Search results

Search results

Your search found 11 Achievement Standards

Matched the following keywords:

Tikanga ?-Iwi

91726 Te whakaatu m?ramatanga ki t? te M?ori p?hekoheko ki te ao t?roa 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (202KB) (61KB)
Achievement standard 2017 (321KB) (61KB)
Achievement standard 2014 (321KB) (61KB)
View all documents Download file(s) as zip
91727 Te whakapuaki whakaaro m? t?tahi w?hi tapu ki te M?ori 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (199KB) (66KB)
Achievement standard 2017 (317KB) (67KB)
Achievement standard 2014 (317KB) (67KB)
View all documents Download file(s) as zip
91728 Te whakaatu m?ramatanga m? ng? tirohanga k? ki t?tahi take o te w? 3 credits Internal
Achievement standard 2019 (172KB) (64KB)
Achievement standard 2017 (275KB) (65KB)
Achievement standard 2014 (275KB) (65KB)
View all documents Download file(s) as zip
91729 Te whakapuaki whakaaro m? ng? hanganga p?pori M?ori o mua 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (198KB) (64KB)
Achievement standard 2017 (317KB) (65KB)
Achievement standard 2014 (317KB) (65KB)
View all documents Download file(s) as zip
91730 Te whakaatu m?ramatanga ki ng? take tuakiri tangata 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (200KB) (69KB)
Achievement standard 2017 (326KB) (70KB)
Achievement standard 2014 (326KB) (70KB)
View all documents Download file(s) as zip
91731 Te whakapuaki whakaaro m? ng? tikanga, te kawa r?nei, i t?tahi ritenga M?ori o mua 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (175KB) (70KB)
Achievement standard 2017 (278KB) (71KB)
Achievement standard 2014 (278KB) (71KB)
View all documents Download file(s) as zip
91732 Te whakaatu m?ramatanga ki t? te M?ori tikanga m? te pupuri me te tuku m?tauranga 5 credits Internal
Achievement standard 2019 (200KB) (73KB)
Achievement standard 2017 (319KB) (74KB)
Achievement standard 2014 (319KB) (74KB)
View all documents Download file(s) as zip
92077 Te whakaatu m?ramatanga ki ng? take e p?p? ana ki te reo M?ori 6 credits Internal
This standard is internally assessed. See Te Kete Ipurangi website
92079 Te whakaatu m?ramatanga ki ng? take tuakiri tangata 6 credits Internal
This standard is internally assessed. See Te Kete Ipurangi website
92080 Te whakaatu m?ramatanga ki ng? tikanga M?ori e p? ana ki te pupuri me te tuku m?tauranga 4 credits External
No files available
92081 Te whakaatu m?ramatanga ki ng? tirohanga k? e p? ana ki t?tahi take o te w? 4 credits External
No files available

Download all these files as zip

Viewing documents

You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.