Assessment Report

New Zealand Scholarship Te Reo Māori 2022

Standard 93003

Part A: Commentary

Ko te tokomaha o ngā ākonga i mahi mai i te whakamātautau i pakari, ā, i whai pūkenga e tika ana ki te mahi i tēnei whakamātautau. Heoi anō, he tokoiti anō kāore i mau i a rātau ngā pūkenga reo e tika ana otiia, te reo Māori mō tēnei taumata e tika ana e whai hua ai tērā tokoiti ki roto i tēnei whakamātautau.

The vast majority who sat the exam were proficient and had the appropriate skills and te reo Māori to sit this exam. However, there was a small number of candidates who did not have the language appropriate to find success at this level of examination.

Part B: Report on performance standard

Candidates who were awarded Scholarship with Outstanding Performance commonly: 

  • I āta ruku ki ngā pātai me te āta ngana ki te whakamārama rētō ake i ngā pātai, ka mutu, ka whakatakoto tauira mai i ngā pānuitanga hei kīnaki i ā rātou whakautu. He reo pakari ō te hunga ākonga i tēnei taumata ahakoa te momo kōrero. He hapa ruarua kau ake ā-wetereo nei ka puta ake i ētahi wā otiia, i te nuinga o te wā he reo pakari anō.
  • Answered in depth and provided examples from the text to support their insightful responses. These candidates had an excellent command of the Māori language. There were minimal grammatical errors and the kōrero was highly developed.

Candidates who were awarded Scholarship commonly:

  • I tau te reo Māori, ā-tuhi, ā-waha anō hoki o tēnei taumata eke. I rawe te taha ki ngā kārawarawa me te wetereo i te tino nuinga o te wā. I whakaputa kīwaha, whakataukī anō hoki hei tautoko i a rātou nā tuhinga, ā rātou kōrero anō hoki. I mārama te kite iho i whai tūhonotanga puta atu i ngā wāhanga katoa o te whakamātautau mai i te mahi pānui me ā rātou whakautu, ki te taha ki ngā whakautu whakaoko me te taha ki te mahi kōrero anō hoki. Heoi anō, he wā anō kāore i āta whai māramatanga rētō iho me te āta whakamārama atu ā-kupu nei, te tātari anō hoki i a rātou i ā rātou anō kupu.
  • Were adept in the use of their language – te reo Māori. Their grammar was on point for the most part. They used kīwaha and whakataukī appropriately, with confidence, and to support their answers in their writing. It was plain to see they made connections across the different sections of the exam. The language also flowed, adhering to the commonly known saying ‘Kia tika, kia rere, kia Māori. However, some candidates sometimes lacked a more in-depth knowledge and understanding of some ideas and did not articulate fully their ideas in their own words.

Candidates who were not awarded Scholarship commonly:

  • I kore i taea e ētahi o tēnei hunga te whakaputa tau nei i ō rātou nā whakaaro. Kāore hoki ētahi o tēnei hunga i taea ai te mahi tūhonohono puta atu i ngā wāhanga o te whakamātautau, ā, kāore hoki i whakatakoto kīwaha e ai ki tā ngā tohutohu i tohutohutia ai. Ko ētahi hoki, i waiho kau ētahi wāhanga kia more, kāore he paku kōrero aha nei i tuhia, i kōrero rānei. Kāore i eke i paearutia ai mō te taha ki te mahi tuhituhi, arā kia 500 ngā kupu, kāore hoki i whakamāramara rānei i ngā kīwaha, e rua mō te taha ki te mahi kōrero.
  • Did not articulate or express their ideas in te reo Māori accurately. These candidates also commonly did not make connections across the sections of the exam and did not provide kīwaha, which were presented in the listening activity, as instructed in their kōrero. Some candidates did not make any attempt in certain sections and left their papers blank, while some did not reach the instructed word count of 500 words in their essays or describe two kīwaha in the oral section.

Subject page

 

Previous years' reports

2019 (PDF, 160KB)

2018 (PDF, 94KB)

2017 (PDF, 39KB)

2016 (PDF, 180KB)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz