Domain - P?taiao

Domain - P?taiao

Search Standards

All unit standards registered on the Directory of Assessment Standards may be accessed here. 

TOP > M?ori > Te Marautanga o Aotearoa > P?taiao

Qualifications

No qualifications currently registered at this level. Also check fields and sub-fields.

Assessment Standards

Show education organisations, CMR & purpose  »

Level 1
Contains Maori components 91719 Achievement Te whakatairite i ng? ?huatanga o t?tahi kaupapa p?taiao mai i te tirohanga o m?tauranga M?ori me m?tauranga P?keh?
This standard has expired and is no longer available.
3 Credits Internal
Contains Maori components 91720 Achievement Te whakaatu m?ramatanga ki ?tahi ?huatanga o te rauropi
This standard has expired and is no longer available.
4 Credits Internal
Contains Maori components 91721 Achievement Te t?hura i ?tahi ?huatanga o t?tahi p?naha-hauropi i Aotearoa
This standard has expired and is no longer available.
3 Credits Internal
Contains Maori components 91722 Achievement Te whakaatu m?ramatanga ki ?tahi ?huatanga e p? ana ki a Papat??nuku
This standard has expired and is no longer available.
4 Credits Internal
Contains Maori components 91723 Achievement Te whakaatu m?ramatanga ki ?tahi ?huatanga e p? ana ki a Ranginui
This standard has expired and is no longer available.
4 Credits Internal
92069 Achievement Te torotoro i te m?tauranga p?taiao e h?ngai ana ki te ao t?roa
5 Credits Internal
Word  PDF
92070 Achievement Te torotoro i te m?tauranga p?taiao o onamata, hei oranga m? inamata me anamata
5 Credits Internal
Word  PDF
92071 Achievement Te torotoro i ng? k?rero tuku iho e p? ana ki t?tahi kaupapa taiao ?-iwi
5 Credits External
Word  PDF
92072 Achievement Te torotoro i te m?tauranga e p? ana ki ng? atua ki t?tahi kaupapa taiao
5 Credits External
Word  PDF
Level 2
Contains Maori components 91766 Achievement Te whakah?ngai huatau koiora ki t?tahi rauropi whakahirahira ki te M?ori
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91767 Achievement Te t?hura i ng? panoni hauropi o t?tahi w?hi whakahirahira ki te M?ori
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91768 Achievement Te whakah?ngai huatau p?taiao ?-nuku ki t?tahi ?huatanga e p? ana ki a Papat??nuku
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91769 Achievement Te whakah?ngai huatau t?tai arorangi ki t?tahi whet? whakahirahira ki te M?ori
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 92368 Achievement Te whakah?ngai i ng? k?rero tuku iho a te iwi taketake e p? ana ki t?tahi kaupapa taiao
This standard has expired and is no longer available.
5 Credits Internal
Contains Maori components 92369 Achievement Te t?hura i te m?tauranga p?taiao o te iwi taketake e p? ana ki ? r?tou atua
This standard has expired and is no longer available.
5 Credits Internal
Contains Maori components 92370 Achievement Te t?hono i ng? ari? o te m?tauranga p?taiao o te iwi taketake e p? ana ki te ao t?roa
This standard has expired and is no longer available.
5 Credits External
Contains Maori components 92371 Achievement Te matapaki i te m?tauranga p?taiao o te iwi taketake me ng? p?nga ki ng? whakaaro m? te anamata o te ao t?roa
This standard has expired and is no longer available.
5 Credits External
Level 3
Contains Maori components 91818 Achievement Te arotake ki t? te M?ori titiro i ng? huatau matua o te ari? kukuwhatanga hei puna ira tangata
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91819 Achievement Te arotake ki t? te M?ori titiro i te raweke ira
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91820 Achievement Te t?tari i ng? taukumekume m? te whakamahi i ng? rawa o Papat??nuku
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91821 Achievement Te t?tari i ng? matatika e p? ana ki te mahi a te tangata i te ?tea
4 Credits Internal
Word  PDF