Standard 91732

Standard 91732

Te whakaatu m?ramatanga ki t? te M?ori tikanga m? te pupuri me te tuku m?tauranga

Credits:
Assessment:
Level:
Belongs to:
5
Internal - Te Kete Ipurangi website
1
Tikanga ?-Iwi Tikanga a iwi
Achievement Standard
Achievement standard 2019 (200KB) (73KB)
Achievement standard 2017 (319KB) (74KB)
Achievement standard 2014 (319KB) (74KB)
Download files as zip

Viewing documents

You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.