Search results

Search results

Your search found 9 Achievement Standards

Matched the following keywords:

K?rero
P?nui
Te Reo M?ori
Tuhituhi
Whakarongo

91085 Whakarongo kia m?hio ki te reo o t?na ao 6 credits Internal
Achievement standard 2019 (171KB) (50KB)
Achievement standard 2017 (278KB) (51KB)
Achievement standard 2015 (105KB) (48KB)
Achievement standard 2011 (141KB) (51KB)
View all documents Download file(s) as zip
91086 K?rero kia whakamahi i te reo o t?na ao 6 credits Internal
Achievement standard 2019 (172KB) (50KB)
Achievement standard 2017 (281KB) (51KB)
Achievement standard 2015 (109KB) (48KB)
Achievement standard 2011 (146KB) (53KB)
View all documents Download file(s) as zip
91087 P?nui kia m?hio ki te reo o t?na ao 6 credits External
Achievement standard 2019 (169KB) (55KB)
Achievement standard 2017 (277KB) (56KB)
Achievement standard 2015 (277KB) (56KB)
Achievement standard 2011 (143KB) (52KB)
View all documents Download file(s) as zip
91088 Tuhi i te reo o t?na ao 6 credits External
Achievement standard 2019 (170KB) (53KB)
Achievement standard 2017 (280KB) (54KB)
Achievement standard 2015 (280KB) (54KB)
Achievement standard 2011 (141KB) (48KB)
View all documents Download file(s) as zip
91089 Waihanga tuhinga i te reo o t?na ao 6 credits Internal
Achievement standard 2019 (172KB) (50KB)
Achievement standard 2017 (282KB) (51KB)
Achievement standard 2015 (109KB) (49KB)
Achievement standard 2011 (146KB) (54KB)
View all documents Download file(s) as zip
92092 Te tautohu i ?tahi p?nga o mua ki te mauri ora o te reo 6 credits Internal
View all documents Download file(s) as zip
92093 Te whakamahi i ng? momo ?huatanga o te reo e rere ai te reo 4 credits Internal
View all documents Download file(s) as zip
92094 Te tautohu i ?tahi m?t?pono M?ori kei roto i te reo 4 credits External
View all documents Download file(s) as zip
92095 Te whakaatu i te m?ramatanga ki te tika o te reo 6 credits External
View all documents Download file(s) as zip

Download all these files as zip

Viewing documents

You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.