Qualification Overview

1 qualifications were added to your shortlist
Qualification Title Te Tohu Paetahi Ako Kura Kaupapa Maori o Aotearoa (Kaupae 7)
Qualification Type Bachelor Degree
Level 7
Credits 369
Subject Area
  • Education » Teacher Education » Teacher Education: Primary (Pre-Service)
Strategic Purpose Statement
He Tohu Paetahi Ako tā Te Wānanga Takiura ki te whakangungu, whakapakari, whakaako tauira, i roto i ngā marautanga katoa o Aotearoa kia tu hai kaiwhakaako mo roto i ngā Kura Kaupapa Māori, i ngā Kura Rumaki Māori, i ngā Kura Reo Rua, i ngā Kura Auraki, me ngā Kura Tuarua hoki, i roto i ngā tau e toru. * Ka kounga hoki te mātauranga, te mōhiotanga, me te māramatanga, o ngā tauira ki te katoa o a rātau mārautanga Māori. * Ka mōhio, ka mārama ki ngā reo me ngā mita o ngā iwi o ngā tauira e kōrero ana i roto i Te Wānanga Takiura. * Ka whakangungu i te tauira hai kaiārahi mo tōna iwi ma te: - mōhio ki te reo Māori me ōna momo mita - mōhio ki ngā tikanga Māori pēnei i te kawa, i te whaikōrero, i te mihimihi, i te whakatau tangata, i te karakia - whakapono ki te Mana Atua, Mana Tangata, Mana Whenua, Mana Reo, Mana Ao Tūroa - whakapono ki te mātauranga o te āō whānui, - mōhio ki ngā reo; oro, pūoro, mōteatea, apakura, waiata, haka, whakatangitangi - mōhio ki ngā mahi ā rehia mo te mau rākau, whakarākau, ti rākau, tītī tōrea, mahi whai, mahi whakarākau - mōhio ki te manaaki, tiaki i te tangata, i te manuhiri hoki - mōhio ki te mahi i runga i ngā marae, hai ringawera, kaiwaiata, kaimahi, kaitunu kai - mōhio ki ngā mahi ā te marae * Kua rūmakina te tauira i roto i te reo Māori mo ngā tau e toru, ahakoa he kōrerorero, he kauhau, he whakaako tamariki, he whakamātautau, he tū ki te whaikōrero, he karanga, he whakoti taumahi; he whakapuaki, he whakatutu waewae, he tuhinga roa, ngā mahi. * Tōna māramatanga ki ngā mātauranga o te ao whānui me ngā marautanga e whitu o Aotearoa. * I te mutunga ka tīmata te pia ki te hīkoi i ōna huarahi i runga i tōna mohio ki tōna reo me ōna huringa katoa, me te whakapono pūmau tonu ki te tino rangatiratanga o tōna Māoritanga.
Graduate profile
1. Ā te putanga atu o te tauira i Te Wānanga Takiura me tana Tohu Paetahi Ako Kura Kaupapa Māori;

* ka matatau te tauira, ka māia te tauira ki te whakaputa whakaaro i roto i te reo Māori, ā korero, ā tuhi, ā pānui
* ka mātanga, ka mana tonu ā Tohu Paetahi Ako, ki te whakaako i roto i ēnei momo kura; - ngā Kura Kaupapa Māori - ngā Kura Māori ā Iwi, i roto i te reo Māori anake - ngā Kura Reo Rua - ngā wāhanga Rumaki Reo Māori, Reo Rua rānei i roto i ngā Kura Auraki - ngā marautanga Māori i roto i ngā Wharekura - ētahi marautanga ka tohungia kia whakaakohia ma te reo Māori i roto i ngā wharekura

2. Ka āhei te Tohu Mātauranga Māori ā Te Wānanga Takiura ki te whakauru atu i te tauira, kua whakawhiwhia ki tēnei tohu, ki mahinga kē atu, ki tūnga kē atu pēnei i ēnei: - te hunga pāpāho, i runga i te reo irirangi, te pouaka whakaata rānei, - ngā momo tari hauora Māori i roto i ngā hohipera nui, ngā umanga hauora Māori, ngā hōtaka hauora Māori rānei.
Education pathways
Ngā Huarahi Mātauranga o Te Wānanga Takiura (Education Pathways)
Ko ngā Manawanui Pū o Te Wānanga Takiura:
1. Ko te whakarato, ko te whakaako, kounga tonu, he hotaka mātauranga, Kura Kaupapa Māori whakangungu Kaiako, i roto i te reo Māori anake, mo ngā tau e toru. Ko te pūāwaitanga ake, ka whakapotaehia te tauira ki tana Tohu Paetahi Ako Kura Kaupapa Māori.

2. Ko te whakaako hōtaka mātauranga Māori, i roto i te reo Māori anake e hāngai pū ana ki ngā whakaaro taumauri, ki ngā mātāpono hoki o Te Aho Matua.

3. Ko te whakaū kia noho tawa uho tonu, ngā hā o te mana tikanga Māori, te mana reo Māori, te mana tangata Māori, te mana wairua Māori, te mana mātauranga Māori me te mana o ngā whakaakoranga Māori, ki roto i āna hōtaka katoa.

4. Ko te waihanga, ko te whakahaere he kaupapa rangahau Māori, mā roto i te reo Māori anake, e whai ana i ngā mātauranga Māori o Ōnamata.

5. Ko te whakatenatena;
i) i ngā tauira Kaiako, mai i te whānuitanga o te hāpori,
ii) i ngā tauira ka puta mai i ngā Kura Māori Rumaki,
iii) i ngā tauira pakeke, matatau ki te Reo Māori, e rapu ana he oranga rerekē mo rātau, i roto i te reo Māori
iv) me ngā tauira ka puta i ētahi atu akoranga reo Māori, pēnei i to tātau Rumaki Reo - ki te whakarēhita mai i roto i ngā akoranga me ngā hōtaka ā Te Wānanga Takiura.

6. Te whakawhanake i ngā hōtaka rangahau, kia ora mai ana, ngā mātauranga Māori, ngā tikanga Māori, ngā mātāpono whakaakoranga Māori.

7. Te whakapiki ake i te nui o te Māori; ka uru atu, ka noho tonu, ka oti rāno, ka whakapotaehia, ki te Tohu Paetahi Ako i te tuatahi, ā muri atu ki te Tohu Pōkairua Taura, tae rāno ki te taumata o te Tohu Pōkaitoru Tāura ma te rumaki i roto i te reo Māori me ngā akoranga whakangungu ā ngā Kura Kaupapa Māori.
Entry Requirements
1 Karekau he aukatinga i te pia, ā taumata matauranga, ā tohu mātauranga ranei, mehemea ka hihiri te pia ki te tuku tono ki te uru mai. Na te iwi Māori huri noa i kokiri ake tēnei hotāka, ki te whakangungu i te tangata hai kaiako i roto i ngā Kura Kaupapa Māori Engari me mārama me matatau te pia ki ngā matataunga katoa o te reo Māori; te whakarongo, te kōrero, te reo kāuta/ōpaki rānei, te reo ōkawa, te reo ōkarakia, te reo ōao, te pānui me te tuhi. Karekau he mōhiotanga i tua atu

1.2 Me whakaatuhia mai e te kaitono, ngā taunakitanga mo tōna kaingakau ki te reo Māori me te koropūpū mai o tōna wairua whakaongaonga ki te whakaako i roto i ngā kura kaupapa Māori me ērā atu momo kura e whakaako marautanga ana ma te reo Māori
1.3 Me whakaatuhia mai e te kaitono, āna wheako, āna taunakitanga o tōna mōhio, o tōna matatau ki te reo Māori ma te: 1. whakamārama mai i ōna ōranga, i āna wheako mahi i roto i te reo

2. whakaatu mai i ngā taumata o te reo kua oti i roto i āna whakamātautau tahua tāpiri; i te NCEA tau 11, tau 12, tau 13; i te taumata 4 rānei o te pou tarāwaho o te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa mena kai raro iho i te 21 tau tōna pakeke

3. whakaoti pai i te hōtaka ā te Rūmaki Reo o Te Wānanga Takiura me te whakawhiwhi atu ki tana Tohu Pōkairua mo te kounga o tōna reo Māori

4. aromatawai ā te Kaitiaki Huhua i roto i ngā uiui, kanohi ki te kanohi

4.1 Me eke atu ngā whanonga o ngā kaitono ki ngā paearu a Te Pouherenga Kaiako o Aotearoa e hāngai ana ki te arotau o te tangata hai kaiako

4.2 Me whakaaehia, me whāia e te pia, ngā tūkanga a ia pepa, akoranga hoki, mo te whakaurunga, mo te whakawateātanga, mo te whakawhitinga rānei

4.3 Kia oti ranō te utu i te katoa o ngā tāke, kātahi ka mana te urunga mai o te pia ki Te Wānanga Takiura.
Education Organisation No organisations currently offer this qualification.
Developed By Te Wananga Takiura o Nga Kura Kaupapa Maori o Aotearoa Incorporated
Quality Assured By New Zealand Qualifications Authority
Number 4778
Status Current
Created December 2022
Next Review December 2027
Content
I runga i ngā whāinga toitupu, i ngā whakapaunga kaha me te rere o ngā werawera, ka whakanaotia e Te Wānanga Takiura i roto i te toru tau, he tauira mārama, mōhio, matatau ki ngā momo mita o tōna reo Māori, ki āna tikanga tuku iho me ngā ahuatanga ako o ngā marautanga katoa o Aotearoa i roto i te reo Māori anake ki roto i ngā momo Kura Māori katoa, huri noa i te motu. Ka kōhure te tauira, ka turuturu pourewa tana tu i runga i ngā wānanga mātauranga Māori katoa ka oti i Te Wānanga Takiura me ngā pūmanawa, ngā huanga hoki ka mau i a ia na te whakaū o ēnei horopaki paerewa mahi e whai ake nei. 1. Ngā Marautanga o Aotearoa I roto i te Ahurewa 100 me tutuki pai i te tauira:

* e 3 ngā marautanga ako i roto i te kotahi tau: Pāngarau, Pānui Tuhi, Tikanga-ā-Iwi
* e 6 ngā marautanga ako i roto i te kokoti kotahi: Whanake i te Reo, Ngā Mahi ā Rehia/Pūoro, Toi Tane/Toi Tangaroa, Te Aho Matua, Hakinakina/Hauora, Pūtaiao
* e 6 ngā wiki haere ki rō kura i roto i te kotahi tau waetohu: 127.5 I roto i te Ahurewa 200 me tutuki pai i te tauira:
* e 2 ngā marautanga ako i roto i te kotahi tau: Pāngarau, Pānui Tuhi
* e 8 ngā marautanga ako i roto i te kokoti kotahi: Rangahau Uaratanga, Hākinakina/Hauora, Pūtaiao, Te Aho Matua, Tikanga-ā-Iwi, Ngā Mahi ā Rehia/Pūoro, Āhuatanga Ako, Toi Ao/Toi Māori
* 8 ngā wiki haere ki rō kura waetohu: 127.5 I roto i te Ahurewa 300 me tutuki pai i te tauira:
* e 2 ngā marautanga ako i roto i te kotahi tau: Ngā Rangi Tūhāhā, Pāngarau
* e 6 ngā marautanga ako i roto i te kokoti kotahi: Te Aho Matua, Rangahau Uaratanga, Tōku Reo Pounamu, Tōku Tūrangawaewae, Taumata o te Reo, Toi Rangatira/Toi Mana Tangata
* e 10 ngā wiki haere ki rō kura waetohu: 114.4 Me matatau anō te tauira, ki ngā pānga katoa o ēnei horopaki mahi ki ngā momo kura Māori, huri noa i te motu Te tapeke o ngā Waetohu: 369.4

Qualification Title

The qualification title names the overall focus of the qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Te Reo Maori Title

Listed under Te Reo Maori title with English equivalent.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Matauranga Maori Qualification

A qualification quality assured and approved through the Te Hono o Te Kahurangi quality assurance approach.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Qualification Type

There are different types of qualifications including certificate, diploma, degree and post-graduate certificates and diplomas. Qualification types relate to NZQF levels.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Level

The NZQF has ten levels. Level one is least complex and is often entry-level, for example foundation certificates. Levels eight to ten are the most complex, and include post-graduate study.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Credits

The credit value relates to the size of the qualification. One credit equates to ten hours of learning. One year's full-time study at a provider is usually 120 credits, but if you are studying part-time or in the work place the credit value may vary.

+Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Subject Area

All qualifications are grouped into subject areas on the New Zealand Standard Classification of Education (NZSCED). The subject area is a keyword and can be used when searching for qualifications in an area of interest.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Strategic Purpose Statement

Strategic purpose statement explains the reason why the qualification has been developed. It identifies the target learners and for what roles the qualification prepares them.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Graduate profile

The Graduate profile explains the skills, knowledge and attributes a graduate will have attained on achieving the qualification. It describes what they can know and do and be.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Education pathways

Education pathways include other qualifications you can enrol into after completing this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Employment pathways

Employment pathways include the kinds of careers you can develop with this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Next Review

This is the date the qualification will expire and be reviewed or discontinued.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Last Date For Entry

The last date a learner can be enrolled in a programme leading to this qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Entry Requirements

The level of education or training you need to have achieved before an education organisation will consider enrolling you for it or arranging the training. Each organisation may also have entry requirements for the programmes they run.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Education Organisation

This is the organisation that can help you achieve the qualification.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Developed By

Qualifications are developed by education organisations. These include standard setting bodies, like industry training organisations, and tertiary providers, such as universities, polytechnics and private training establishments.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Quality Assured By

All qualifications on the NZQF have been checked by the quality assurance bodies of NZQA, ITP Quality or NZVCC to ensure qualifications have meaningful outcomes.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Number

All qualifications have a unique number.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Status

The status shows if a qualification is current, expiring or discontinued. Only current qualifications have programmes at education organisations that are open to new enrolments.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Created

This is the date the qualification was listed on the NZQF.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Last Reviewed

Last date the qualification was formally reviewed.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Content

Information on how a qualification is structured.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]

Discontinued

This is the date the qualification was discontinued and no longer available.

Click anywhere in this window to close it, or press [Esc]