Education Organisations details - Wai-Tech Limited (Waitakere City)

Education Organisations details - Wai-Tech Limited (Waitakere City)

Return to Education Organisation Details

This organisation may not be currently delivering all of the programmes/training schemes listed below. To confirm what is currently delivered, contact the organisation or visit its web site.

Programme accreditations and approved Training Schemes

Kaitiakitanga: Ka whakahau, Ka whakakaha i te mauri, te mana me te tapu a-iwi o nga whanau/ Ratonga papori Maori (level 6) *
New Zealand Diploma in Kaupapa Maori Public Health (level 6) *
New Zealand Diploma in Whanau Ora (level 5)
Whanaungatanga: Ko te tuhononga a-iwi/ Horopaki Ratonga papori Maori (level 5) *
*

Matauranga Maori Quality Assurance mark.

This programme has been approved and awarded the Matauranga Maori Quality Assurance Mark under Matauranga Maori EQA.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]