paerewa Paetae 93009

Wāhanga A: He kōrero whakataki

---

Wāhanga E: Purongo mo ngā Paerewa Paetae

Ngā Tauira i whakawhiwhia ki te Kairangi:

 • he autaia ēnei Tauira te whakamahi i te reo taunaki
 • he nanakia te whakamahi i ngā pūkenga o te reo, i ngā reo toruhū mē ngā reo whakaputa
 • auaha te puta te reo a-tuhi me te kōtui hei matapaki
 • hei ētahi he autaia ki te reo a-waha memeha ana ki te tuhituhi
 • hei ētahi he autaia ki te tuhituhi ēngari memeha ki te whakaputa reo.

Ngā Tauira i whakawhiwhia ki Te Hiranga:

 • mārakerake ana te kitea ātu i tōna mōhiotanga ki ngā tikanga Māori ki te Ao Māori
 • hei tōna māia te whakaatu motuhake i ōna pūkenga a-tuhi, a-waha me te aha, te mātau o te whakatakoto i ōna whakaaro
 • he tātai korero, hei here, hei tuitui i ōna whakaaro wheako
 • maringi noa ōna whakaaro a-tuhi, a-waha, me te whakamahuki i ōna mātauranga i ngā taha e rua o te tautohetohe 

Ko ngā Tauira kāore i eke ki te Kairangi

 • he nanakia ēnei Tauira ki te whakautu i ngā hiahia a Te Hiranga
 • he nui nō ngā wāhanga, kotiti ana ngā whakaaro
 • ko te hāngai o tōna tuhinga ki kaupapa noa atu
 • he mimiti nō tōna reo a-waha, a-tuhi
 • he roopu itītī kaore i whakaputa korero
 • kaore i whai whakaaoro ki tāna i pānui, ki tāna i rongo

Subject page

 

Previous years' reports
2017 (PDF, 38KB)2016 (PDF, 179KB)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz