New Zealand Scholarship Te Reo Māori

On this page:

 

Te Reo Māori assessment specification

Scholarship Performance Standard (93003) Te Reo Māori
Method of assessment Whakamātautau ā waho
For year 2021

He Kōrero Whakamārama mō Te Hiranga Reo Māori

E toru haora te roa o tēnei whakamātautau ā waho. E rua ngā wāhanga o te whakamātautau nei. Me mahi te katoa o ngā wāhanga.

Ngā Rauemi

Kotahi noa iho te puka puka mō tēnei whakamatautau ā waho. Kei roto i te pukapuka ēnei whakamārama e whai ake nei:

 • ngā tohutohu mō ia wāhanga e rua
 • ngā mahi mō ia wāhanga e rua
 • ngā whārangi wātea mō te tuhinga roa
 • ngā whārangi mahere whakaaro e rua.

Te Takotoranga

WĀHANGA TUATAHI:  PĀNUI me te TUHITUHI

Ka whakaatu te ākonga i tōna matatau ki te whakamahi i ōna pūkenga reo torohū (pānui) i ōna pūkenga reo whakaputa hoki (tuhinga roa) kia āta whakaō i ngā kaupapa huhua.

Tūmahi tuatahi: Pānui aroā

 • Atu ki te rua whārangi te roa o te pānuitanga.
 • He reo uaua te momo, ā, he kaupapa e kōrero ana mō tētahi tikanga, tētahi kaupapa rānei o te ao Māori.

Tūmahi tuarua: Tuhituhi

 • Atu ki te rima rau kupu te roa o te tuhinga, ā, me reo Māori te katoa.
 • He tuhinga whai take, tautohe whakapakepake whakawhere rānei.
 • Me whakamahi tika i ngā tūāhuatanga o te reo ōkawa, o te reo ōpaki.
 • Me tika te whakatakoto me ngā āhuatanga o te wetewete reo.
 • Me whiri ngā rerenga ōrite i te pānuitanga.

WĀHANGA TUARUA: WHAKARONGO me te KŌRERO

Tūmahi tuatoru: Whakarongo (he whakapāohotanga)

 • He momo kōrero te hanga.
 • E toru ngā wā ka rongo ai te ākonga i te whakapāohotanga.
 • Me tiki ngā kīwaha i te kōrero hei whakamārama i te matū.
 • Tekau mā rima meneti anō te roa mō te whakarāpopoto kōrero, ā, me kaha arohaehae, me tīpako hoki i ngā whakatau, i ngā ariā o ngā taha e rua.
 • Ka kohikohia e te kaiwhakahaere ngā pukapuka whakamātautau katoa.
 • Ka tatari te ākonga mō tōna wā hopu reo.

Tūmahi tuawhā: Kōrero

 • E rima meneti te roa o te whakaputa kōrero, ā, he kōrero tene te hanga.
 • Ka haere te ākonga ki ruma noa atu, ki te hopu i tōna reo, kāore hoki e ahei te hari pepa, te hari rauemi tautoko ki te rūma nei.
 • Mā te ākonga anō tētahi kaupapa e āta kōrero, e āta kōtuitui i ōna mōhiotanga.
 • Ka hopukina te kōrero tene e te kaiwhakahaere, ā, ka waitohu hoki te ākonga i tana kōpae.
 • Ka oti te whakamātautau.

Ngā Kaupapa 2021       

 • Pūrākau – he kōrero ā-iwi nō neherā.
 • Te Whakarauora Reo Māori – ngā rautaki whakarauora reo ā-iwi.
 • Te Ao Tōrangapū – he kaupapa tōrangapū e pā ana ki te hapori, ki te iwi Māori, ki Aotearoa whānui.
 • Ngā Poropiti – He tangata whai oranga ā-tinana, ā-wairua hoki mō tōna iwi.
 • Ngā kīwaha me ana tikanga. 

Ka kore e whai māka ngā kōrero kei ngā whārangi mahere.

Te Reo Māori resources

The links listed below are for resources to help teachers and students understand what is required for success in New Zealand Scholarship.

Performance standards

Exam materials (question books, resource books, reports, schedules, etc)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz