Search results

Search resultsYour search found 16 Unit Standards and 9 Achievement Standards

Matched the following keywords:

K?rero
P?nui
Te Reo M?ori
Tuhituhi
Whakarongo

30751 K?rero kia taumata ?-tumu te reo M?ori 4 credits Internal
Unit standard (148KB) (56KB)
View NQF Download file(s) as zip
30752 K?rero kia taumata a-tumu te reo M?ori m? te ao t?roa o te ?konga 4 credits Internal
Unit standard (144KB) (53KB)
View NQF Download file(s) as zip
30753 K?rero kia taumata ?-tumu te reo M?ori m? te tangata 4 credits Internal
Unit standard (145KB) (53KB)
View NQF Download file(s) as zip
30754 K?rero kia taumata ?-t?mu te reo M?ori m? te mana whenua 4 credits Internal
Unit standard (145KB) (53KB)
View NQF Download file(s) as zip
30755 P?nui kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? tuhinga reo M?ori 4 credits Internal
Unit standard (144KB) (52KB)
View NQF Download file(s) as zip
30756 P?nui kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? tuhinga reo M?ori m? te ao t?roa 4 credits Internal
Unit standard (144KB) (52KB)
View NQF Download file(s) as zip
30757 P?nui kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? tuhinga reo M?ori m? te tangata 4 credits Internal
Unit standard (144KB) (51KB)
View NQF Download file(s) as zip
30758 P?nui kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? tuhinga reo M?ori m? te mana whenua 4 credits Internal
Unit standard (144KB) (52KB)
View NQF Download file(s) as zip
30759 Tuhituhi kia taumata ?-tumu ng? tuhinga reo M?ori 4 credits Internal
Unit standard (183KB) (54KB)
View NQF Download file(s) as zip
30760 Tuhituhi kia taumata ?-tumu ng? tuhinga reo M?ori m? te ao t?roa o te ?konga 4 credits Internal
Unit standard (144KB) (53KB)
View NQF Download file(s) as zip
30761 Tuhituhi kia taumata ?-tumu ng? tuhinga reo M?ori m? te tangata 4 credits Internal
Unit standard (146KB) (55KB)
View NQF Download file(s) as zip
30762 Tuhituhi kia taumata ?-tumu nga tuhinga reo Maori m? te mana whenua 4 credits Internal
Unit standard (144KB) (54KB)
View NQF Download file(s) as zip
30763 Whakarongo kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki te reo M?ori 3 credits Internal
Unit standard (144KB) (53KB)
View NQF Download file(s) as zip
30764 Whakarongo kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te ao t?roa o te ?konga 3 credits Internal
Unit standard (162KB) (51KB)
View NQF Download file(s) as zip
30765 Whakarongo kia taumata ?-tumu te mohiotanga ki ng? k?rero m? te tangata 3 credits Internal
Unit standard (144KB) (53KB)
View NQF Download file(s) as zip
30766 Whakarongo kia taumata ?-tumu te m?hiotanga ki ng? k?rero m? te mana whenua 3 credits Internal
Unit standard (144KB) (53KB)
View NQF Download file(s) as zip
91284 Whakarongo kia m?hio ki te reo o te ao torotoro 4 credits Internal
Achievement standard 2019 (173KB) (55KB)
Achievement standard 2017 (288KB) (56KB)
Achievement standard 2015 (112KB) (54KB)
Achievement standard 2012 (100KB) (53KB)
View all documents Download file(s) as zip
91285 K?rero kia whakamahi i te reo o te ao torotoro 6 credits Internal
Achievement standard 2019 (177KB) (58KB)
Achievement standard 2017 (289KB) (59KB)
Achievement standard 2015 (114KB) (56KB)
Achievement standard 2012 (101KB) (56KB)
View all documents Download file(s) as zip
91286 P?nui kia m?hio ki te reo o te ao torotoro 6 credits External
Achievement standard 2019 (173KB) (59KB)
Achievement standard 2017 (288KB) (60KB)
Achievement standard 2015 (288KB) (60KB)
Achievement standard 2012 (100KB) (57KB)
View all documents Download file(s) as zip
91287 Tuhi i te reo o te ao torotoro 6 credits External
Achievement standard 2019 (172KB) (58KB)
Achievement standard 2017 (287KB) (59KB)
Achievement standard 2015 (287KB) (59KB)
Achievement standard 2012 (99KB) (59KB)
View all documents Download file(s) as zip
91288 Waihanga tuhinga auaha, i te reo o te ao torotoro 6 credits Internal
Achievement standard 2019 (181KB) (72KB)
Achievement standard 2017 (293KB) (73KB)
Achievement standard 2015 (116KB) (68KB)
Achievement standard 2012 (103KB) (68KB)
View all documents Download file(s) as zip
92390 (expired) Te whakapuaki whakaaro i runga i te pakari haere o te tika o te reo 6 credits External
View all documents Download file(s) as zip
92391 (expired) Te whakapuaki whakaaro m? te whakamahi i ?tahi m?t?pono M?ori kei roto i te reo 4 credits Internal
This standard is internally assessed. See Te Kete Ipurangi website
92392 (expired) Te whakapuaki whakaaro i runga i te huatau haere o te rere o te reo 6 credits Internal
This standard is internally assessed. See Te Kete Ipurangi website
92393 (expired) Te k?rero m? te ora o te reo i muri i te tau 1970 4 credits External
View all documents Download file(s) as zip

Download all these files as zip

Viewing documents

You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.