Qualification Overview

Te Reo Maori Title Te Tohu Paetahi Ako Manukura ā Iwi o Aotearoa
Qualification Title Te Tohu Paetahi Ako Manukura ā Iwi o Aotearoa
Matauranga Maori Qualification

Yes

Qualification Type Bachelor Degree
Level 7
Credits 360
Subject Area
  • Education » Teacher Education » Teacher Education not elsewhere classified
Strategic Purpose Statement
Ngā whāinga Pū

Ko ēnei whāinga a Te Wānanga Takiura, e hāngai pū ana ki te whakapono, ko te reo Māori anake e āhei ana ki te whakaoho i te whatumanawa, i te ngākau, i te wairua Māori o te tauira hai huarahi pūmau ki te whakaako ki te whakangungu i a ia, hai kaiako i roto i ngā kura Māori.
Te whakaako i te reo ki te hunga kāore i te mōhio ki te reo Māori, engari, e kaingākau nui ana ki te ako kia tūtuki ai te kī - He Māori ahau inaianei na tōku mōhio ki tōku reo me āna tikanga.
Ko te whainga nui ma ngā pouako o Te Wānanga Takiura, me kounga, me kairangi a rātau mahi. Me kaha tonu ki te hanga he Tohu Paetahi Ako Kura Māori.
Ko ngā taumata me oti i ngā pia, ko te 5, 6, 7, i roto i te toru tau, i raro i te maru o te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa ma te Matatū Aotearoa.
He tino hua kei roto i ngā marautanga hai whakaako ma tēnā, ma tēnā, o ngā pouako. Ma rātau e whāngai, e whakatō ēnei ki ngā ngākau o ngā pia hai tūāpapa, hai taituarā, hai whakawhirinakitanga atu mō rātau, i roto i te ao Māori, i te ao whānui, i te ao mātauranga hoki.
Kei tēnei Wānanga Takiura ōna ake mātauranga o te ao Māori, o te ao whānui hoki.
Kei ēnei pouako o rātau ake mōhiotanga.
Ko tēnei Wānanga Takiura ka āhei ki te kawe, ki te kauhau, ki te whakaako, ki te whakamana hoki i āna marautanga katoa ma te reo Māori anake.
Te whakatangatawhenua i te tuakiritanga o te tangata ki te ahurea tūturu o tōna iwi Māori, o Aotearoa, o tōna Ao Māori hoki.
Ko tēnei te tino kaupapa o Te Wānanga Takiura, he whakarumaki i te pia i roto i tōna ao Māori. He whakatakoto mahi hai kawe, hai whakaako, hai whakatiti, hai whakatō ki roto i te ngākau o te pia:
- tōna reo Māori
- āna tikanga Māori
- ngā mātauranga Māori o ngā kete o toru o te Wānanga.
Graduate profile
Te Kōtaha me ngā taumata o te pia ka puta i tēnei tohu Paetahi Ako Kura Māori.

1. Ngā Marautanga o Aotearoa
I roto i te Ahurewa 300 me tūtuki pai i te tauira;
* 9 ngā marautanga
* 10 ngā akoranga
* e 9 ngā wiki haere ki rō kura
* waetohu: 122
Me matatau anō te tauira, ki te katoa o ēnei horopaki mahi e hāngai pū ana ki ngā momo kura Māori, huri noa i te motu.

2. Ka whakawhiwhia te tauira ki tana tohu Paetahi Ako Kura Kaupapa Māori, ka tū rangatira i runga i te mōhio kua mana, kua whakareia ia hai Kaiako i roto i:
* ngā Wharekura Māori
* ngā Kura Kaupapa Māori
* ngā Kura Rumaki Reo Māori
* ngā Kura Māori ā Iwi,
* Ngā Wāhanga Māori i roto i ngā Wharekura Auraki.

3. Kua mōhio te tauira, kua mārama ki ngā mātauranga Māori hōhonu tonu mō ngā ariātanga o te:
* Mana Atua
* Mana Tangata
* Mana Reo
* Mana Whenua
* Mana o te Ao Tūroa.
Me te matatau anō hoki ki ngā ariātanga me ngā mātauranga whāioio, tuauriuri, tāukiuki hoki o te:
* Kete Tuauri/ Te Kete Uruuru Rangi
* Kete Tuatea/ Te Kete Uruuru Tau
* Kete Aronui/ Te Kete Uruuru Mātua.
Whai mai hoki ko ngā Whatu e Rua mō te whakaputa tangata i runga i ngā tikanga ā:
* Te Whatukura Huka-ā-Tai
* Te Whatukura Rehu-Tai
Me mārama rawa anō te tauira ki ngā mātāpono, ki ngā tikanga, ki te hōhonutanga o ngā mātauranga Māori o te:
* Kauwae Runga
* Kauwae Raro.

4. Tōna mōhio ki ēnei momo reo me ō rātau mita, me te mōhio anō me pēhea te whakahua i ēnei reo, i ngā wā, i ngā wāhi e tika ana:
* te reo Ōkarakia
* te reo Ōkawa
* te reo Ōpaki/Kāuta
* te reo Ōao.

5. Tōna whakapono ki ngā mātāpono o te Aho Mātua hai piringa taumauri mōna i roto i ngā whakaaro nui o te ahurea Māori me te taiao mo:
* te ira tangata
* te reo
* ngā iwi
* te ao
* ngā āhuatanga ako
* ngā tino uaratanga.

6. Tōna āhei me tōna whakapono ki te tiaki i ēnei āhuatanga o te whaiaro o te tangata:
Te wairua o te tangata, tōna whakairatanga, tōna mauri, tōna tapu, tōna wehi, tōna ihi, tōna iho mātua, tōna mana, tōna whatumanawa, tōna hinengaro, tōna auahatanga, tōna ngākau, tōna pūmanawa, tōna reo, tōna iwi, tōna ao Māori, ōna āhuatanga ako.
I tua atu ko ēnei tāonga o te whakapiri, o te matemateaone, tētahi ki tētahi:
Ko te whanaungatanga, ko te mahi tahi, te wairua i waenga i te tuakana me te teina, te tautoko, te āwhina, te opeope, te poipoi, te aroha, te matemateaone, te ahuru mōwai o te whānau, hai tuāpapa, hai poutokomanawa, hai tāwharau, hai whakawhirinakitanga atu mō te tauira ki tōna rahi i ngā wā katoa.

7. Te Whakapono o te tauira ki te ahureitanga o Te Wānanga Takiura me tōna pūmau ki te whakatutuki i āna haepapa katoa.
Tuatahi; ko te whakaako i te reo Māori mā te reo Māori, kia mau, kia ita, kia tangata whenua tonu.
Tuarua; ko te whakatutuki i te oati ki te whakapiki i te tauira mā te reo anake, ma ngā rautaki Māori, ki ngā pae mōhiohio i whakarītengia hai taumata mahi ma te tauira kia whakawhiwhi atu ki tana tohu whakamana i ā ia, me tōna matatau.
Tuatoru; ko te tāonga nui ka tukuna e Te Wānanga Takiura ki āna pia, ko te tokomauri, ko te kohara, ko te matatau, me te hiringā o te mahara ki te whakaako tamariki.
Ka whakaohohia ngā kare-ā-roto kia āta whāingaihia he māramatanga, he mōhiotanga ki tōna whatumanawa, ki tōna ngākau, ki tōna hinengaro, ki tōna mauri me tōna wairua kia noho Māori tonu i roto i te hihiri o āna ma
Education pathways
The development of a Master's programme is currently under consideration by Te Wānanga Takiura and pathways from this programme to the potential Masters programme will be facilitated to enable Postgraduate study options and opportunities in the near future.
Employment pathways
Graduates of this Programme will be eligible for registration and provisional practicing certificate as qualified teachers for Māori Medium primary contexts.
Graduates will be qualified to work in a range of levels within Māori Medium education. An added advantage to these graduates is their ability to teach te reo Māori, tikanga Māori and Mātauranga Māori elements to year 13.To find out more about employment opportunities click on the CareersNZ logo, then the provider who offers this qualification.
Entry Requirements
The following criteria will be applied to determine an applicant's eligibility to enrol in the programme.
* Current or pending holders of a Limited Authority to Teach (LAT)
* 2 years consecutive experience in a Māori medium Level 1 (80%-100%) kura within the last 5 years or 2 years experience in a Māori medium kura below Level 1, but with demonstrable proficiency in te reo as a result of interview with the Kaitiaki Huhua that will occur in te reo Māori anake.
* A clean police vet and suitability under the Vulnerable Children's Act.
Education Organisation Te Wananga Takiura o Nga Kura Kaupapa Maori o Aotearoa Incorporated
Developed By Te Wananga Takiura o Nga Kura Kaupapa Maori o Aotearoa Incorporated
Quality Assured By New Zealand Qualifications Authority
Number 4538
Status Current
Created December 2021
Next Review December 2026
Content
Te Tohu Paetahi Ako Manukura ā Iwi o Aotearoa - Year One

The programme is a 360-credit 3 YEAR degree programme at level 7 with the graduating award being a bachelor's degree and meeting Teaching Council requirements for ITE Programme Approval, Monitoring and Review.

633.1AKM: Ngā mahi ā Rehia - 100 - Level 5 - 30 credits - 300 hours
630.1AKM: Pānui Tuhi - 100 - Level 5 - 30 credits - 300 hours
625.1 KM: Pangarau - 100 - Level 5 - 30 credits - 300 hours
635.1 KM: Tikanga-ā-iwi - 100 - Level 5 - 30 credits - 300 hours

Total year 1 credits = 120

630.1BKM: Whanake i te reo - 200 - Level 5 - 30 credits - 300 hours
624.2BKM: Rangahau Uaratanga - 200 - Level 6 - 30 credits - 300 hours
630.2BKM: Āhuatanga Ako i te reo - 200 - Level 6 - 30 credits - 300 hours
635.2 KM: Tikanga-ā-iwi - 200 - Level 6 - 30 credits - 300 hours
624.TE3KM: Haere ki rō kura 1 (4 weeks).

Total year 2 credits = 120

624.3BKM - Rangahau Uaratanga - 300 - Level 7 - 15 Credits - 150 hours
630.3AKM - Tōku Reo Pounamu- 300 - Level 7 - 15 Credits - 150 hours
630.3BKM - Taumata o te reo - 300 - Level 7 - 15 credits - 150 hours
634.3 KM: Ngā Rangi Tūhāhā - 300 - Level 7 - 60 credits - 600 hours
635.3 KM: Tōku Tūrangawaewae - 300 - Level 7 - 15 credits - 150 hours
624.TE5KM: Haere ki rō Kura 2 (5 weeks).

Total year 3 credits = 120

Qualification Title

The qualification title names the overall focus of the qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Te Reo Maori Title

Listed under Te Reo Maori title with English equivalent.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Matauranga Maori Qualification

A qualification quality assured and approved through the Te Hono o Te Kahurangi quality assurance approach.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Qualification Type

There are different types of qualifications including certificate, diploma, degree and post-graduate certificates and diplomas. Qualification types relate to NZQF levels.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Level

The NZQF has ten levels. Level one is least complex and is often entry-level, for example foundation certificates. Levels eight to ten are the most complex, and include post-graduate study.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Credits

The credit value relates to the size of the qualification. One credit equates to ten hours of learning. One year's full-time study at a provider is usually 120 credits, but if you are studying part-time or in the work place the credit value may vary.

+Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Subject Area

All qualifications are grouped into subject areas on the New Zealand Standard Classification of Education (NZSCED). The subject area is a keyword and can be used when searching for qualifications in an area of interest.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Strategic Purpose Statement

Strategic purpose statement explains the reason why the qualification has been developed. It identifies the target learners and for what roles the qualification prepares them.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Graduate profile

The Graduate profile explains the skills, knowledge and attributes a graduate will have attained on achieving the qualification. It describes what they can know and do and be.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Education pathways

Education pathways include other qualifications you can enrol into after completing this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Employment pathways

Employment pathways include the kinds of careers you can develop with this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Next Review

This is the date the qualification will expire and be reviewed or discontinued.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Last Date For Entry

The last date a learner can be enrolled in a programme leading to this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Entry Requirements

The level of education or training you need to have achieved before an education organisation will consider enrolling you for it or arranging the training. Each organisation may also have entry requirements for the programmes they run.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Education Organisation

This is the organisation that can help you achieve the qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Developed By

Qualifications are developed by education organisations. These include standard setting bodies, like industry training organisations, and tertiary providers, such as universities, polytechnics and private training establishments.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Quality Assured By

All qualifications on the NZQF have been checked by the quality assurance bodies of NZQA, ITP Quality or NZVCC to ensure qualifications have meaningful outcomes.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Number

All qualifications have a unique number.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Status

The status shows if a qualification is current, expiring or discontinued. Only current qualifications have programmes at education organisations that are open to new enrolments.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Created

This is the date the qualification was listed on the NZQF.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Last Reviewed

Last date the qualification was formally reviewed.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Content

Information on how a qualification is structured.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Discontinued

This is the date the qualification was discontinued and no longer available.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]