Domain - Te Reo M?ori

Domain - Te Reo M?ori

Search Standards

All unit standards registered on the Directory of Assessment Standards may be accessed here. 

TOP > M?ori > Reo M?ori > Te Reo M?ori

Qualifications

No qualifications currently registered at this level. Also check fields and sub-fields.

Assessment Standards

Show education organisations, CMR & purpose  »

Level 1
92092 Achievement Te k?rerorero i ng? p?rongo, i ng? ari? me ng? whakaaro
5 Credits Internal
Word  PDF
92093 Achievement Te whakapuaki whakaaro e p? ana ki t?tahi horopaki e ora nei te reo
5 Credits Internal
Word  PDF
92094 Achievement Te whakaatu i te m?ramatanga ki te reo M?ori me ?na m?t?pono i t?tahi horopaki e taunga ana
5 Credits External
Word  PDF
92095 Achievement Te tuhi e p? ana ki t?tahi horopaki e taunga ana
5 Credits External
Word  PDF
Level 2
Contains Maori components 92390 Achievement Te whakapuaki whakaaro i runga i te pakari haere o te tika o te reo
This standard has expired and is no longer available.
6 Credits External
Contains Maori components 92391 Achievement Te whakapuaki whakaaro m? te whakamahi i ?tahi m?t?pono M?ori kei roto i te reo
This standard has expired and is no longer available.
4 Credits Internal
Contains Maori components 92392 Achievement Te whakapuaki whakaaro i runga i te huatau haere o te rere o te reo
This standard has expired and is no longer available.
6 Credits Internal
Contains Maori components 92393 Achievement Te k?rero m? te ora o te reo i muri i te tau 1970
This standard has expired and is no longer available.
4 Credits External