Assessment Report

New Zealand Scholarship
Te Reo Māori 2017

Standard 93003

Part B: Report on performance standard

Candidates who were awarded Scholarship with Outstanding Performance commonly:

  • ingā noa te pai o te māramatanga ki tā rātou i pānui ai, i tuhi ai, i rongo ai, i kōrero ai. Puea ake ana te motuhaketanga o ngā whakaaro huhua noa, he rawe ki te whakairo kupu – aa waha, aa tuhi me ngā taunakitanga e tika ana, aa, e Māori ana te rere o te reo i te mata o te waha, i te mata hoki o te pene. 

Candidates who were awarded Scholarship commonly:

  • e mārama ana ki taa rātou i pānui ai, i tuhi ai, i rongo ai, i kōrero ai. Puea ake ana ngā whakaaro huhua noa me ngā taunakitanga, ā, e Māori tonu ana te rere o te reo ā tuhi, ā waha hoki. 

Other candidates

Candidates who were not awarded Scholarship commonly:

  • e mārama ana ki ētehi o ngā horopaki pānui, tuhituhi, whakarongo, kōrero, heoi, kāore i whānui ake i tā rātou i whakaputa ai ā tuhi, ā waha hoki. I konei hoki kāore e tino kitea ana ngā taunakitanga me ngā raupapatanga e tika ana. Aapiti atu, e noho hapa ana ngā hanganga reo ā tuhi, ā waha anō hoki. 

Standard specific comments

He pai tonu te whakamātautau nei i tēnei tau. I piki ake te kounga o te reo-ā-tuhi me te reo-ā-waha ki tō te tau ka hori ake nei.

Me mihi ki ngā ākonga nā rātou tēnei whakamaatautau i karawhiu. Rangatira ana tēnei kaupapa i a rātou. 


Subject page

 

Previous years' reports
2016 (PDF, 180KB)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz