Qualification Overview

Te Reo Maori Title Te Pōkaitahi Reo (Rumaki) (Te Kaupae 5)
Qualification Title New Zealand Certificate in Te Reo (Rumaki) (Level 5)
Matauranga Maori Qualification

Yes

Qualification Type Certificate
Level 5
Credits 60
Subject Area
  • Society and Culture » Language and Literature » Te Reo Maori
Strategic Purpose Statement
He tohu tēnei mā ngā kaikōrero e whanake haere ana i te reo, e mārama ana, e kaha ana hoki ki te whakamahi i te reo kia tika, kia rere, kia Māori ki tōna taumata tiketike. He tohu anō hoki tēnei mā te hunga e hiahia ana ki te whaiwāhi atu ki te whanaketanga o tō tātou reo, e ngākaunui ana hoki ki te reo hei reo kawe kōrero i te kāinga, i te wāhi mahi hoki rānei. I tua atu o te ako i te reo, kua whakapakari hoki te ākonga kua puta tōna ihu i te mārehe o tōna mōhio ki te reo.

Kei ngā ākonga kua puta ō rātau ihu ngā pūkenga reo, me te māramatanga hoki ki te reo kia pai ai te tū takitahi ki te whakawhiti kōrero, ki te whakatakoto i te whakaaro, i te ariā hoki i te whānuitanga o ngā horopaki e taunga nei ia, i ētahi horopaki hoki kāore e pērā rawa tana taunga, me te māori ake o te rere o te reo.
Graduate profile
Graduates of this qualification will be able to:

- Whakamahi i ngā kupu, i ngā hanganga wetereo me ngā pūkenga rehe ki tōna taumata tiketike i te whānuitanga o ngā horopaki e taunga nei te ākonga, o ngā horopaki hoki e tauhou ana ki a ia mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana tangata.
- Kawe i te teiteitanga o te reo me ngā kīanga, i ōna wā e tika ana, kia pai ai te whakaatu i te whānui o te mōhio ki ōna hononga ki te whenua me te taiao, ki ngā wāhi, ki ngā tāngata, ki ngā tāhuhu kōrero me ngā pūrākau rongonui, tae atu ki ngā pēpeha me ngā kīwaha o te rohe i te whānuitanga o ngā horopaki e taunga nei te ākonga, o ngā horopaki hoki e tauhou ana ki a ia, hei whakaputanga i te mana whenua.
- Whakamahi i ngā pūkenga rehe ki tōna taumata tiketike, kia pai ai tana tū takitahi ki te whakawhiti kōrero me te whakamahi i te reo kia auaha ai i ngā horopaki e taunga nei ia, i ētahi horopaki hoki kāore e pērā rawa ana tana taunga, ā, ki te whakatairanga anō hoki i te whakamahinga me te whanaketanga o te reo ma roto atu i tana whakaaronui ki te mana o te reo, hei tohu i te mana reo.
- Whai i ngā tikanga e pai ai tana ārahi i ngā mahi i ngā horopaki e taunga nei ia, i ētahi horopaki hoki kāore e pērā rawa ana tana taunga mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana ao tūroa.
Education pathways
He huarahi tēnei Tohu mō ērā e kaingākau ana ki te reo Māori, ā, he huarahi anō hoki tēnei mō ērā e hiahia ana ki te whakapakari ake i ō rātau mōhiotanga me ō rātau pūkenga reo Māori.

E whakaaetia ana kia koke ngā tauira kua puta o rātau ihu ki te whai i:
-Te Pōkaitahi Reo (Rumaki)(Te Kaupae 6) [Ref: 3049]
-Te Pōkairua Reo (Rumaki)(Te Kaupae 6) [Ref: 3050]
-Te Pōkairua Tikanga (Waka, Rongoā, Te Ara Nunumi, Mātauranga Māori, Māori Development, Rangahau) (Te Kaupae 6) [Ref: 3042]
-Te Tohu Taurapa (Te Kaupae 6) [Ref: 3053]
-Rumakihia Te Taiao (Kaupae 6) [Ref:2347]
ManuTaiko - Hokā Rangi (Level 6) [Ref:2427]

E whakaaetia ana kia koe ngā tauira i te:
-Te Reo Māori, NCEA, Kaupae 3.
Employment pathways
Kua mau i te ākonga kua puta tōna ihu ngā pūkenga me ngā mātauranga e whaiwāhi ai ia ki te oranga tonutanga me te whanaketanga o te reo i waenganui i te whānau, i te hapū, i te iwi, i te hapori hoki.

Ka mārama, ka mōhio hoki ia me pēhea te whakamahi i te reo, ki tōna taumata tiketike, hei taunaki, hei kīnaki i ōna pūkenga me ōna mātauranga kua mau kē i a ia i mua, i te wāhi mahi o te ākonga kua puta tōna ihu, i te rāngai tūmatanui, i te rāngai tūmataiti hoki, i ēnei tūranga:
-He kaitautoko i ngā whakahaere o te tari
-He wheto kaitātari kaupapa here
-He takawaenga
-He kaitohutohu mō ngā tikanga
-He kaiako, he kaiāwhina, he kaiārahi rānei i te reo ki te kōhanga reo, ki te kura kaupapa, ki te kura tuatahi, ki ngā wāhi mahi rānei;
-He ihupuku i tētahi reo irirangi
-He kaitautoko i te kaitiaki tūroro i te rāngai hauora
-He ihupuku/tauira i te rāngai toi - he kaiwaiata, he kaitito waiata, he kaituhi, he ringa toi, he kaiwhakaari.
-He kaiārahi wae tāpoi
-He kaimahi i te rāngai manaaki tangata
-He kaimahi i tētahi tari kāwanatanga
-He kaitohutohu mō ngā tikanga i te ngā tari kāwanatanga
-He kaimahi i ngā mahi tōrangapū - he tūranga whakahaere i te poari hōhipere, i ngā poari ā-rohe, i ngā kaunihera ā-rohe, ā, he kaimahi i te Whare Pāremata.
-He kaimahi i te whare pupuri taonga
-He kaimahi whakahaere i kāinga māngai kāwanatanga ki Aotearoa nei, ki rāwāhi rānei.

Nā te mea kua kaha ake te aro a ngā iwi ki ngā mahi whakarauora reo ka whaikoha atu te tauira kua puta tōna ihu ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi, ki te hapori hoki mā ēnei mahi e whai ake nei:
-te whakarite i te whare/marae mō tētahi hui, i ngā kaiwaiata me te mahi i te kāuta, i te wharekai hoki o te marae;
-te tū hei kaikōrero e ū ana, e tōngakingaki ana ki te reo o tōna taumata autaia tonu, i ngā kāinga o te whānau, o te hapori hoki;
-te whakatauira i te whakamahinga o te reo i waenganui i te whānau, i te hapū hoki i te whānuitanga o ngā horopaki e taunga nei te ākonga, o ētahi horopaki hoki kāore e pērā rawa ana tana taunga;
-te tautoko e māori ai te kōrerotia o te reo i roto, i waenga hoki i ngā whakatipuranga kōrero Māori.To find out more about employment opportunities click on the CareersNZ logo, then the provider who offers this qualification.
Entry Requirements
Karekau.
Education Organisation 3 Organisations can assist in gaining this qualification
Developed By New Zealand Qualifications Authority
Quality Assured By New Zealand Qualifications Authority
Number 3047
Status Current
Created February 2016
Next Review December 2021
Content

Qualification Title

The qualification title names the overall focus of the qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Te Reo Maori Title

Listed under Te Reo Maori title with English equivalent.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Matauranga Maori Qualification

A qualification quality assured and approved through the Te Hono o Te Kahurangi quality assurance approach.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Qualification Type

There are different types of qualifications including certificate, diploma, degree and post-graduate certificates and diplomas. Qualification types relate to NZQF levels.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Level

The NZQF has ten levels. Level one is least complex and is often entry-level, for example foundation certificates. Levels eight to ten are the most complex, and include post-graduate study.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Credits

The credit value relates to the size of the qualification. One credit equates to ten hours of learning. One year's full-time study at a provider is usually 120 credits, but if you are studying part-time or in the work place the credit value may vary.

+Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Subject Area

All qualifications are grouped into subject areas on the New Zealand Standard Classification of Education (NZSCED). The subject area is a keyword and can be used when searching for qualifications in an area of interest.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Strategic Purpose Statement

Strategic purpose statement explains the reason why the qualification has been developed. It identifies the target learners and for what roles the qualification prepares them.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Graduate profile

The Graduate profile explains the skills, knowledge and attributes a graduate will have attained on achieving the qualification. It describes what they can know and do and be.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Education pathways

Education pathways include other qualifications you can enrol into after completing this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Employment pathways

Employment pathways include the kinds of careers you can develop with this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Next Review

This is the date the qualification will expire and be reviewed or discontinued.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Last Date For Entry

The last date a learner can be enrolled in a programme leading to this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Entry Requirements

The level of education or training you need to have achieved before an education organisation will consider enrolling you for it or arranging the training. Each organisation may also have entry requirements for the programmes they run.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Education Organisation

This is the organisation that can help you achieve the qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Developed By

Qualifications are developed by education organisations. These include standard setting bodies, like industry training organisations, and tertiary providers, such as universities, polytechnics and private training establishments.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Quality Assured By

All qualifications on the NZQF have been checked by the quality assurance bodies of NZQA, ITP Quality or NZVCC to ensure qualifications have meaningful outcomes.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Number

All qualifications have a unique number.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Status

The status shows if a qualification is current, expiring or discontinued. Only current qualifications have programmes at education organisations that are open to new enrolments.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Created

This is the date the qualification was listed on the NZQF.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Last Reviewed

Last date the qualification was formally reviewed.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Content

Information on how a qualification is structured.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Discontinued

This is the date the qualification was discontinued and no longer available.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]