Domain - Te Reo Rangatira

Domain - Te Reo Rangatira

Search Standards

All unit standards registered on the Directory of Assessment Standards may be accessed here. 

TOP > M?ori > Te Marautanga o Aotearoa > Te Reo Rangatira

Qualifications

No qualifications currently registered at this level. Also check fields and sub-fields.

Assessment Standards

Show education organisations, CMR & purpose  »

Level 1
Contains Maori components 91657 Achievement Te whakapuaki whakaaro hei k?rero whakam?hio
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91658 Achievement Te whakapuaki whakaaro hei k?rero auaha
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91659 Achievement Te whakapuaki whakaaro hei tuhinga whakam?hio
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91660 Achievement Te whakapuaki whakaaro hei tuhinga auaha
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91661 Achievement Te whakatau kaupapa hei k?rero
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91662 Achievement Te whakatau kaupapa hei tuhinga
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91663 Achievement Te t?tari i te reo k?rero
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91664 Achievement Te t?tari i te reo tuhituhi hou
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91665 Achievement Te t?tari i te reo tuhituhi tawhito
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91666 Achievement Te whakamahi rautaki rangahau
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91667 Achievement Te whakaatu i ng? putanga rangahau
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91668 Achievement Te urupare atu ki ng? tuhinga reo M?ori
3 Credits Internal
Word  PDF
Level 2
Contains Maori components 91777 Achievement Te whakarongo ki ng? tohunga reo
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91778 Achievement Te wetewete i ng? tuhinga tuatahi
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91779 Achievement Te p?nui i ng? tuhinga tawhito
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91780 Achievement Te tuhi k?rero whakaae r?nei, whakah? r?nei
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91781 Achievement Te tito i te whakaari
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91782 Achievement Te tito i t?tahi pakiwaitara poto
5 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91783 Achievement Te whakarite i te whaituhi roa m? te takenga o te reo M?ori
5 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91784 Achievement Te k?rero i te pakiwaitara
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91785 Achievement Te whakah?ngai i ng? k?rero o nehe ki te ao hou hei k?rero ?hia
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91786 Achievement Te wetewete kaupapa
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91787 Achievement Te t?hura me te p?rongo i te reo peha
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91788 Achievement Te t?hura i ng? tikanga o te reo
4 Credits Internal
Word  PDF
Level 3
Contains Maori components 91803 Achievement Te t?tari i te k?rero ohorere hei whakaputa i te k?rero tene
3 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91804 Achievement Te t?tari i te ahunga o te reo
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91805 Achievement Te whakatairite i ng? putanga p?r?kau
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91806 Achievement Te t?hura i ng? tuhinga raupeka
4 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91807 Achievement Te whakarite i te whaik?rero rangatira
5 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91808 Achievement Te whakaoti tuhinga
3 Credits External
Word  PDF
Contains Maori components 91809 Achievement Te tito i te upoko pukapuka
6 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91810 Achievement Te t?hura i te reo takitaki
4 Credits Internal
Word  PDF
Contains Maori components 91817 Achievement Te whakarite i te rautaki whakawhanake reo
4 Credits Internal
Word  PDF