Domain - Whakarongo

Domain - Whakarongo

Search Standards

All unit standards registered on the Directory of Assessment Standards may be accessed here. 

TOP > M?ori > Reo M?ori > Whakarongo

Qualifications

No qualifications currently registered at this level. Also check fields and sub-fields.

Assessment Standards

Show education organisations, CMR & purpose  »

Level 1
30747 Unit Whakarongo kia taumata t??papa te m?hiotanga ki te reo M?ori
3 Credits
Word  PDF
30748 Unit Whakarongo kia taumata t??papa te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te ao t?roa o te ?konga
3 Credits
Word  PDF
30749 Unit Whakarongo kia taumata t??papa te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te tangata
3 Credits
Word  PDF
30750 Unit Whakarongo kia taumata t??papa te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te mana whenua
3 Credits
Word  PDF
Contains Maori components 7261 Unit Whakam?ramatia ng? whakawhitiwhitinga k?rero m?m?
This standard has expired and is no longer available.
5 Credits
90131 Achievement Whakarongo i te reo o t?na ao
This standard has expired and is no longer available.
6 Credits Internal
91085 Achievement Whakarongo kia m?hio ki te reo o t?na ao
6 Credits Internal
Word  PDF
Level 2
30763 Unit Whakarongo kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki te reo M?ori
3 Credits
Word  PDF
30764 Unit Whakarongo kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te ao t?roa o te ?konga
3 Credits
Word  PDF
30765 Unit Whakarongo kia taumata ?-tumu te mohiotanga ki ng? k?rero m? te tangata
3 Credits
Word  PDF
30766 Unit Whakarongo kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te mana whenua
3 Credits
Word  PDF
Contains Maori components 7262 Unit Whakam?ramatia ng? k?rero me ng? mahi a t?tahi atu
This standard has expired and is no longer available.
7 Credits
90449 Achievement Whakarongo i te reo o t?na ao m?hio
This standard has expired and is no longer available.
4 Credits Internal
91284 Achievement Whakarongo kia m?hio ki te reo o te ao torotoro
4 Credits Internal
Word  PDF
Level 3
31638 Unit Whakarongo kia taumata o waenga te m?hiotanga ki te reo M?ori
3 Credits
Word  PDF
31639 Unit Whakarongo kia taumata o waenga te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te ao t?roa o te ?konga
3 Credits
Word  PDF
31640 Unit Whakarongo kia taumata o waenga te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te tangata
3 Credits
Word  PDF
Contains Maori components 31641 Unit Whakarongo kia taumata o waenga te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te mana whenua
3 Credits
Word  PDF
Contains Maori components 7263 Unit Whakam?ramatia ng? whakamahinga k?rero a ?tahi atu
This standard has expired and is no longer available.
10 Credits
90542 Achievement Whakarongo i te reo o te ao wh?nui
This standard has expired and is no longer available.
4 Credits Internal
91650 Achievement Whakarongo kia m?hio ki te reo M?ori o te ao wh?nui
4 Credits Internal
Word  PDF
Level 4
Contains Maori components 31642 Unit Whakarongo kia taumata autaia te m?hiotanga ki te reo M?ori
3 Credits
Word  PDF
31643 Unit Whakarongo kia taumata autaia te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te ao t?roa o te ?konga
3 Credits
Word  PDF
31644 Unit Whakarongo kia taumata autaia te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te tangata
3 Credits
Word  PDF
31645 Unit Whakarongo kia taumata autaia te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te mana whenua
3 Credits
Word  PDF
Contains Maori components 7264 Unit Whakam?ramatia ng? whakapuakinga k?rero o ia r?, o ia r?
This standard has expired and is no longer available.
12 Credits
Level 5
15492 Unit M?hio ki te reo m? te maha o ng? take he rite tonu te rangona
This standard has expired and is no longer available.
20 Credits
Contains Maori components 29285 Unit M?hio ki te reo m? ng? take ka rangona
This standard has expired and is no longer available.
25 Credits
Level 6
15493 Unit M?hio ki te reo m? te maha o ng? take ahakoa he aha
This standard has expired and is no longer available.
20 Credits
Contains Maori components 29289 Unit M?hio ki te p?take o ng? kaupapa k?rero huhua noa
This standard has expired and is no longer available.
30 Credits
Level 7
15494 Unit M?hio ki ng? k?rero tau m? te nuinga o ng? take ahakoa he aha
This standard has expired and is no longer available.
25 Credits
Level 8
15495 Unit M?hio ki ng? momo k?rero h?honu katoa
This standard has expired and is no longer available.
30 Credits